Travel Grant na udział w ISSBD/EADP Regional Workshop w Grecji
(30-03-2017)

Mgr Ilona Skoczeń uzyskała travel grant na uczestnictwo w warsztatach regionalnych
pt. „Positive Youth Development in Times of Social Change”,
pod patronatem 
International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD)
 oraz European Association of Developmental Psychology (EADP).
Warsztaty odbędą się na greckiej wyspie Siros w dniach 2-6 lipca 2017 r.

                  Stypendium SEAS
(28-03-2017)

 Mgr Ilona Skoczeń została laureatką stypendium Society for Emotion and Attachment Studies (SEAS) dla młodych naukowców
na udział w 8th International Attachment Conference, która odbędzie się w Londynie w dniach 29 czerwca - 1 lipca 2017 r. 
                            


                                                                  

Artykuł w Journal of Research in Personality
(17-01-2017)

W czasopiśmie Journal of Research in Personality (IF = 2.251) został opublikowany artykuł
Jana Cieciucha i Włodzimierza Strusa na temat empirycznej weryfikacji Kołowego Modelu Metacech Osobowości:
Towards a synthesis of personality, temperament, motivation, emotion and mental health models within the Circumplex of Personality Metatraits.

                           


 

Stypendium MNiSW dla doktorantów
(13-12-2016)

Mgr Radosław Rogoza został laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów.   
Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągniecia.

                                       


                                              

Artykuł w Polskim Forum Psychologicznym
(21-11-2016)

W Polskim Forum Psychologicznym został opublikowany artykuł 
Radosława Rogozy, Marty Rogozy i Patrycji Wyszyńskiej

pt. Polska adaptacja modelu narcystycznego podziwu i rywalizacji

                             
                                                                                                                                 


 
Spotkanie zespołu INSIDE
(19-10-2016)

18 i 19 listopada gościliśmy naszych współpracowników
w ramach międzynarodowego programu Innovative Curriculum for Strong Identities in Diverse Europe (INSIDE),

w ramach projektu Erasmus+ KA2 Strategic Partnership Project.

W spotkaniu wzięli udział: Rasa Erentaite oraz Saule Raiziene z Institute of Psychology, Mykolas Romeris University (Litwa),
Egle Tamuleviciute z NGO Tolerant Youth Association (Litwa),
Elisabetta Crocetti oraz Monica Rubini z Department of Psychology, University of Bologna (Włochy),
Oana Benga oraz Oana Negru-Subtirica z Department of Psychology, Babes-Bolyai University (Rumunia),
Lyda Lannegrand-Willems oraz Cyrille Perchec z Laboratory of Psychology, University of Bordeaux (Francja).
                                    
                 

Warsaw3

Warsaw1


                                    


                     

Oferta współpracy dla studentów i absolwentów psychologii
(19-10-2016)

Oferta współpracy dla studentów i absolwentów psychologii
w ramach projektu badawczego Harmonia z Narodowego Centrum Nauki
realizowanego w Instytucie Psychologii UKSW.

PROJEKT BADAWCZY: System wartości w działaniu.
Poszukiwanie dynamicznego modelu relacji
między 
wartościami i zachowaniem w kontekście społecznym.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ
                     


                                                                                                               

 Numer specjalny Roczników Psychologicznych na temat tożsamości
(14-10-2016)

Ukazał się numer specjalny Roczników Psychologicznych, zatytułowany Formowanie się tożsamości
pod redakcją Anny Brzezińskiej oraz Jana Cieciucha.

W numerze znajdują się artykuł członków naszego zespołu:
Kłym-Guba, M., Cieciuch, J. (2016). Dynamika poszukiwania tożsamościowego w różnych domenach we wczesnej adolescencji: Wyniki badań longitudinalnych. Rodzniki Psychologiczne, 19(2), 221–256. DOI: 10.18290/rpsych.2016.19.2-2pl

                         


                                                             
Nasz model tożsamości opublikowany w Self and Identity 
(15-09-2016)
         
W czasopiśmie Self and Identity (IF = 1,695) zostały opublikowane dwa artykuły
prezentujące zaproponowane przez nas Koło Modusów Kształtowania Tożsamości.

               
W pierwszym tekście Jan Cieciuch i Ewa Topolewska prezentują założenia teoretyczne modelu
Cieciuch, J., Topolewska, E. (2016). Circumplex of identity formation modes: A proposal for the integration of identity constructs developed in the Erikson–Marcia tradition. Self and Identity. DOI: 10.1080/15298868.2016.1216008 

a w drugim tekście - Ewa Topolewska i Jan Cieciuch prezentują empiryczną weryfikację modelu
Topolewska, E., Cieciuch, J. (2016). Empirical verification of the Circumplex of Identity Formation Modes and its potential to integrate different models of identity development in the Erikson–Marcia tradition. Self and Identity. DOI: 10.1080/15298868.2016.1229690

                   


                                  

Artykuł w European Journal of Psychological Assessment
(04-08-2016)

W czasopiśmie European Journal of Psychological Assessment (IF = 1.969) został opublikowany artykuł Ilony Skoczeń,
Radosława Rogozy, Marty Maćkiewicz, Małgorzaty Najderskiej i Jana Cieciucha

na temat struktury kwestionariusza Investigating the Strengths and Difficulties Questionnaire:
Investigating the Structural Model of the Strengths and Difficulties Questionnaire.
             


                                  

Artykuł w Personality and Individual Differences
(11-07-2016)

W czasopiśmie Personality and Individual Differences (IF = 1.951) został opublikowany artykuł Radosława Rogozy
i współpracowników (Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Marta Rogoza, Jarosław Piotrowski, Patrycja Wyszyńska)

na temat narcystycznego podziwu i rywalizacji w konteście metacech osobowości:
Narcissistic admiration and rivalry in the context of personality metatraits.
             


                                                        

 Stypednium doktorskie Etiuda NCN

(30-06-2016)

 Mgr Ilona Skoczeń zdobyła stypendium doktorskie Etiuda na realizację projektu badawczego
pt. Przywiązanie a zaburzenia internalizacyjne i eksternalizacyjne w okresie adolescencji: mediacyjna rola regulacji emocji
 
Wyniki konkursu znajdują się tutaj.
Grant jest w wysokości 58 161,00 zł.
   
Cieszymy się i gratulujemy!
                   


                 

Pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy plakat
(18-06-2016)

Mgr Kinga Wojcieszek zdobyła pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy plakat naukowy
za plakat pt. Jak dzieci rozumieją wartości mierzone przy pomocy obrazkowej metody PBVS-C?

 Konkurs odbył się podczas XXV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej,
która miała miejsce w Krakowie w dniach 16-18 czerwca 2016 roku.
                                        


                         
Grant Preludium NCN
(09-05-2016)

 Mgr Radosław Rogoza zdobył grant Preludium na realizację projektu badawczego
pt. Dynamika relacji koleżeńskich wśród osób o różnym natężeniu cech ciemnej triady osobowości
 
Wyniki konkursu znajdują się tutaj.
Grant jest w wysokości 65 800,00 zł.
   
Cieszymy się i gratulujemy!
  


                           

Artykuł we Frontiers in Psychology
(14-04-2016)

W czasopiśmie Frontiers in Psychology został opublikowany artykuł Marty Maćkiewicz i Jana Cieciucha
Pictorial Personality Traits Questionnaire for Children (PPTQ-C)—A New Measure of Children's Personality Traits
na temat obrazkowego pomiaru cech osobowości w okresie dzieciństwa.
    


 

Grant konferencyjny
(24-02-2016)

Mgr Ilona Skoczeń zdobyła grant konferencyjny na udział
w 24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development,
która odbędzie się w Wilnie (Litwa) w dniach 10-14 lipca 2016 r.
                                       


                        
Artykuł w Personality and Individual Differences

(20-02-2016)

W czasopiśmie Personality and Individual Differences (IF = 1.951) został opublikowany artykuł Radosława Rogozy
i współpracowników (Patrycja Wyszyńska, Marta Maćkiewicz, Jan Cieciuch)

na temat dwóch obliczy narzyzmu w kontekście wartości i cech osobowości:
Differentiation of the two narcissistic faces in their relations to personality traits and basic values.
                                 


                               
Numer specjalny Studiów Psychologicznych na temat tożsamości
(15-12-2015)

Ukazał się numer specjalny Studiów Psychologicznych, zatytułowany Tożsamość – nowe operacjonalizacje, nowe problemy,
pod redakcją Anny Brzezińskiej oraz Jana Cieciucha.

W numerze znajdują się dwa artykuły napisane przez członków naszego zespołu:
Topolewska, E., Cieciuch, J. (2015). Wewnętrzne zróżnicowanie stylu dyfuzyjno-unikowego w modelu berzonsky’ego. Wyniki analiz w podejściach skoncentrowanym na zmiennych i skoncentrowanym na osobach. Studia Psychologiczne, 53(3), 77–89. DOI: 10.2478/V1067-010-0126-8
oraz
Karaś, D., Cieciuch, J. (2015). Domenowe podejście do kształtowania tożsamości. Weryfikacja trójwymiarowego modelu w różnych sferach życia w grupie młodych dorosłych. Studia Psychologiczne, 53(3), 63–75. DOI: 10.2478/V1067-010-0125-9
        


    
Grant Preludium NCN
(16-11-2015)

Mgr Małgorzata Najderska zdobyła grant Preludium na realizację grantu badawczego
pt. Mocne strony charakteru dzieci i adolescentów w podejściu skoncentrowanym na zmiennych oraz w podejściu skoncentrowanym na osobach.
Wyniki konkursu znajdują się tutaj.
Grant jest w wysokości 59 400 zł.
Cieszymy się i gratulujemy!
    


   
Artykuł w JPSP
(03-11-2015)

W Journal of Personality and Social Psychology (IF = 5.031)
ukazał się artykuł na temat relacji emocji i wartości:
Desired emotions across cultures: A value-based account.

Współautorem artykułu jest Jan Cieciuch.
   


         
Artykuł we Frontiers in Psychology
(15-10-2015)

W czasopiśmie Frontiers in Psychology (IF = 2.6) został opublikowany artykuł Ilony Skoczeń
i współpraconiwków (Jan Cieciuch, Johan Oud i Kai Welzen)
na temat komputerowego pomiaru relacji rodzinnych.
   
    
                           


  
Grant na wyjazd do Japonii
(15-09-2015)

Mgr Ilona Skoczeń uzyskała travel grant w ramach Emerging Psychologists' Program
na udział w 31st International Congress of Psychology,
który odbędzie się w Japonii w dniach 24-29 lipca 2016 roku.
                         
         


        
Badania
Zaczynamy!
(01-09-2015)

Rozpoczynamy badania dotyczące kształtowania się wartości i osobowości w szkołach.
Zapraszamy do udziału szkoły podstawowe, gimnazja i licea.
 
Badania prowadzone są w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki nr 2014/14/M/HS6/00919
we współpracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Uniwersytetem w Zurychu.
  
Więcej informacji można znaleźć tutaj.
                                       

     

Wygrana w projekcie MNiSW
(28-07-2015)

Mgr Ilona Skoczeń została laureatką programu TransFormation.doc realizowanego w ramach
projektu systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami.
        
 W ramach programu Ilona Skoczeń wyjedzie na dwutygodniowe szkolenie, mające na celu wzmocnienie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości,
a także umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką.
Szkolenie odbędzie się w Ivey Business School w Kanadzie w dniach 9-22.08. 2015 r.
                                   

     
Letnie konferencje
(20-07-2015)

Podczas wakacji uczestniczymy w wielu konferencjach międzynarodowych.
Prezentujemy tam nasze badania, spotykamy sie ze współpracownikami i dyskutujemy nasze projekty.
W tym roku bierzemy udział w następujących konferencjach:
                    

17th European Conference on Developmental Psychology w Portugalii

6th Conference of the European Survey Research Association (ESRA) w Islandii

14th European Congress of Psychology we Włoszech


             
Artykuł w Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity
(09-07-2015)
    

Mgr Radosław Rogoza we współautorstwie z dr Anną Brytek-Materą opublikowali artykuł
The Polish version of the Body Image Avoidance Questionnaire: an exploratory structural equation modeling approach.
        


      
Grant konferencyjny
(04-07-2015)

Mgr Ilona Skoczeń zdobyła grant konferencyjny na udział w 17th European Conference on Developmental Psychology,
która odbędzie się w Bradze, w Portugalii w dniach 8-12 września 2015 r.
Grant ufundowany został przez European Association for Developmental Psychology we współpracy z Jacobs Foundation.
                     


            
Nowe artykuły
(20-06-2015)

W ostatnim czasie zostało opublikowanych lub przyjętych do druku kilka nowych artykułów Jana Cieciucha,
z których na szczególną uwagę zasługują:
 
1. Aplikacja podejścia Bayesowskiego do testowania równoważności pomiaru:  

2. Artykuł napisany na zaproszenie redakcji Social Development.

Artykuł zawiera (1) analizy stałości i zmiany preferencji i struktury wartości w badaniach longitudinalnych w okresie dzieciństwa oraz (2) propozycję modelu teoretycznego opisującego rozwój wartości w procesie interakcji dwóch czynników. Pierwszym z nich są podstawowych tendencje motywacyjne (opisywane też przez podstawowe metacechy osobowości), a drugim - wpływy kulturowe.                    

3. Artykuł podsumowujący badania nad wartościami, napisany na zaproszenie redakcji International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition).       

  • Cieciuch, J., Schwartz, S. H., Davidov, E. (2015). Values, Social Psychology of. W: James D. Wright (editor-in-chief), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, t. 25 (s. 41–46). Oxford: Elsevier.      
                   
                                       

                     
Workshop on Cognitive and Socio-Emotional Development across Lifespan
(15-06-2015)

Mgr Ilona Skoczeń została zakwalifikowana do uczestnictwa w warsztacie dla młodych naukowców
z zakresu różnych aspektów rozwoju człowieka. Warsztat odbędzie się w Genewie w dniach 3-5 września 2015 r.
pod patronatem International Society for the Study of Behavioural Development. 

                                  


                
Artykuł w EARA Newsletter
(06-06-2015)

Mgr Dominika Karaś opublikowała artykuł Identity domains in Emerging Adulthood: Results of quantitative research in Poland w EARA Newsletter.
Zapraszamy do lektury.
Artykuł znajduje się na stronach 11-14.

                                     


                                
24 Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej
(04-06-2015)

W dniach 1-3 czerwca odbyła się XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, której byliśmy organizatorami.
Wszystkie informacje o konferencji wraz z galerią zdjęć znajduja się tutaj.

              


                           

Róbmy swoje, czyli odkrywajmy i komunikujmy!
(30-05-2015)

 Na konferencji Rola Nauk Humanistycznych i Społecznych we Współczesnej Cywilizacji: Stan, Diagnoza, Rozwiązania,
zorganizowanej przez Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych w dniach 29-30 maja, 
prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuchradził doktorantom, jak funkcjonować w zmieniającej się i reformowanej nauce polskiej:
Róbmy swoje, czyli odkrywajmy i komunikujmy!

Wystąpienie można zobaczyć tutaj (zaczyna się w 40 minucie). 
                      


                                                                                 

Grant konferencyjny
(15-05-2015)

Mgr Dominika Karaś zdobyła grant konferencyjny ufundowany przez Jacobs Foundation
pokrywający koszty uczestnictwa w 7th Biennial Conference of The Society for the Study of Emerging Adulthood.


Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 października 2015 w Miami (USA).

                                       


                             
Grant Preludium NCN
(11-05-2015)

 Mgr Ewa Topolewska zdobyła grant Preludium na realizację projektu badawczego
pt. Empiryczna weryfikacja kołowego modelu stylów tożsamości.
 
Wyniki konkursu znajdują się tutaj.
Grant jest w wysokości 96 840,00 zł.
   
Cieszymy się i gratulujemy!

      


                             
Nasz artykuł we Frontiers in Psychology
(05-05-2015)

 W czasopiśmie Frontiers in Psychology został opublikowany artykuł Marii Kłym i Jana Cieciucha
The Early Identity Exploration Scale—a measure of initial exploration in breadth during early adolescence

Czasopismo ma Impact Factor = 2,843
Artykuł prezentuje autorski model i pomiar wczesnego poszukiwania tożsamościowego u progu adolescencji.
  


                         
Powtórka z SPSS
(21-02-2015)

Zapraszamy wszystkich CHĘTNYCH studentów UKSW na DODATKOWE zajęcia, które będą pomocne każdemu,
kto prowadzi własne badania (np. do pracy magisterskiej lub w ramach innego projektu badawczego) lub kto chce odświeżyć swoją wiedzę.

Zajęcia są prowadzone przez Radosława Rogozę i Martę Maćkiewicz z Zespołu PERSONALITAS.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 2 marca br. w Instytucie Psychologii UKSW (sala 1409 - czytelnia) o godzinie 16:45.
                                          


                    

Nowe kwestionariusze do pomiaru Wielkiej Piątki
(15-02-2014)

      
Numer Roczników Psychologicznych poświęconych cechom osobowości i ich pomiarowi jest już dostępny on-line.
Numer redagowali Mariola Łaguna i Jan Cieciuch. W numerze znalazły się artykuły członków naszego Zespołu
na temat dwóch kwestionariuszy osobowości: IPIP-BFM-50 oraz IPIP-BFM-20.

IPIP-BFM-50: Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Polska adaptacja kwestionariusza IPIP-BFM-50
do pomiaru pięciu cech osobowości w ujęciu leksykalnym. Roczniki Psychologiczne, 17(2), 327-346.

IPIP-BFM-20: Topolewska, E., Skimina, E., Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Krótki kwestionariusz
do pomiaru Wielkiej Piątki IPIP-BFM-20. Roczniki Psychologiczne, 17(2), 367-384.
    

Kwestionariusze są dostępne na licencji Creative Commons, dlatego można je używać do badań naukowych bezpłatnie.
Kwestionariusze i klucze można pobrać tutaj:

IPIP-BFM-50
Kwestionariusz
Klucz w formie syntaxa

IPIP-BFM-20
Kwestionariusz
Klucz w formie syntaxa

Zapraszamy do lektury, korzystania i współpracy!
                


            
Grant Harmonia NCN
(05-02-2015)
                            
       
dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW uzyskał grant Harmonia z Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu badawczego
pt.
System wartości w działaniu. Poszukiwanie dynamicznego modelu relacji między wartościami i zachowaniem w kontekście społecznym.
Wyniki konkursu znajdują sie tutaj
.
  

Grant jest w wysokości 1 300 260,00 zł. 

Niebawem zaczynamy!
                                            


                       
Badania Bartosza Jasińskiego
(15-01-2015)

badanie

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie badawczym Bartosza Jasińskiego na temat struktury osobowości. 
Kliknij, aby rozpocząć badanie
  


             
Artykuł w Review of General Psychology

(09-01-2015)

  artykul

W Review of General Psychology ukazał się artykuł Włodzimierza Strusa, Jana Cieciucha i Tomasza Rowińskiego
The circumplex of personality metatraits: A synthesizing model of personality based on the big five
Jest tam zaprezentowany Kołowy Model Metacech Osobowości.
Zapraszamy do lektury!
  


  
XXIV OKPR w Warszawie

(07-01-2015)

Zapraszamy na XXIV Ogólnopolską Konferencję Psychologii Rozwojowej.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.
 


  
Zapraszamy
(02-01-2015)
  

news

Wraz z Nowym Rokiem zapraszamy na naszą odnowioną stronę internetową!