KOŁOWY MODEL METACECH OSOBOWOŚCI
STRUSA, CIECIUCHA i ROWIŃSKIEGO

           

metakołoWielka Piątka jest istotnym osiągnieciem psychologii osobowości, ale nie jej ostatnim słowem. Model Wielkiej Piątki dostarczył materiał do konstrukcji Kołowego Modelu Metacech Osobowości, który (1) rozwiązuje szereg problemów, z którymi borykała się koncepcja Wielkiej Piątki oraz (2) otwiera nowe możliwości integracji wiedzy w ramach psychologii osobowości.

Kołowy Model Metacech Osobowości powstał jako nieplanowany efekt realizacji grantu Opus NCN (numer: 2012/07/B/HS6/01374) Włodzimierza Strusa oraz grantu Sonata NCN (2011/01/D/HS6/04077) Jana Cieciucha.

Podstawy teoretyczne Modelu zostały przedstawione w artykule opublikowanym przez Włodzimierza Strusa, Jana Cieciucha i Tomasza Rowińskiego w Review of General Psychology.  Artykuł jest dostępny tutaj. Polskie tłumaczenie artykułu jest dostępne tutaj.

Aktualnie powstaje tekst prezentujący empiryczną weryfikacje modelu.