mgr Ewelina Dębskaedebska

CZŁONEK ZESPOŁU

@  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Interesuję się społeczną psychologią rozwoju osoby w biegu życia oraz psychoterapią.
Badam początki kształtowania się systemu wartości w dzieciństwie, jego biologiczne
i środowiskowe uwarunkowania (badania longitudinalne). Ponadto, przyjmując
interdyscyplinarną perspektywę psychologa i teologa, poznaję metodą analizy źródeł
zagadnienie nadziei jako wartości antropologicznej.

Zainteresowania naukowe łączę z pracą psychologa-praktyka. Pomagam spotkanej osobie 
w odkrywaniu jej systemu wartości i życiu w zgodzie z nim. W rozumieniu wartości, wychodząc 
od teorii Schwartza (2012), integruję podejście psychodynamiczne i poznawczo-behawioralne, czyli: 

 • wartości jako naznaczone emocjonalnie motywy w dążeniu do zaspokojenia pragnień
 • wartości jako ważne przekonania, dotyczące samego siebie, innych, świata, pożądanych zachowań
 • analizę zachowania i sposobu budowania relacji, jako klucz do poznania tego, co dla osoby jest
  na poziomie przekonań i motywacji ważne w kontekście jej dobrostanu i społecznego funkcjonowania.

                


        
TEZY I POSZUKIWANIA W OBSZARZE BADAŃ SYSTEMU WARTOŚCI W DZIECIŃSTWIE

Struktura wartości już w średnim dzieciństwie przyjmuje kształt postulowany przez model Schwartza.

U dzieci w wieku przedszkolnym można rozróżnić wartości przekraczania siebie i umacniania siebie oraz otwartości na zmiany i zachowawczości. Ponadto różnicują się również bardziej szczegółowe wartości (władza, stymulacja, hedonizm, przystosowanie), które – z niewielkimi odstępstwami - są rozmieszczone zgodnie z regułami postulowanymi przez teorię Schwartza.

                                              

Rozwój struktury wartości polega na różnicowaniu się bardziej szczegółowych typów.

Niektóre typy wartości występują u najmłodszych dzieci w formie połączonych ze sobą, szerszych kategorii (np. bezpieczeństwo, uniwersalizm, tradycja), co przemawiałoby za hipotezą o różnicowaniu się struktury wartości w ontogenezie.

                                                  

Różnice międzypłciowe w hierarchii wartości dzieci są podobne do różnic międzypłciowych osób dorosłych.

W prowadzonych przez mnie badaniach wartościami najczęściej preferowanymi wartościami przez dzieci w wieku przedszkolnym były: życzliwość, tradycja i uniwersalizm, a najmniej władza i stymulacja. Dziewczynki istotnie częściej niż chłopcy preferowały wartości przekraczania siebie, szczególnie uniwersalizm i tradycję, chłopcy natomiast wartości umacniania siebie: osiągnięcia i władzę.

                         

Preferencje wartości w średnim dzieciństwie są częściowo wyjaśniane temperamentem dzieci - szczególnie wymiarem emocjonalności.

Wymienione powyżej tezy zostały omówione i uzasadnione w następujących publikacjach:

 • Dębska E., (2016, czerwiec). Wstępne wyniki badań podłużnych prowadzonych z zastosowaniem zmodyfikowanego Lalkowego Wywiadu Wartości. Poster na XXV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków, Polska.
 • Dębska E., Cieciuch J. (2015, czerwiec). Pomiar temperamentu dzieci i młodzieży –adaptacja serii kwestionariuszy Mary Rothbart. Referat na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Standardy diagnozy psychologicznej w praktyce”, Uniwersytet SWPS, Warszawa
 • Dębska E., Cieciuch J. (2014, maj). Temperamentalne uwarunkowania systemu wartości w średnim dzieciństwie. Referat na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Lublin, Polska.
 • Dębska, E. (2014). Temperamentalne uwarunkowania systemu wartości w średnim dzieciństwie (Niepublikowana praca magisterska). Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa.

     


                                                    
TEZY I POSZUKIWANIA W OBSZARZE BADAŃ NAD WARTOŚCIĄ NADZIEI
    

Nadzieja jawi się jako wartość antropologiczna niezależnie od ludzkiej decyzji otwarcia się na transcendencję i rozwój duchowy, jednak dopiero w takim otwarciu nabiera swoistego charakteru trwałości w kontekście sytuacji granicznych i rozpaczy.

 • Dębska, E. (2014). Wartość nadziei w kontekście wyzwań współczesności - aktualność przesłania adhortacji Jan Pawła II „Ecclesia in Europa”. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 1(17), 138-150.
 • Dębska, E. (2009, listopad). Biblijne podstawy chrześcijańskiej nadziei. Referat na IV Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej „Talenty 2009”, Wrocław, Polska.
 • Dębska, E. (2007). Jezus Chrystus jako źródło nadziei człowieka w adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Ecclesia in Europa” (Niepublikowana praca magisterska). Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa.