O nas

Personalitas funkcjonuje w kilku postaciach.

 

Personalitas – Zespoły w aktualnych projektach

W ramach Personalitas funkcjonują różne zespoły do realizacji projektów. Informacja o członkach jest zamieszczana przy konkretnym projekcie.

 

Personalitas – Folder

Personalitas był pierwotnie grupą doktorantów prof. UKSW dr hab. Jana Cieciucha. Do dzisiaj jest to jedna z form Personalitas. Nazywamy ją folderem ze względu na dobrze określone granice trwania i przynależności.

 

Personalitas – Tag

Głównym spoiwem Personalitas jest obecnie psychologia uprawiana more geometrico. Określenie to użyte przez Kartezjusza jako ideał nowożytnego racjonalizmu, stosujemy nieco metaforycznie na określenie naszego sposobu myślenia. Najogólniej rzecz ujmując składa się na niego: (1) maksymalna precyzja, (2) która prowadzi do syntezy wielu modeli opisujących różne zjawiska psychiczne (3) na gruncie Kołowego Modelu Metacech Osobowości. Członkowie Personalitas-Tag należą do różnych zespołów i katedr i zajmują się różnymi obszarami psychologii, m.in. psychologią osobowości, psychologią różnic indywidualnych, w tym temperamentem, psychologią kliniczną, psychologią zdrowia, psychopatologią. Ta różnorodność zainteresowań i stosowanych modeli spotyka się jednak w naszym kołowym more geometrico, stąd określenie Tag, które nie oznacza sztywnej przynależności do Folderu, ale pewien charakterystyczny rys uprawiania psychologii, wykształcony w naszym Zespole. Na spotkania Tagu zapraszamy też gości, którzy mogą z bliska doświadczyć psychologii more geometrico.

 

Personalitas – Absolwenci

Niektórzy członkowie jednej z poprzednich form Personalitas, zwykle po uzyskaniu stopnia doktora, rozpoczęli swoją własną drogę naukową albo wybrali inną drogę życiową. Ale ich związek z Personalitas był ważnym etapem rozwoju naukowego – i dla nich i dla Zespołu.

 

Poniżej znajdują się członkowie jednej lub kilku form funkcjonowania Personalitas:

 

Kierownik Zespołu:

Współpracownicy:

Doktorzy wypromowani przez prof. UKSW dr hab. Jana Cieciucha:

Doktoranci z otwartym przewodem doktorskim (promotor: prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch):

  • mgr Klaudia Ponikiewska
  • mgr Karolina Rymarczyk
  • mgr Kinga Wojcieszek

Pozostali doktoranci prof. UKSW dr hab. Jana Cieciucha:

  • mgr Piotr Brud
  • mgr Marcin Kłosowski
  • mgr Aneta Kozłowska
  • mgr Maria Magdalena Kwiatkowska