O nas

Głównym spoiwem Personalitas jest obecnie psychologia uprawiana more geometrico. Określenie to użyte przez Kartezjusza jako ideał nowożytnego racjonalizmu, stosujemy nieco metaforycznie na określenie naszego sposobu myślenia. Najogólniej rzecz ujmując składa się na niego: (1) maksymalna precyzja, (2) która prowadzi do syntezy wielu modeli opisujących różne zjawiska psychiczne (3) na gruncie Kołowego Modelu Metacech Osobowości. Personalitas w aktualnej formie nazywamy Tagiem (w odróżnieniu od Folderu). Członkowie Personalitas-Tag należą bowiem do różnych zespołów i katedr i zajmują się różnymi obszarami psychologii, m.in. psychologią osobowości, psychologią społeczną, psychologią różnic indywidualnych, psychologią kliniczną, psychologią zdrowia, psychopatologią. Ta różnorodność zainteresowań i stosowanych modeli spotyka się jednak w naszym kołowym more geometrico, stąd określenie Tag, które nie oznacza sztywnej przynależności do Folderu, ale pewien charakterystyczny rys uprawiania psychologii, wykształcony w naszym Zespole. Na spotkania Tagu zapraszamy też gości, którzy mogą z bliska doświadczyć psychologii more geometrico.

 

Kierownik Zespołu:

Doktorzy wypromowani przez prof. UKSW dr hab. Jana Cieciucha:

Doktoranci z otwartym przewodem doktorskim (promotor: prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch):

  • mgr Klaudia Ponikiewska

Pozostali doktoranci prof. UKSW dr hab. Jana Cieciucha:

  • mgr Piotr Brud
  • mgr Aneta Drożdżewicz
  • mgr Agata Janeczek
  • mgr Maria Magdalena Kwiatkowska
  • mgr Berenika Sztandera