Badania dzieci i dorastających

 

Projekt NCN nr 2014/14/M/HS6/00919
realizowany przez 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
i Uniwersytet w Zurychu

                      

wartosci
Dzieciństwo i okres dorastania to czas nauki szkolnej. W tym czasie człowiek powoli wrasta
w społeczeństwo dorosłych i przygotowuje się do przejęcia i pełnienia zadań osobistych,
zawodowych i społecznych. W tym okresie kształtuje się także system wartości człowieka,
który wywiera wpływ na nasze decyzje i zachowanie.

Szkoła odgrywa szczególną rolę w tym procesie, zarówno ze względu na swoja rolę
edukacyjną i wychowawczą, jak i kontakty z rówieśnikami, które dzieją się w szkole.

Jeśli chcemy pomóc dzieciom i dorastającym w ich wrastaniu w społeczeństwo, w którym
będą mogli godzić dobro własne z dobrem innych, musimy poznać mechanizmy kształtowania
się wartości.

Temu celowi służy nasz projekt. Wartości rozumiemy neutralnie, nie chcemy nikomu narzucać
żadnych wartości. Interesuje nas wyłącznie to, jak się one kształtują, jaki wpływ ma szkoła,
a jaki rówieśnicy. Zapraszamy Rodziców, aby wyrazili zgodę na badania.

Dzięki tym badaniom będziemy mogli lepiej zrozumieć pokolenie Waszych dzieci.

Zapraszamy do udziału szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne

W ramach współpracy oferujemy informację zwrotną dotyczącą Państwa szkoły
oraz poszczególnych klas, a także warsztaty dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

Szkoły, które chciałyby z nami współpracować, zapraszamy do kontaktu:
[email protected]Dodatkowe informacje dla szkół znajdują się tutaj.

Dodatkowe informacje dla rodziców znajdują się tutaj.Projekt rozpoczął się w 2015 roku. W pierwszym badaniu wzięło udział ponad 2000 dzieci i dorastających z 36 szkół.
                                  

Szkoły współpracujące:

Szkoły podstawowe
Klasy 3

                 
Klasy 6           

                                                              
Gimnazja

                                  
Szkoły średnie