Ciemna triada

Grant Preludium Narodowego Centrum Nauki w latach 2016–2018

Tytuł grantu: Dynamika relacji koleżeńskich wśród osób o różnym natężeniu cech ciemnej triady osobowości

Numer grantu: 2015/19/N/HS6/00685

Kierownik grantu: mgr Radosław Rogoza