Członek naszego Zespołu przedstawicielem Polski w ERU EADP

21-01-2018

Mgr Ilona Skoczeń została wybrana na pełnienie funkcji krajowego przedstawiciela, tzw. national representative, w Sekcji Młodych Naukowców Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwojowej (ang. Early Researchers Union European Association of Developmental Psychology; ERU EADP).

Sekcja ma na celu integrację środowiska naukowego, wymianę doświadczeń oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć, m.in. konferencje, warsztaty, szkolenia. Zrzesza młodych naukowców zajmujących się badaniami nad psychologią rozwoju człowieka. O korzyściach przynależności zarówno do ERU, jak i EADP można przeczytać na stronie www.eadp.info.