Film podsumowujący projekt z Funduszu Wyszehradzkiego

02-04-2020

Członek naszego Zespołu uczestniczył w realizacji grantu pt. „Values and identities of the Visegrad countries’ capitals”, finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Efektem projektu jest film, który podsumowuje wyniki badań nad wartościami i tożsamością stolic czterech krajów Wyszehradu.

Link do filmu: Je společnost opravdu rozdělená?