Filomaci nowi

Podstawowe cele stowarzyszenia to:

 1. Wspieranie rozwoju nauki, różnych jej dyscyplin.
 2. Popularyzowanie nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Wspieranie rozwoju naukowego członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie spotkań oraz imprez naukowych i popularyzujących naukę.
 2. Wydawanie czasopism naukowych i popularyzujących naukę.
 3. Wydawanie książek naukowych i popularyzujących.
 4. Zakładanie stron internetowych popularyzujących naukę.
 5. Archiwizowanie dokonań naukowych.

Statut Stowarzyszenia Filomatów, przyjęty 1 grudnia 2011 r.


Dzieła

I. Wydawnictwo Liberi Libri

Zapraszamy do odwiedzenia nas na You Tube i Facebooku
www.liberilibri.pl

II. Współorganizacja międzynarodowej konferencji Value change in childhood wspólnie z University of Münster i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

14-15 grudnia 2012 roku
http://childrenvalues.uksw.edu.pl


O nich

Stowarzyszenie Filomatów

KRS: 0000410682
REGON: 145998380
NIP: 5322043354

Bank Ochrony Środowiska
41 1540 1157 2115 6617 4741 0001

Zarząd:

 • Jan Cieciuch (Prezes)
 • Ilona Skoczeń (Wiceprezes)
 • Maria Kłym-Guba
 • Marta Rogoza

Komisja Rewizyjna:

 • Dominika Karaś (Przewodnicząca)
 • Ewa Topolewska-Siedzik
 • Ewa Drop