Grant z Funduszu Wyszehradzkiego w naszym Zespole

02-01-2019

Międzynarodowy projekt Values and identities of the Visegrad countries’ capitals  uzyskał finansowanie ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
Instytut Psychologii UKSW jest partnerem w projekcie, w którym biorą udział instytucje badawcze z czterech krajów członkowskich. 

Poza naszym Instytutem są to: Instytut Ewaluacji i Analiz Społecznych w Pradze (Czechy, koordynator projektu), Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Eötvösa Loránda w Budapeszcie (Węgry), Instytut Socjologii Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie (Słowacja). 

Kierownikiem polskiego Zespołu jest Ewa Topolewska-Siedzik
Kwota dofinansowania wynosi 25 348 euro.