Kolejne działania w ramach projektu INSIDE z Erasmus+ KA2

29-03-2018

W dniach 5-18 marca pięciu studentów oraz trzech pracowników Instytutu Psychologii UKSW brało udział w intensywnym programie na temat tożsamości na Uniwersytecie Babes-Bolyai w Kluż-Napoce (Rumunia).

Zajęcia były skierowane do studentów psychologii z pięciu uniwersytetów współpracujących przy realizacji projektu:

  • Uniwersytetu Michała Römera (koordynator projektu, Litwa), Uniwersytetu w Bolonii (Włochy), Uniwersytetu Babes-Bolyai (Rumunia),
  • Uniwersytetu w Bordeaux (Francja) oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dwutygodniowy kurs obejmował warsztaty, wykłady oraz prace skupione na przygotowaniu projektu badawczego na temat kształtowania tożsamości. Program dotyczył takich zagadnień jak: tożsamość osobowa i społeczna, znaczenie czynników społecznych oraz osobowych w jej kształtowaniu oraz zasobów, które mogą wspierać rozwój tożsamości. Zajęcia były prowadzone przez kadrę naukowo-dydaktyczną  pięciu uniwersytetów realizujących projekt oraz organizacji pozarządowej.

Instytut Psychologii UKSW reprezentowali: Diana Kasiak, Zuzanna Karbownik-Oheim, Anna Kowalska, Ewa Łukaszczyk i Natalia Zawistowska ze społeczności studenckiej oraz mgr Klaudia Ponikiewska, dr Włodzimierz Strus i mgr Ewa Topolewska-Siedzik z kadry naukowo-dydaktycznej.

Więcej informacji o projekcie: INSIDE