Koło wartości

Grant Sonata z Narodowego Centrum Nauki w latach 2011–2014

Tytuł grantu: Koło wartości w fizyce, chemii i historii osobowości, czyli system wartości na trzech poziomach osobowościowej struktury

Numer grantu: 011/01/D/HS6/04077

Kierownik grantu: dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW