Kołowy Model Metacech Osobowości

Podstawy teoretyczne Kołowego Modelu Metacech Osobowości:

Strus, W., Cieciuch, J. (2017). Towards a synthesis of personality, temperament, motivation, emotion and mental health models within the Circumplex of Personality Metatraits. Journal of Research in Personality, 66, 70-95. DOI: 10.1016/j.jrp.2016.12.002

Polska wersja jest tutaj.

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). The Circumplex of Personality Metatraits: A synthesizing model of personality based on the Big Five. Review of General Psychology,18(4), 273-286. DOI: 10.1037/gpr0000017

Strus, W., Cieciuch, J. (2021). The Circumplex of Personality Metatraits and the HEXACO model: Toward refinement and integration. Journal of Personality. DOI: 10.1111/jopy.12616

Strus, W., Cieciuch, J. (2019). Are the questionnaire and the psycho-lexical Big Twos the same? Towards an integration of personality structure within the Circumplex of Personality Metatraits. International Journal of Personality Psychology, 5, 18-35. DOI: 10.21827/ijpp.5.35594

Cieciuch, J., Strus, W. (2017). The Two-Factor Model of personality. In Virgil Zeigler-Hill & Todd Shackelford (Eds.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences (pp. 1-16). Springer International Publishing AG. DOI: 10.1007/978-3-319-28099-8_2129-1

 

Kołowy Model Metacech Osobowości został wykorzystany w następujących artykułach:

Rogoza, R., Cieciuch, J., Strus, W., Baran, T. (2019). Seeking a common framework for research on narcissism: An attempt to integrate the different faces of narcissism within the Circumplex of Personality Metatraits. European Journal of Personality, 33, 437-455. DOI: 10.1002/per.2206

Topolewska, E., Cieciuch, J., Strus, W. (2018). Personality underpinnings of identity: The role of metatraits and traits in identity formation modes. Self and Identity, 18(5), 529-549. DOI: 10.1080/15298868.2018.1483964

Skoczeń, I., Rogoza, R., Maćkiewicz, M., Najderska, M., Cieciuch, J. (2018). Investigating the structural model of the Stregths and Difficulties Questionnaire. European Journal of Psychological Assessment, 34(5), 312-320. DOI: 10.1027/1015-5759/a000344.

Cieciuch, J., Strus, W. (2017). Dojrzałość człowieka i społeczeństwa, czyli o konieczności godzenia żywiołów. Wolność i Solidarność, 77(95-108). (Tom: Terapia Narodowa – w kierunku dojrzałości. Po XI Kongresie Obywatelskim

Zawadzki, B. (2017). Lokalizacja zaburzeń osobowości w Kołowym Modelu Metacech Osobowości. Roczniki Psychologiczne, 20(2), 472-512.

Zawadzki, B. (2016). Gamma i Delta w ujęciu Kołowego Modelu Metacech Osobowości a przekonania w zaburzeniach osobowości. W: A. Rynkiewicz, K. Jankowski i W. Oniszczenko (red.). Wybrane metody i paradygmaty badawcze w psychologii (s. 203-220). Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.