Kołowy Model Metacech Osobowości

Podstawy teoretyczne Kołowego Modelu Metacech Osobowości:

Strus, W., Cieciuch, J. (2017). Towards a synthesis of personality, temperament, motivation, emotion and mental health models within the Circumplex of Personality Metatraits. Journal of Research in Personality, 66, 70-95. DOI: 10.1016/j.jrp.2016.12.002

Polska wersja jest tutaj.

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). The Circumplex of Personality Metatraits: A synthesizing model of personality based on the Big Five. Review of General Psychology,18(4), 273-286. DOI: 10.1037/gpr0000017

Strus, W., Cieciuch, J. (2021). The Circumplex of Personality Metatraits and the HEXACO model: Toward refinement and integration. Journal of Personality, 89(4), 803-818. DOI: 10.1111/jopy.12616

Strus, W., Cieciuch, J. (2019). Are the questionnaire and the psycho-lexical Big Twos the same? Towards an integration of personality structure within the Circumplex of Personality Metatraits. International Journal of Personality Psychology, 5, 18-35. DOI: 10.21827/ijpp.5.35594

Cieciuch, J., Strus, W. (2017). The Two-Factor Model of personality. In Virgil Zeigler-Hill & Todd Shackelford (Eds.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences (pp. 1-16). Springer International Publishing AG. DOI: 10.1007/978-3-319-28099-8_2129-1

 

Wykorzystanie KMMO do rozstrzygnięcia, która patologiczna Wielka Piątka jest lepsza – z DSM-5 czy ICD-11

Strus, W., Łakuta, P., Cieciuch, J. (2021). Anankastia or Psychoticism? Which one is better suited for the fifth trait in the pathological Big Five: Insight from the Circumplex of Personality Metatraits perspective. Frontiers in Psychiatry, 12, article 648386. DOI: 10.3389/fpsyt.2021.648386

 

Wykorzystanie KMMO do budowy innych modeli

Cieciuch, J., Strus, W. (2020). Osobowość w psychologii wychowania. W: H. Liberska, J. Trempała (red.), Psychologia wychowania. Wybrane problemy (s. 199 – 213). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cieciuch, J., Strus, W. (2021). Toward a model of personality competencies underlying social and emotional skills: Insight from the Circumplex of Personality Metatraits. Frontiers in Psychology, 12, 711323. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.711323

Rogoza, R., Cieciuch, J., Strus, W. (2021). Narcissistic Isolation and Enmity Concept: Disentangling the blue and dark face of vulnerable narcissism. Journal of Research in Personality, in press.

Rymarczyk, K., Turbacz, A., Strus, W., Cieciuch, J. (2020). Type C personality: Conceptual refinement and preliminary operationalization, Frontiers in Psychology, 11(552740), 1-10. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.552740

Strus, W., Cybis, N., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2021). Theoretical framework for the RUNO personality typology basedon the Circumplex of Personality Metatraits. Polish Psychological Bulletin, 52(3), 197–210. DOI: 10.24425/ppb.2021.137885

Strus, W., Cybis, N., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2021). Number and content of personality types across methods and samples: Empirically filling the theoretically developed map of RUNO typology. Polish Psychological Bulletin, 52(3), 211–226. DOI: 10.24425/ppb.2021.137886

 

Analizy stosowane w weryfikacji KMMO i innych modeli kołowych

Rogoza, R., Cieciuch, J., Strus, W. (2021). A three-step procedure for analysis of circumplex models: An example of narcissism located within the circumplex of personality metatraits. Personality and Individual Differences, 169 (109775). DOI: 10.1016/j.paid.2019.109775

 

Kołowy Model Metacech Osobowości został również wykorzystany w następujących artykułach:

Brud, P, Rogoza, R., Cieciuch, J. (2020). Personality underpinnings of dark personalities: An example of Dark Triad and deadly sins. Personality and Individual Differences, 163(110085). DOI: 10.1016/j.paid.2020.110085

Cieciuch, J., Strus, W. (2017). Dojrzałość człowieka i społeczeństwa, czyli o konieczności godzenia żywiołów. Wolność i Solidarność, 77(95-108). (Tom: Terapia Narodowa – w kierunku dojrzałości. Po XI Kongresie Obywatelskim)

Rogoza, R., Cieciuch, J., Strus, W., Baran, T. (2019). Seeking a common framework for research on narcissism: An attempt to integrate the different faces of narcissism within the Circumplex of Personality Metatraits. European Journal of Personality, 33, 437-455. DOI: 10.1002/per.2206

Skoczeń, I., Rogoza, R., Maćkiewicz, M., Najderska, M., Cieciuch, J. (2018). Investigating the structural model of the Stregths and Difficulties Questionnaire. European Journal of Psychological Assessment, 34(5), 312-320. DOI: 10.1027/1015-5759/a000344.

Topolewska, E., Cieciuch, J., Strus, W. (2018). Personality underpinnings of identity: The role of metatraits and traits in identity formation modes. Self and Identity, 18(5), 529-549. DOI: 10.1080/15298868.2018.1483964

Zawadzki, B. (2017). Lokalizacja zaburzeń osobowości w Kołowym Modelu Metacech Osobowości. Roczniki Psychologiczne, 20(2), 472-512.

Zawadzki, B. (2016). Gamma i Delta w ujęciu Kołowego Modelu Metacech Osobowości a przekonania w zaburzeniach osobowości. W: A. Rynkiewicz, K. Jankowski i W. Oniszczenko (red.). Wybrane metody i paradygmaty badawcze w psychologii (s. 203-220). Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.