Kołowy Model Sposobów Kształtowania się Tożsamości

Kołowy Model Sposobów Kształtowania się Tożsamości jest propozycją integracji modeli kształtowania się tożsamości powstałych w tradycji Marcii, opartych o psychospołeczną teorię rozwoju Eriksona. Wyróżniono w nim osiem sposobów kształtowania się tożsamości, rozlokowanych na kole, które zawiera w sobie również (1) model statusów tożsamości Marcii (1966), (2) model stylów kształtowania się tożsamości zaproponowany przez Berzonsky’ego (1989), (3) model trzech wymiarów kształtowania się tożsamości Crocetti, Rubini i Meeusa (2008) oraz (4) model pięciu wymiarów kształtowania się tożsamości Luyckxa i współpracowników (2008).

 

Podstawy teoretyczne modelu oraz seria badań empirycznych zostały podsumowane na poniższym wykresie:

 

 

 

Wyjaśnienia do wykresu:

-> Socjalizacja, konsolidacja, poszukiwanie, moratoryjność, przeciwstawianie się, dyfuzyjność, petryfikacja, normatywność to osiem sposobów kształtowania się tożsamości.
-> Znak “+” oznacza związki pozytywne, a znak “-“ oznacza związki negatywne.
-> N = neurotyzm; S = sumienność; U = Ugodowość; E = ekstrawersja; O = otwartość na doświadczenie;
-> Alfa i Beta = czynniki osobowości wyższego rzędu; GFP = ogólny czynnik osobowości.
-> W nawiasach podane są nazwy kwestionariuszy mierzących zmienne tożsamościowe:
– U-MICS = Utrecht- Management of Identity Commitments Scale (Crocetti i in. 2008);
– DIDS = Dimensions of Identity Development Scale (Luyckx i in. 2008);
– ISI – Identity Style Inventory (Berzonsky i in. 2014).
-> Biała czcionka oznacza wyniki niezakładane w hipotezach.
-> W szarych kwadratach przedstawiono trendy zmiany poziomu sposobów wraz z wiekiem w badaniach poprzecznych.
-> Kursywą zaznaczono wyniki badań longitudinalnych.

 

Metody pomiaru:

CIMQ (Topolewska, Cieciuch, 2017). Do pomiaru ośmiu sposobów kształtowania się tożsamości służy narzędzie Kwestionariusz sposobów kształtowania się tożsamości (CIMQ)

Do pobrania:

kwestionariusz

instrukcja obliczania wyników

 

Kołowy Model Sposobów Kształtowania się Tożsamości został opisany w następujących artykułach:

Cieciuch, J., Topolewska, E. (2017). Circumplex of identity formation modes: A proposal for the integration of identity constructs developed in the Erikson–Marcia tradition. Self and Identity, 16(1), 37-61. DOI: 10.1080/15298868.2016.1216008

Topolewska, E., Cieciuch, J. (2017). Empirical verification of the Circumplex of Identity Formation Modes and its potential to integrate different models of identity development in the Erikson–Marcia tradition. Self and Identity, 16(2), 123-142. DOI: 10.1080/15298868.2016.1229690

Topolewska-Siedzik, E., Cieciuch, J. (2018). Trajectories of identity formation modes and their personality context in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 47, 775-792. DOI: 10.1007/s10964-018-0824-7

Topolewska-Siedzik, E., Cieciuch, J. (2019). Modes of personal identity formation: A preliminary picture from the lifespan perspective. Personality and Individual Differences, 138, 237–242. DOI: 10.1016/j.paid.2018.09.041

Topolewska-Siedzik, E., Cieciuch, J., Strus, W. (2018). Personality underpinnings of identity: The role of metatraits and traits in identity formation modes. Self and Identity, 18(5), 529-549. DOI: 10.1080/15298868.2018.1483964

 

Podsumowanie założeń teoretycznych oraz badań empirycznych Kołowego Modelu Sposobów Kształtowania się Tożsamości znajduje się tutaj:

Topolewska-Siedzik, E., Cieciuch, J. (2020). Kołowy Model Sposobów Kształtowania się Tożsamości: założenia teoretyczne i empiryczna weryfikacja. Psychologia Rozwojowa, 25(3), 13–32.
DOI: 10.4467/20843879PR.20.016.13153

 

Współpraca:

Jeżeli chcesz z nami współpracować lub jesteś zainteresowany wykorzystaniem modelu w swoich badaniach, wyślij wiadomość na adres [email protected]