Kołowy Model Wartości

Poniżej znajdują się podstawowe teksty dotyczące Kołowego Modelu Wartości. Pozostałe teksty można znaleźć tutaj.

Podstawy teoretyczne

Cieciuch, J. (2013). Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej  dorosłości. Warszawa: Liberi Libri.

Schwartz, S. H., Cieciuch, J., Vecchione, M., Davidov, E., Fischer, R., Beierlein, C., Ramos, A., Verkasalo, M., Lönnqvist, J.-E., Demirutku, K., Dirilen-Gumus, O., Konty, M. (2012). Refining the theory of basic individual values. Journal of Personality and Social Psychology, 103(4), 663-688. DOI: 10.1037/a0029393

Sagiv, L., Roccass, S., Cieciuch, J., Schwartz, S. (2017). Personal values in human life. Nature Human Behaviour, 1, 630-639. DOI: 10.1038/s41562-017-0185-3

Cieciuch, J., Schwartz, S. H., Davidov, E. (2015). Values, Social Psychology of. W: James D. Wright (editor-in-chief), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, t. 25 (s. 41–46). Oxford: Elsevier.

 

Pomiar wartości

Cieciuch, J., Schwartz S. H. (2018). Pomiar wartości w kołowym modelu Schwartza. W: H. Gasiul (red.), Metody badania emocji i motywacji (s. 307-334).

Schwartz, S. H., Cieciuch, J. (2016). Values. In F. T. L. Leong, D. Bartram, F. Cheung, K. F. Geisinger, D. Iliescu (eds.). The ITC International Handbook of testing and assessment (pp. 106-119). Oxford: Oxford University Press.

Cieciuch, J. (2013). Pomiar wartości w zmodyfikowanym modelu Shaloma Schwartza. Psychologia Społeczna, 8(1), 22-41.

Cieciuch, J., Harasimczuk, J. Döring A., K. (2013). Structural validity of the Polish adaptation of the Picture-Based Value Survey for Children. Journal of Psychoeducational Assessment, 31(4), 404-409. DOI: 10.1177/0734282912453125

Cieciuch, J., Hulak, A., Kitaj, M., Leszczyńska, J., Bulkowska, D. (2011). Kołowa struktura wartości u dzieci przedszkolnych. Studia Psychologica, 11(2), 5-18.

Makos, D., Jóźwik, J., Cieciuch, J. (2016). Zastosowanie Animowanego Kwestionariusza Najbardziej – Najmniej Ważne do badania wartości w okresie późnego dzieciństwa. Psychologia Rozwojowa, 21(4), 73-89. 

 

Rozszerzenia modelu teoretycznego

Cieciuch, J. (2017). Exploring the complicated relationship between values and behaviour. In S. Roccas and L. Sagiv (eds.), Values and Behavior. Taking a cross-cultural perspective (pp. 237-247), Cham: Springer International Publishing AG. DOI: 10.1007/978-3-319-56352-7_11

Cieciuch, J., Schwartz, S. H. (2017). Values and human beeing. In Martijin van Zomeren & John F. Dovidio (Eds.) The Oxford handbook of human essence (pp. 219-231). Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190247577.013.11

 

Wartości-cechy i wartości-stany

Skimina, E., Cieciuch, J., Schwartz, S. H., Davidov, E., Algesheimer, R. (2018). Testing the circular structure and importance hierarchy of value states in real-time behaviors. Journal of Research in Personality, 74, 42-49. DOI: 10.1016/j.jrp.2018.02.001

Skimina, E., Cieciuch, J., Schwartz, S. H., Davidov, E., Algesheimer, R. (2019). Behavioral signatures of values in everyday behavior in retrospective and real-time self-reports. Frontiers in Psychology, 10(281), 1-23. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.00281

 

Rozwój system wartości

Cieciuch, J., Davidov, E., Algesheimer, R. (2016). The stability and change of value structure and priorities in childhood: A longitudinal study. Social Development, 25(3), 503-527. DOI: 10.1111/sode.12147

Döring, A., Schwartz, S. H., Cieciuch, J., Groenen, P. J. F., Glatzel, V., Harasimczuk, J., Janowicz, N., Nyagolova, M., Scheefer, E., R., Allritz, M., Milfont, T. L., Bilsky, B. (2015). Cross-cultural evidence of value structures and priorities in childhood. British Journal of Psychology, 106(4), 675-699. DOI: 10.1111/bjop.12116

 

Wybrane inne empiryczne badania nad uwarunkowania i konsekwencjami preferencji wartości

Schwartz, H. S., Cieciuch, J., Vecchione, M., Torres, C., Dirilem-Gumus, O., Butenko, T. (2017). Value tradeoffs propel and inhibit behavior: Validating the 19 refined values in four countries. European Journal of Social Psychology, 47(3), 241-258. DOI: 10.1002/ejsp.2228

Skimina, E., Cieciuch, J. (2018). Value structure and priorities: Other-report account. Current Issues in Personality Psychology, 6(3), 252-259. DOI: 10.5114/cipp.2018.72259

Tamir, M., Schwartz, S. H., Cieciuch, J., Riediger, M., Torres, C., Scollon, C., Dzokoto, V., Zhou, X., Vishkin, A. (2016). Desired emotions across cultures: A value-based account. Journal of Personality and Social Psychology, 111(1), 67-82. DOI: 10.1037/pspp0000072