Konferencje

2019

KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE

 

KONFERENCJE KRAJOWE

 


2018

KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE

 • Brud, P. (2018, czerwiec). Polish adaptation of the Vices and Virtues Scales (VAVS). Referat na IV International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion and Spirituality „Religion-Spirituality-Health-Social Relations”, Opole.
 • Brud, P. (2018, kwiecień). Seven deadly sins within the Circumplex of Personality Metatraits. Referat na International Conference „Between Narcissism and Entitlement: Self-Enhancement in a Cross-Cultural Perspective”, Warszawa.
 • Cieciuch, J., Skimina, E., Schwartz, S. H., Davidov, E., Algesheimer, R. (2018, lipiec). Value-traits and value-states: The same circular structure but different hierarchies. Referat na 24th International Association for Cross-Cultural Psychology Congress, Guelph, Kanada.
 • Kowalski, Ch. M., Rogoza, R.Kwiatkowska, M. M., Schermer, J. A. (2018, lipiec). Narcissists tend to make other people feel good as well as themselves.  Referat na 24th International Association for Cross-Cultural Psychology Congress, Guelph, Kanada.
 • Kwiatkowska, K., Kwiatkowska, M. M., Rogoza, R., Gasiul, H. (2018, kwiecień). Personaity traits and self-motives among adolescents. Poster na International Conference „Between Narcissism and Entitlement: Self-Enhancement in a Cross-Cultural Perspective”, Warszawa.
 • Kwiatkowska, K., Rogoza, R., Kwiatkowska, M. M. (2018, lipiec). Longitudinal measurement of dark personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy among adolescents. Referat na 9th European Conference on Personality (ECP19) of the European Association of Personality Psychology, Zadar, Chorwacja.
 • Kwiatkowska, M. M. (2018, wrzesień). Trying to capture bright and dark face of narcissistic kiddies: Psychometric properties of pictorial measurement of grandiose narcissism. Referat na 16th Biennial Meeting of the European Association for Research on Adolescence, Ghent, Belgia.
 • Kwiatkowska, M. M., Rogoza, R., Kwiatkowska, K. (2018, lipiec). Dark personalities thrown into the network: Group position of narcissists, Machiavellians, and psychopaths at the zero-acquaintance. Referat na 9th European Conference on Personality (ECP19) of the European Association of Personality Psychology, Zadar, Chorwacja.
 • Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M., Kwiatkowska, M. M.Rogoza, R., Fatfouta, R. (2018, lipiec). Is spiritual transcendence opposite to self-enhancement or not? Referat na 24th International Association for Cross-Cultural Psychology Congress, Guelph, Kanada.
 • Rogoza, R. (2018, lipiec). Values in everyday behavior: New insight from the Electronically Activated Recorder. Referat na 9th European Conference on Personality (ECP19) of the European Association of Personality Psychology, Zadar, Chorwacja.
 • Rogoza, R. (2018, wrzesień). Adolescent narcissistic admiration and rivalry. Referat na 16th Biennial Meeting of the European Association for Research on Adolescence, Ghent, Belgia.
 • Skimina, E., Cieciuch, J. (2018, kwiecień). We value self-enhancement more than we think: Reports from research on the circular model of personal values. Referat na International Conference „Between Narcissism and Entitlement: Self-Enhancement in a Cross-Cultural Perspective”, Warszawa.
 • Skimina, E., Cieciuch, J. (2018, lipiec). Behavioral signatures of values in real‐time self‐report. Referat na 9th European Conference on Personality (ECP19) of the European Association of Personality Psychology, Zadar, Chorwacja
 • Skoczeń, I. (2018, kwiecień). Antagonism and its linkage to insecure attachment and problem behaviour in adolescence. Referat na International Conference „Between Narcissism and Entitlement: Self-Enhancement in a Cross-Cultural Perspective”, Warszawa.
 • Ślaski, S., Rogoza, R. (2018, kwiecień). Initial verification of the Kozielecki’s psychological transgression model. Referat na International Conference „Between Narcissism and Entitlement: Self-Enhancement in a Cross-Cultural Perspective”, Warszawa.
 • Topolewska-Siedzik, E., Berzonsky, M. (2018, lipiec). Does the Stroop Effect connect to personality metatraits? Referat na 9th European Conference on Personality (ECP19) of the European Association of Personality Psychology, Zadar, Chorwacja.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Rogoza, R., Piotrowski, J., Gebauer, J., Sedikides, C., Campbell, W. K. i 50 członków projektu Self-Enhancement Cross-cultural (2018, kwiecień). How to measure narcissism cross-culturally? NPI-15 as a new proposal in assessment of grandiose narcissism. Referat na International Conference „Between Narcissism and Entitlement: Self-Enhancement in a Cross-Cultural Perspective”, Warszawa.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Rogoza, R., Piotrowski, J., Gebauer, J., Sedikides, C., Campbell, W.K. (2018, lipiec). How to measure narcissism cross-culturally? NPI-15 as a new proposal in assessment of grandiose narcissism. Referat na 24th International Association for Cross-Cultural Psychology Congress, Guelph, Kanada.

 

KONFERENCJE KRAJOWE

 • Kurtyka-Chałas, J., Skoczeń, I., Skimina, E. (2018, lipiec). Znaczenie indywidualnych kompetencji człowieka w równoważeniu życia zawodowego i rodzinnego: prezentacja innowacyjnej metody pomiaru. Referat na III Konferencji Psychologii Pozytywnej, Warszawa.
 • Rogoza, R. (2018, wrzesień). Nieśmiałość i jej sieć nomologiczna z ciemną triadą osobowości. Poster na XV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Lublin.
 • Kwiatkowska, M. M. (2018, wrzesień). Three faces of narcissism: The bright, the dark and the blue. Referat na XV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Lublin.
 • Rymarczyk, K. (2018, kwiecień). Ulokowanie typów osobowości A, B, C, D w Kołowym Modelu Metacech Osobowości. Referat na X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Oko w oko z psychologią. Obszary badań pasjonujących”, Lublin.
 • Skimina, E., Cieciuch, J. (2018, wrzesień). Wartości jako stany a zmienne sytuacyjne. Referat na XV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Lublin.
 • Skoczeń, I., Skimina, E. (2018, czerwiec). Analizy mediacji w badaniach longitudinalnych: możliwości i wyzwania. Referat na 27 Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kamień Śląski.
 • Topolewska-Siedzik, E. (2018, czerwiec). Od modelowania latentnych krzywych rozwojowych do modelowania różnych ścieżek rozwoju: Przegląd analiz longitudinalnych. Referat na 27 Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kamień Śląski.

 


2017

KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE

 • Kucharska, K., Biernacka, K., Zimowski, J., Kułakowska, D., Rogoza, R., Rybakowski, F. (2017, październik). Interaction between polymorphisms of both oxytocin and arginine vasopressin and social cognitive functioning in adolescent inpatients suffering from anorexia nervosa. ePoster naWorld Psychiatric Association XVII World Congress of Psychiatry, Berlin, Niemcy. 
 • Kwiatkowska, M. M., Rogoza, R. (2017, lipiec). Towards unification of the terminology in the adolescent narcissism research? Application of theNarcissistic Admiration and Rivalry Concept. Referat na Conference of the International Society for the Study of Individual Differences (ISSID 2017), Warszawa.
 • Longo, Y., Jovanović, V. de Carvalo, S.J., Karaś, D. (2017, lipiec). The general factor of well-being: Multinational evidence using bifactor ESEMon the Mental Health Continuum – Short Form (MHC-SF). Referat na IX European Regional Conference of the International Association for Cross-Cultural Psychology, Warszawa.
 • Makos, D., Cieciuch, J. (2017, lipiec). Stability and change of value structure and preferences measured by Animated Value Instrument in children. Poster na Conference of the International Society for the Study of Individual Differences (ISSID 2017), Warszawa.
 • Najderska, M., Cieciuch J. (2017, lipiec). Factorial structure of character strengths measured by Self-Rated Character Strengths questionnaire.Referat na Conference of the International Society for the Study of Individual Differences (ISSID 2017), Warszawa.
 • Ponikiewska, K., Cieciuch, J. (2017, lipiec). Interpersonal values in the context of personality traits and basic human values. Poster na Conference of the International Society for the Study of Individual Differences (ISSID 2017), Warszawa.
 • Rogoza, R., Kowalski, Ch. M., Schermar, J. A. (2017, lipiec). Is three better than two? Comparison of the Dark Triad and Narcissistic Admiration and Rivalry within the Circumplex Model of Personality Metatraits. Poster na Conference of the International Society for the Study of Individual Differences (ISSID 2017), Warszawa.
 • Skimina, E.Cieciuch, J. (2017, czerwiec). Using experience sampling method to measure expressions of personal values in behavior. Poster na 5th Biennial Conference of the Society for Ambulatory Assessment, Esch-sur-Alzette, Luksemburg.
 • Skimina, E.Cieciuch, J., Strus, W. (2017, lipiec). How personality traits and personal values are related to behavior at different levels of hierarchy. Referat na International Society for the Study of Individual Differences (ISSID 2017), Warszawa.
 • Skoczeń, I. (2017, czerwiec). Emotion regulation and its linkage to the relationship between attachment and problem behaviour in adolescence. Poster na International Attachment Conference, Londyn, Wielka Brytania.
 • Skoczeń, I. (2017, marzec). How do family relationships differ across European and Asian cultural contexts? Poster na 2nd International Convention of Psychological Science, Wiedeń, Austria.
 • Skoczeń, I., Cieciuch, J. (2017, lipiec). Attachment, emotion regulation and prosocial behaviour among Polish adolescents. Referat na Conference of the International Society for the Study of Individual Differences (ISSID 2017), Warszawa.
 • Skoczeń, I., Głogowska, K., Włodarczyk, A., Kamza, A. (2017, sierpień)Attachment representations in middle childhood: results from a Polish sample. Referat na 18th European Conference on Developmental Psychology, Utrecht, Holandia.
 • Topolewska-Siedzik, E., Cieciuch, J. (2017, lipiec). Identity as moderator of the relationships between gamma personality metatraits and values. Poster na Conference of the International Society for the Study of Individual Differences (ISSID 2017), Warszawa.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Gebauer, J., Sedikides, C., Rogoza, R. (2017, lipiec). Individual and collective narcissism, and their cultural correlates. Referat na IX European Regional Conference of the International Association for Cross-Cultural Psychology, Warszawa.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Rogoza, R., Gebauer, J. (2017, sierpień). Are narcissistic persons highly religious? Religious orientations, individual and collective narcissism across countries. Referat na Conference of the International Association for the Psychology of Religion, Hamar, Norwegia.

 

KONFERENCJE KRAJOWE

 • Cieciuch, J., Strus, W. (2017, marzec). Kategorie i wymiary wykorzystywane w diagnozie osobowości zaburzonej i zdrowej – poszukiwanie syntezy w ramach Kołowego Modelu Metacech Osobowości. Wykład plenarny na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej”, Bydgoszcz.
 • Kłym-Guba, M. (2017, kwiecień). Jak siebie postrzegam i jak mi z tym jest. Związki percepcji siebie z poczuciem dobrostanu wczesnychadolescentów. Poster na VII Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców, Bydgoszcz.
 • Kurtyka-Chałas, J., Skoczeń, I., Skimina, E. (2017, listopad). Równoważenie życia zawodowego i rodzinnego a wychowanie dziecka. Referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wsparcie rozwoju i wychowania dziecka w rodzinie. Aspekty interdyscyplinarne”, Warszawa.
 • Piotrowski, J., Rogoza, R., Gebauer, J., Żemojtel-Piotrowska, M. (2017, wrzesień). Are narcissistic people religious? Religious orientations and individual and collective narcissism in cross-cultural perspective. Referat na XIV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń.
 • Rogoza, R., Baran, T., Czarna, A., Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M. (2017, wrzesień). Collective rivalry as missing element of research on collective narcissism. Referat na XIV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń.
 • Skimina, E., Cieciuch, J., Strus, W. (2017, wrzesień). Wielka Piątka vs Wielka Szóstka a codzienne zachowania. Referat na 36 Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk.
 • Topolewska-Siedzik, E., Cieciuch, J. (2017, wrzesień). Relacje pomiędzy sposobami kształtowania tożsamości a wartościami we wczesnej i średniej adolescencji. Referat na 36 Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Rogoza, R., Gebauer, J., Sedikides, C. (2017, wrzesień). Agency-communion model of collective narcissism – measurement invariance and cultural correlates. Referat na XIV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń.

 


2016

   KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE

 • Brytek-Matera, A., Rogoza, R., Gramaglia, C., Zeppegno, P. (2016, lipiec). Latent classes and predictors of orthorexic behaviours among eating disorder patients. Referat na 31st International Congress of Psychology, Jokohama, Japonia.
 • Cieciuch, J., Davidov, E., Schmidt, P., Algesheimer, R. (2016, kwiecień). Only approximately comparable: Results of approximate invariance testing of values across European countries across various rounds of the European Social Survey. Meeting of the Working Group Structural Equation Modeling, Zurych, Szwajcaria.
 • Cieciuch, J., Davidov, E., Schmidt, P., Algesheimer, R. (2016, lipiec). The cross-country comparability of the immigration module in the European Social Survey 2014-15. Referat na Second International Conference on Survey Methods in Multinational, Multiregional and Multicultural Contexts (3MC 2016), Chicago, USA.
 • Davidov, E., Cieciuch, J., Algesheimer, R., Schmidt, P. (2016, lipiec-sierpień). Bayesian approximate measurement invariance of human values in six rounds of the European Social Survey. Referat na 23rd International Congress of Association for Cross-Cultural Psychology, Nagoya, Japonia.
 • Fischer, R., Ferreira, M. C., Gok, K., van Meurs, N., Jiang, Fontaine, J., Harb, C., Cieciuch, J., Achoui, M., Mendoza, M. S., D., Hassan, A., Mogaji, A., D.-Y., Achmadi (2016, sierpień). Cultural Uncertainty as Moderator of the Organizational Formalization Puzzle. Referat na 76 Annual Meeting of the Academy of Management, Anaheim, USA.
 • Karaś, D. (2016, wrzesień). Identity Statuses in Various Life Domains: Cultural Context and Relationships with Well-Being. Referat na XV Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA), La Barrosa, Cádiz, Hiszpania.
 • Karaś, D. (2016, wrzesień). Identity statuses based on five processes in adolescence and emerging adulthood in Poland. Referat na XV Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA), La Barrosa, Cádiz, Hiszpania.
 • Kłym-Guba, M. (2016, wrzesień). Looking for the structure of parenting perceived by early adolescents. Poster na XV Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA), La Barrosa, Cádiz, Hiszpania.
 • Lee, J., Cieciuch, J., Doering, A., Collins, T. (2016, lipiec-sierpień). The consistency of value-based choices and its application in young children in Australia and Poland. Referat na 23rd International Congress of Association for Cross-Cultural Psychology, Nagoya, Japonia.
 • Lee, J., Doering, A., Cieciuch, J., Collins, T., (2016, lipiec-sierpień). The structure of young children’s values in Australia and Poland. Referat na 23rd International Congress of Association for Cross-Cultural Psychology, Nagoya, Japonia.
 • Najderska, M. (2016, czerwiec–lipiec). Character strengths structure in adolescence: Variable- and person-centered approach. Poster na 8thEuropean Conference on Positive Psychology, Angers, Francja.
 • Najderska, M., Cieciuch, J. (2016, czerwiec–lipiec). Empirical verification of Peterson and Seligman’s theoretical assumptions on relations between character strengths, personality traits and values in adolescence. Referat na 8th Conference on Positive Psychology, Angers, Francja.
 • Najderska, M., Ponikiewska, K., Wyszyńska, P., Karaś, D. (2016, maj). Polska adaptacja kwestionariusza Short grit scale. Własności psychometryczne i struktura czynnikowa. Referat na II Konferencji Psychologii Pozytywnej, Poznań.
 • Schmidt, P., Wójcik, A. D., Cieciuch, J. (2016, lipiec). National identity and attitudes toward foreigners in Poland and Germany: An analysis of ISSP data from 1995 till 2013. Referat na 39th Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology, Warszawa.
 • Skimina, E., Cieciuch, J., Strus, W. (2016, lipiec). Higher-order factors of behavioral acts: motivational and personality meaning. Referat na konferencji “Motivation and Social Perception”, Gdańsk.
 • Skimina, E., Cieciuch, J. (2016, maj). How to measure relations between personal values and behavior using experience sampling methods.Plakat na konferencji “Measuring Behavior”, Dublin, Irlandia.
 • Skoczeń, I. (2016, lipiec). Attachment, emotion regulation strategies and psychosocial adjustment in early adolescence. Referat na 31st International Congress of Psychology, Jokohama, Japonia.
 • Skoczeń, I., Rogoza, R., Rogoza, M. (2016, lipiec). Assessing mental health in children and adolescents: an introduction of a shortened 18-item version of the Revised Child Anxiety and Depression Scale. Poster na 31st International Congress of Psychology, Jokohama, Japonia.
 • Skoczeń, I. (2016, lipiec). Controlling parenting and depressive symptoms in late childhood: the mediating role of the child’s dysfunctional attitudes. Poster na International Society foe the Study of Behavioural Development 2016 Biennial Meeting, Wilno, Litwa.
 • Topolewska, E., Berzonsky, M. D., Cieciuch, J. (2016, wrzesień). Identity processing styles and cognitive functioning: the results of the Emotional Stroop Task.Referat na15th Biennial Conference, European Association for Research on Adolescence, La Barrosa, Hiszpania. 
 • Topolewska, E., Cieciuch, J. (2016, wrzesień). The Circumplex of Identity Formation Modes – Theoretical background and the results of empirical research. Referat na 9th International Conference on Dialogical Self, Lublin.
 • Topolewska, E., Cieciuch, J. (2016, wrzesień). The personality underpinnings of the differentiation in identity formation specified in the Circumplex of Identity Formation Modes. Referat na15th Biennial Conference, European Association for Research on Adolescence, La Barrosa, Hiszpania. 
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Rogoza, R., Baran, T., Hitokoto, H., Maltby, J. (2016, lipiec). Cross-cultural invariance of NPI-13: Entitlement as culturally specific, leadership and grandiosity as culturally universal. Referat na 23rd International Congress of International Association for Cross-Cultural Psychology, Nagoja, Japonia.

 

KONFERENCJE KRAJOWE                 

 • Dębska E., (2016, czerwiec). Wstępne wyniki badań podłużnych prowadzonych z zastosowaniem zmodyfikowanego Lalkowego Wywiadu Wartości. Poster na XXV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków.
 • Karaś, D., Cieciuch, J. (2016, czerwiec). Ile teorii, tyle procesów, czyli formalne aspekty tożsamości.  XXV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Pozytywnej, Kraków.
 • Karaś, D., Cieciuch, J. (2016,maj). Wielowymiarowość dobrostanu w modelu Keyesa – czy warto rozróżniać czynniki specyficzne poza czynnikiem ogólnym. II Konferencja Psychologii Pozytywnej, Poznań.
 • Kłym-Guba, M., Czyżkowska, A., Cieciuch, J. (2016, czerwiec). Perspektywa dziecka vs perspektywa rodzica – systemowe porównanie ocen postaw rodzicielskich. Wystąpienie na XXV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków.
 • Skimina, E., Cieciuch, J. (2016, czerwiec). Przejawy systemu wartości w codziennym zachowaniu młodzieży – wyniki badania pilotażowego. Referat na XXV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków.
 • Skimina, E., Cieciuch, J. (2016, wrzesień). Czy wartości mediują zależność między cechami osobowości a zachowaniem? Referat na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.
 • Skoczeń, I., Głogowska, K., Kamza, A. (2016, wrzesień). Experience in Close Relationships Scale – Revised child version (ECR-RC) – właściwości psychometryczne polskiej wersji. Referat na Seminarium warsztatowym „Pomiar przywiązania – metody ilościowe i jakościowe”, Bydgoszcz.
 • Topolewska, E., Berzonsky, M. D., Cieciuch, J. (2016, czerwiec). Poznawczy aspekt stylów kształtowania tożsamości. Referat na XXV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków.

 


2015

KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE

 • Cieciuch, J., Davidov, E., Algesheimer, R. (2015, lipiec). A longitudinal study on value change among children in five cohorts. Referat na 6th Conference of the European Survey Research Association, Reykjavik, Islandia.
 • Cieciuch, J., Davidov, E., Algesheimer, R. (2015, lipiec). Exact versus approximate measurement invariance: Theoretical overview and an empirical illustration.Referat na13th European Conference on Psychological Assessment, Zurich, Szawajcaria.
 • Cieciuch, J. Davidov, E., Algesheimer, R. (2015, lipiec). Toward a model of value development in childhood. Referat na 14th European Congress of Psychology, Mediolan, Włochy.
 • Cieciuch, J. Davidov, E., Algesheimer, R., Schmidt, P. (2015, marzec). The cross-country approximate comparability of human values in the European Social Survey tested by a Bayesian approach. Referat na the International Workshop on Comparative Survey Design and Implementation, Londyn, Wielka Brytania.
 • Cieciuch, J. Davidov, E., Schmidt, P., Algesheimer, R., Meuleman, B., Hausherr, M. (2015, luty). Testing for exact versus approximate measurement invariance of the attitudes toward immigrants scale in the European Social Survey: 2002 – 2012. Referat na Working Group Structural Equation Modeling, Berlin, Niemcy.
 • Cieciuch, J., Davidov, E. (2015, lipiec). Developmental and behavioural implications of the circular model of values. Sesjana 14th European Congress of Psychology, Milan, Italy. (Discussant: Shalom H. Schwartz).
 • Cieciuch, J., Davidov, E., Schmidt, P. (2015, sierpień). Testing survey data for measurement equivalence across countries and time. Tygodniowy kurs na 4th GESIS Summer School in Survey Methodology. Kolonia, Niemcy.
 • Davidov, E., Cieciuch, J., Beierlein, C., Schmidt, P. (2015, lipiec). Basic Human Values. Trzy sesje na 6th Conference of the European Survey Research Association, Reykjavik, Islandia.
 • Davidov, E., Dülmer, H., Cieciuch, J., Kuntz, A., Seddig, D., Schmidt, P. (2015, luty). Explaining measurement non-equivalance using multilevel Structural Equation Modelling. Referat na Working Group Structural Equation Modeling, Berlin, Niemcy.
 • Karaś, D. (2015, październik). Identity commitment in emerging adulthood – is it always a positive process? Referat, Society for the Study of Emerging Adulthood 7th Biennial Conference, Miami, USA.
 • Kłosowski, M. (2015, wrzesień). Presence and Absence – Psychological Reflection on Fatherhood Against teh Backdrop of Zwiagincew’s Films. Referat na International Conference „Fatherhood in Contemporary Discourse”, Wrocław.
 • Skoczeń, I. (2015, marzec). The role of family relationships in the occurrence of internalizing and externalizing symptoms in late childhood. Poster na International Convention on Psychological Science, Amsterdam, Holandia.
 • Skoczeń, I. (2015, wrzesień). The impact of parental control on psychosocial functioning in late childhood. Poster na ISSBD Workshop on Cognitive and Socio-Emotional Development across the Lifespan, Genewa, Szwajcaria.
 • Skoczeń, I., Fitriana, E., Oud, J. H. L., Welzen, K., Cieciuch, J. (2015, wrzesień)Comparing family relations in Dutch, Indonesian and Polish cultural settings.Referat na 17 European Conference on Developmental Psychology, Braga, Portugalia.
 • Skoczeń, I., Najderska, M., Maćkiewicz, M., Rogoza, R., Cieciuch, J. (2015, wrzesień). Investigating the structural model on the Strengths and Difficulties Questionnaire. Poster na 17 European Conference on Developmental Psychology, Braga, Portugalia.

 

KONFERENCJE KRAJOWE  

 • Cieciuch, J.(2015, maj). Ewaluacja i parametryzacja – różne modele… radzenia sobie z problemem wśród psychologów. Referat na Konferencji Rola Nauk Humanistycznych i Społecznych we Współczesnej Cywilizacji: Stan, Diagnoza, Rozwiązania, Wrocław.
 • Cieciuch, J.(2015, październik). Problem równoważności pomiaru. Opowieść o jabłkach, śliwkach i kwaśnych winogronach. Referat na Konferencji Teraźniejszość i przyszłość psychometrii, Katowice.
 • Cieciuch, J.(2015, wrzesień). Zastosowanie modelu latentnych krzywych rozwojowych (LGC) w badaniach podłużnych. Warsztat na XX Sympozjum Warsztatowe z cyklu Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia, Bydgoszcz.
 • Cieciuch, J.(2015, wrzesień). Specyfika psychologicznej refleksji nad wartościami. Referat na Konferencji Wartości i sens życia, Poznań.
 • Cieciuch, J.(2015, kwiecień) Testowanie równoważności pomiaru (measurement invariance). Warsztat na III Zjeździe Sekcji Międzykulturowej PSPS, Gdańsk.
 • Dębska E., Cieciuch J. (2015, czerwiec). Pomiar temperamentu dzieci i młodzieży – adaptacja serii kwestionariuszy Mary Rothbart. Referat na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Standardy diagnozy psychologicznej w praktyce”, Uniwersytet SWPS, Warszawa.
 • Karaś, D. (2015, czerwiec). Pięć statusów tożsamości w sferze zawodowej w Polsce, Włoszech oraz Rumunii – wyniki badań w podejściu koncentrowanym na osobach. Referat na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa.
 • Karaś, D. (2015, czerwiec). Tożsamość w różnych sferach życia – badania w podejściu skoncentrowanym na osobach. Referat na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa.
 • Karaś, D., Kłym, M. (2015, kwiecień). Czy młodzi Polacy są szczęśliwi? porównanie poczucia dobrostanu u nastolatków i młodych dorosłych.Referat na V Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców, Bydgoszcz.
 • Kłosowski, M. (2015, czerwiec). Kształtowanie się poczucia tożsamości młodzieży – wokół zagadnienia formy i treści. Referat na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa.
 • Kłym, M. (2015, czerwiec). Poszukiwanie tożsamości w różnych obszarach i jego uwarunkowania osobowościowe. Refera na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa.
 • Kłym, M., Karaś, D. (2015, kwiecień). Sfery tożsamości w okresie dorastania i wczesnej dorosłości – podobieństwa i różnice. Referat na V Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców, Bydgoszcz.
 • Maćkiewicz, M. (2015, kwiecień). O trzech nurtach w badaniach nad osobowością dzieci – wady i zalety. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Badania doktorantów jako krok w rozwoju nauki”, Warszawa.
 • Maćkiewicz, M. (2015, kwiecień). Zmiany w strukturze cechowej osobowości w okresie późnego dzieciństwa – wstępne wyniki badań longitudianlnych. Poster na Konferencji pt. „Psychologia moja pasja”, Lublin.
 • Maćkiewicz, M. (2015, styczeń). Jak zmienia się osobowość dzieci – badania z wykorzystaniem Obrazkowego Pomiaru Cech Osobowości. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Badania doktorantów jako krok w rozwoju nauki”, Warszawa.
 • Maćkiewicz, M., Rogoza, R. (czerwiec, 2015). Cechy osobowości jako predyktory funkcjonowania psychospołecznego w okresie dzieciństwa. Referat na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa.
 • Maćkiewicz, M., Rogoza, R., Skoczeń, I., Najderska, M. (czerwiec, 2015). Pomiar mocnych stron oraz trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym dzieci i młodzieży z użyciem Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Referat na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa.
 • Makos, D., Cieciuch J. (2015, czerwiec). Rozwój struktury wartości w okresie dzieciństwa. Referat na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa.
 • Najderska, M. (2015, czerwiec). Kwestionariusz do pomiaru mocnych stron charakteru u dzieci i adolescentów (wersja open-access). Referat na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa.
 • Rogoza, R., Wyszyńska, P. (2015, czerwiec). Strukturalna wędrówka w głąb ciemnych aspektów osobowości. Referat na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa.
 • Rogoza, R., Wyszyńska, P. (2015, kwiecień). Czy narcyzm jest rzeczywiście zły? O ciemnej i jasnej stronie narcyzmu. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.„Psychologia – moja pasja”, Lublin.
 • Rogoza, R., Wyszyńska, P. (2015, kwiecień). Strukturalna ocena skali psychopatii Levensona. Poster na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.„Psychologia – moja pasja”, Lublin.
 • Rogoza, R., Wyszyńska, P. (2015, styczeń). Problematyka pomiaru cechy narcyzmu. Referat na Konferencji „Badania doktorantów jako krok w rozwoju nauki”, Warszawa.
 • Rogoza, R., Wyszyńska, P., Maćkiewicz, M., Cieciuch, J. (2015, wrzesień). Dwie twarze narcyzmu: konceptualizacja, pomiar i funkcjonowanie. Referat na XII Zjeździe PSPS, Łódź.
 • Skimina, E. (2015, styczeń). Pomiar zachowania w psychologii – prezentacja narzędzia kwestionariuszowego. Referat na V Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Psychodebiuty”, Kraków.
 • Skimina, E., Strus, W., Rowiński, T. (2015, czerwiec). Zróżnicowanie zachowań celowych ze względu na stadium rozwojowe. Referat na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa.
 • Skoczeń, I. (czerwiec 2015). Badanie relacji rodzinnych w wymiarze międzykulturowym. Referat na „XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej”, Warszawa.
 • Skoczeń, I. (październik 2015). Jakość relacji z rodzicem jako predyktor zachowań pro- i antyspołecznych w okresie późnego dzieciństwa. Referat na I Ogólnopolskiej Konferencji o Przywiązaniu, Bydgoszcz.
 • Topolewska, E. (2015, czerwiec). Style tożsamości w ujęciu Berzonsky’ego w podejściu skoncentrowanym na osobach. Referat na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa.
 • Topolewska, E., Cieciuch, J. (2015, czerwiec). Wymiary, statusy, style, kryteria – propozycja uporządkowania pojęć używanych do opisu kształtowania się tożsamości. Referat na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa.
 • Wyszyńska, P., Rogoza, R. (2015, czerwiec). Polska adaptacja kwestionariusza Narcissistic Admiration and Rivalry (NARQ). Referat na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej.
 • Wyszyńska, P., Rogoza, R. (2015, styczeń). Dwa oblicza pomiaru narcyzmu – podziw i rywalizacja. Referat na Konferencji „Badania doktorantów jako krok w rozwoju nauki”, Warszawa.                    

 


2014

 KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE

 • Bailer, U., Wockel, L., Rogoza, R., Karwautz, A. (2014, październik). Academy for Eating Disorders (AED) Partnership, Chapter and Affiliate Committee (PCAC) Panel Discussion. Referat na 22nd International Conference on Eating Disorders, Alpbach, Austria.
 • Beierlein, C., Davidov, E., Cieciuch, J., Rammstedt, B., Schwartz, S. H. (2014, lipiec). The Schwartz Values Short Scale (SVSS-4): An economic measurement tool for cross-cultural research. Referat na 22nd International Congress of Association for Cross-Cultural Psychology, Reims, Francja.
 • Brytek-Matera, A., Rogoza, R. (2014, październik). Psychometric properties of the Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire for the Polish population. Referat na 22nd International Conference on Eating Disorders, Alpbach, Austria.
 • Cieciuch, J., Davidov, E. (2014, lipiec). Using alignment optimization in establishing measurement invariance. An illustration with the value scale across countries. Referat na 6th Mplus Users’ Meeting, Utrecht, Holandia.
 • Cieciuch, J., Davidov, E., Algesheimer, R., Schmidt, P. (2014, październik). Approximate measurement invariance of human values in the European Social Survey. Referat na Konferencji „Modes, Measurement, Modelling: Achieving Equivalence in Quantitative Research”, Mannheim, Niemcy.
 • Cieciuch, J., Davidov, E., Schmidt, P., Algesheimer, R. (2014, lipiec). Testing for cross-country measurement invariance of the PVQ-21 with the European Social Survey (ESS) data using the alignment optimization. Referat na 6th European Congress of Methodology, Utrecht, Holandia.
 • Cieciuch, J., Davidov, E., Schmidt, P., Algesheimer, R. (2014, marzec). Comparing results of measurement invariance testing: Detecting local misspecification and approximate measurement invariance. An illustration with the new value scale across eight countries. Referat na Meeting of the Working Group Structural Equation Modeling, Frankfurt, Niemcy.
 • Cieciuch, J., Davidov, E., Tamir, M., Schmidt, P., Beierlein, C., Algesheimer, R., Schwartz, S. H. (2014, lipiec). Testing for measurement invariance of the new PVQ scale with the alignment optimization. Referat na 22nd International Congress of Association for Cross-Cultural Psychology, Reims, Francja.
 • Cieciuch, J., Davidov, E., Vecchione, M. (2014, July). Social desirability in the measurement of values. Paper presented at the 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France.
 • Döring, A., Cieciuch, J., Bardi, A. (2014, lipiec). Patterns of stability and change in children’s values: Findings from longitudinal and experimental studies. Referat na 28th International Congress of Applied Psychology, Paryż, Francja.
 • Karaś, D., Cieciuch, J. (2014, wrzesień). Five identity processes and mental health in adolescence and emerging adulthood. Poster na 14th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, Cesme, Turcja.
 • Karaś, D., Cieciuch, J. (2014, wrzesień). The relationships between mental health and identity processes in various identity domains in emerging adulthood. referat na 14th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, Cesme, Turcja.
 • Karaś, D., Cieciuch, J., Keyes, C. L. M. (2014, lipiec). Polish version of the Mental Health Continuum–Short Form (MHC–SF). Referat na 28th International Conference of Applied Psychology, Paryż, Francja.
 • Kłosowski, M. (2014, grudzień). Proces kształtowania się tożsamości młodzieży a jego odzwierciedlenie na katolickich stronach internetowych. Referat na Ogólnopolskiej Konferencja Młodych Naukowców „Konsumpcja Internetu”, Warszawa.
 • Kłosowski, M. (2014, listopad). Oblicza integracji międzypokoleniowej. Referat na I Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej, Poznań.
 • Kłym, M., Cieciuch, J. (2014, wrzesień). Looking for initial exploration in early adolescence – concept, measure and first results. Referat na 14th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, Cesme, Turcja.
 • Kłym, M., Karaś, D., Najderska, M., Cieciuch, J. (2014, lipiec). Polish version of the Questionnaire for Eudaimonic Well-Being (QEWB). Referat na 28th International Congress of Applied Psychology, Paryż, Francja.
 • Maćkiewicz, M., Cieciuch, J. (2014, lipiec). Longitudinal study on development of personality traits measured by Picture Based Personality Survey. Preliminary results. Poster na 17th European Conference on Personality, Lozanna, Szwajcaria.
 • Najderska, M., Cieciuch, J. (2014, lipiec). Person-centered approach in studying character strengths. Preliminary results. Referat na 7th European Conference on Positive Psychology, Amsterdam, Holandia.
 • Najderska, M., Kłym, M., Karaś, D., Cieciuch, J. (2014, lipiec). What helps us achieve eudaimonia? Relations between Luyckx’s identity dimensions and eudaimonic well-being. Poster na 7th European Conference on Positive Psychology, Amsterdam, Holandia.
 • Rogoza, R., Brytek-Matera, A. (2014, październik). The structure of a Measure of Body Image Disturbance in Adults from Poland. Referat na 22nd International Conference on Eating Disorders, Alpbach, Austria.
 • Rowiński, T., Kowalska-Dąbrowska, M., Czuma, I., Strus, W., Cieciuch, J., Żechowski, C. (2014, lipiec). Polish adaptation of Personality Inventory for DSM-5. Preliminary results. Referat na 28th International Congress of Applied Psychology, Paryż, Francja.
 • Schmidt, P., Zercher, F., Cieciuch, J., Davidov, E. (2014, lipiec). Approximate metric and scalar invariance in Confirmatory Multigroup Simultaneous Factor Analysis (MGSCFA): The measurement invariance of the Schwartz values in the European Social Survey (ESS) from 2002 till 2010. Referat na 22nd International Congress of Association for Cross-Cultural Psychology, Reims, Francja.
 • Schwartz, S. H., Torres, C., Cieciuch, J. (2014, lipiec). Advances in the theory and measurement of basic personal values. Referat na 22nd International Congress of Association for Cross-Cultural Psychology, Reims, Francja.
 • Torres, C. V., Cieciuch, J., Schwartz, S. H. (2014, lipiec). Values and behavior: Validating the refined values theory in Brazil and Poland. Referat na 28th International Congress of Applied Psychology, Paryż, Francja.
 • Torres, C. V., Schwartz, S. H., Cieciuch, J. (2014, lipiec). Predicting behavior with congruent and opposing values in five countries. Referat na22nd International Congress of Association for Cross-Cultural Psychology, Reims, Francja.

 

KONFERENCJE KRAJOWE

 • Cieciuch, J. (2014, wrzesień). Rozwój wartości w dzieciństwie. Badania poprzeczne i podłużne. Referat na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.
 • Cieciuch, J. (2014, maj). Międzykulturowe inspiracje Kołowego Modelu Metacech Osobowości. Referat na II Zjeździe Sekcji Międzykulturowej Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej „Od międzykulturowości do globalizacji”, Wrocław.
 • Cieciuch, J. (2014, maj). Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Wykład plenarny na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Lublin.
 • Cieciuch, J. (2014, maj). Sposoby analizy wyników zebranych w badaniach longitudinalnych. Warsztat na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Lublin.
 • Cieciuch, J. (2014, marzec). (Uniwersalna) gramatyka ludzkich wartości. Referat na Posiedzeniu Komitetu Psychologii Państwowej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Cieciuch, J., Strus, W., Rowiński, T. (2014, wrzesień). Problemy Wielkiej Piątki. Referat na XI Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Warszawa.
 • Cybis, N., Rowiński, T., Cieciuch, J., Strus, W. (2014, wrzesień). Równoważność pomiaru kwestionariuszy z International Personality Item Pool między badaniami online i papier-ołówek. Referat na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.
 • Dębska, E., Cieciuch, J. (2014, maj). Temperamentalne uwarunkowania systemu wartości w średnim dzieciństwie. Referat na XIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Lublin.
 • Karaś, D. (2014, kwiecień). Czy zdrowie i choroba psychiczna są przeciwieństwami? Weryfikacja modelu dwóch kontinuów Keyesa. Referat na Sympozjum Tematycznym „Szczęście”, Warszawa.
 • Karaś, D. (2014, kwiecień). Moja droga do grantu NCN. Referat na Seminarium Rady Młodych Naukowców z cyklu „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce”, Warszawa.
 • Karaś, D., Cieciuch J. (2014, maj). Weryfikacja trójczynnikowego modelu dobrostanu w 23 krajach Europy. Referat na II Zjeździe Sekcji Międzykulturowej Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej „Od międzykulturowości do globalizacji”, Wrocław.
 • Karaś, D., Cieciuch, J. (2014, maj). Gdzie młodzi dorośli poszukują odpowiedzi na pytanie „Kim jestem?” – propozycja rozwinięcia trójwymiarowego modelu formowania się poczucia tożsamości Meeusa i współpracowników. Referat na XIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Lublin.
 • Karaś, D., Cieciuch, J., Keyes, C. L. M. (2014, wrzesień). Polska adaptacja kwestionariusza Mental Health Continuum (MHC-SF) Keyesa.Referat na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.
 • Kłym, M. (2014, czerwiec). Gimnazjalista o swoich rodzicach. Wyniki dwóch etapów badań longitudinalnych. Referat na Sympozjum Tematycznym „Rodzina”, Warszawa.
 • Kłym, M. (2014, kwiecień). Kilka słów o tym, jak dobrze napisać wniosek. Referat na Seminarium Rady Młodych Naukowców z cyklu „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce”, Warszawa.
 • Kłym, M., Cieciuch, J. (2014, maj). Rodzinne uwarunkowania początków procesu tożsamościowego poszukiwania. Referat na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Lublin.
 • Machul, K., Makos, D., Cieciuch, J. (2014, wrzesień). Wartości preferowane przez dzieci mierzone za pomocą animacji. Pierwszy etap badań longitudinalnych. Referat na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.
 • Maćkiewicz, M. (2014, luty). Obrazkowy Pomiar Cech Osobowości, czyli krótka historia osoby w szaliku w paski. Referat na Sympozjum Tematycznym „Osobowość”, Warszawa.
 • Maćkiewicz, M. (2014, maj). Badania nad strukturą osobowości dzieci w wieku szkolnym – pytania i wzywania. Referat na XV Studenckiej Konferencji Naukowej „Umysł Badawczy”, Gdańsk.
 • Maćkiewicz, M., Cieciuch, J. (2014, maj). Czy skala odpowiedzi ma znaczenie? Porównanie dwóch wersji Obrazkowego Pomiaru Cech Osobowości (OPCO). Referat na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Lublin.
 • Maćkiewicz, M., Kot, D., Krukowska, S., Malanowska, K., Makos, D., Szmigiel, A., Szymczuk, I., Twardo, A., Tymoszyńska, M., Woźniak, P. (2014, kwiecień). Dane samoopisowe w badaniach nad strukturą osobowości dzieci – wyzwanie metodologiczne. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Badania Młodych Naukowców wobec wyzwań współczesnej nauki”, Warszawa.
 • Maćkiewicz, M., Kot, D., Krukowska, S., Malanowska, K., Makos, D., Szmigiel, A., Szymczuk, I., Twardo, A., Tymoszyńska, M., Woźniak, P. (2014, maj). Struktura osobowości dzieci w wieku przedszkolnym. Poster na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Lublin.
 • Najderska, M. (2014, kwiecień). Pomiar mocnych stron charakteru. Analizy na skalach i na itemach. Referat na Sympozjum Tematycznym „Szczęście”, Warszawa.
 • Najderska, M., Cieciuch, J. (2014, wrzesień). Polska adaptacja kwestionariusza do pomiaru mocnych stron charakteru z zasobów International Personality Item Pool. Referat na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.
 • Naumowicz, A., Szmigiel, A., Brzózko, M., Chludzińska, E., Pawelec, A., Poniatowska, A., Ponikiewska, K., Wyszyńska, P., Żebrowska, M.,Karaś, D., Najderska, M. (2014, kwiecień). Skala Wytrwałości (Grit Scale) – prace nad polską adaptacją. Referat na Sympozjum Tematycznym „Szczęście”, Warszawa.
 • Roszczypała, J., Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014, wrzesień). Polska adaptacja kwestionariusza IPIP-HEXACO do pomiaru sześciu podstawowych wymiarów osobowości. Referat na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.
 • Rowiński, T., Cieloch, M., Cybis, N., Strus, W., Cieciuch, J. (2014, wrzesień). Polska adaptacja i wersja skrócona kwestionariusza IPIP-NEO-PI-R. Referat na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.
 • Rowiński, T., Strus, W., Cieciuch, J. (2014, wrzesień). Integracyjne możliwości Kołowego Modelu Wielkiej Piątki. Referat na XI Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Warszawa.
 • Skimina, E. (2014, grudzień). Próby samobójcze u osób z zaburzeniami odżywiania się – częstość występowania i zmienne współwystępujące. Referat na I Sympozjum o Zaburzeniach Odżywiania się „Rozumienie życia i śmierci przez osoby z zaburzeniami odżywiania się”, Warszawa.
 • Skimina, E. (2014, kwiecień). Ja cielesne kobiet chorujących na zaburzenia odżywiania się i możliwość wykorzystania jogi w jego terapii. Referat na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wokół Ciała”, Poznań.
 • Skimina, E., Topolewska, E. (2014, luty). IPIP-BFM-20 – krótki kwestionariusz do pomiaru pięciu cech osobowości w ujęciu leksykalnym. Referat na Sympozjum Tematycznym „Osobowość”Warszawa.
 • Skoczeń, I. (2014, czerwiec). Znaczenie jakości wewnątrzrodzinnych w psychospołecznym rozwoju dziecka. Referat na Sympozjum Tematycznym „Rodzina”, Warszawa.
 • Skoczeń, I. (2014, styczeń). Polska weryfikacja modelu relacji rodzinnych Ouda i Welzena. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji „Badania Doktorantów jako krok w rozwoju nauki”, Warszawa.
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014, wrzesień). Polska wersja kwestionariusza Big Five Aspects Scales (BFAS) do pomiaru dziesięciu podwymiarów Wielkiej Piątki. Referat na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014, wrzesień). Rozwiązanie problemów Wielkiej Piątki. Kołowy Model Metacech Osobowości – koncepcja i empiryczna weryfikacja. Referat na XI Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Warszawa.
 • Topolewska, E., Cieciuch, J. (2014, maj). Style kształtowania się tożsamości w różnych okresach rozwojowych. Referat na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Lublin.
 • Topolewska, E., Skimina, E., Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014,wrzesień). Kwestionariusze do pomiaru Wielkiej Piątki w ujęciu leksykalnym: IPIP-BFM-20 oraz IPIP-BFM-50. Referat na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Cieciuch, J., Różycka, J., Chargazia, M., Halik, M., Ilisko, D., Khachatryan, N., Liik, K., Paspalanowa, E., Tiliouine, H., Ha Khanh, T. (2014, wrzesień). Struktura i równoważność pomiaru nowych wartości Schwartza mierzonych przy pomocy klasycznego PVQ-40 w 27 krajach. Referat na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.

 


2013

KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE

 • Cieciuch, J., Davidov, E. (2013, grudzień). Measurement invariance of a new scale to measure 19 human values across countries. Comparing results of continuous, categorical and Bayesian analysis. Referat na 1st Southern European Conference on Survey Methodology (SESM), Barcelona, Hiszpania.
 • Cieciuch, J., Davidov, E. (2013, luty). Social desirability method factor in the measurement of values. Referat na Working Group Structural Equation Modeling, Bielefeld, Niemcy.
 • Cieciuch, J., Davidov, E. (2013, styczeń). A refined value theory. Referat na Research Colloquium, Kolonia, Niemcy.
 • Cieciuch, J., Davidov, E., Gasiul, H., Strus, W., Rowiński, T., Fronczyk, K. (2013, lipeic). Common factor in measurement of values – pure method or social desirability factor? Referat na 5th Conference of the European Survey Research Association, Lublana, Słowenia.
 • Davidov, E., Cieciuch, J. (2013, marzec). Measurement equivalence of a new scale to measure basic human values. Referat na GESIS – Leibniz-Institute for the Social Sciences, Mannheim, Niemcy.
 • Faber, K., Rogoza, R. (2013, maj). In the intricacies of Polish unconsciousness. Assessment the knowledge of Poles about eating disorders.Poster na 1st International Congress on Positive Psychology in Poland, Sopot.
 • Hay, P., Wockel, L., Rogoza, R., Karwautz, A. (2013, październik). Panel Discussion Academy for Eating Disorders (AED) Sisterhood, Chapter and Affiliate Committee (SCAC). Referat na 21st International Conference on Eating Disorders, Alpbach, Austria.
 • Karaś, D., Kłym, M., Cieciuch, J. (2013, wrzesień). Relationships between five identity dimensions and social well-being. Poster na 16th European Conference on Developmental Psychology, LozannaSzwajcaria.
 • Karaś, D., Kłym, M., Cieciuch, J. (2013, wrzesień). Which model of identity is the most useful to predict psychological well-being? Referat na16th European Conference on Developmental Psychology, LozannaSzwajcaria.
 • Karaś, D., Kłym, M., Najderska, M., Cieciuch, J. (2013, maj). Identity development and social well-being among students and workers. Referat na 1st International Congress on Positive Psychology in Poland, Sopot.
 • Karaś, D., Najderska, M., Cieciuch, J. (2013, maj). Polish adaptation of Keyes’s Social Well-Being Scale. Poster na 1st International Congress on Positive Psychology in Poland, Sopot.
 • Maćkiewicz, M., Cieciuch, J. (2013, lipiec). The third version of the Picture Based Personality Survey. The Structure of Personality in Polish Children. Poster na 13th European Congress of Psychology, Sztokholm, Szwecja.
 • Najderska, M., Harasimczuk, J., Karaś, D., Kłym, M., Cieciuch, J. (2013, maj). How to measure virtues? First results of the lexical approach.Referat na 1st International Congress on Positive Psychology in Poland, Sopot.
 • Rogoza, R., Król, E. (2013, lipiec). Prevention of Bulimia in University of Maria Curie Sklodowska in Lublin. Poster na European Congress of Psychology, Sztokholm, Szwecja.
 • Rogoza, R., Król, E. (2013, luty). Measuring bulimia among polish university students. Poster na International Conference on Treatment Modalities for Eating Disorders „Consensus and Controversy”, Jerozolima, Izrael.
 • Rogoza, R., Maćkiewicz, M. (2013, styczeń). Dialog między matką a dzieckiem w rozwoju zaburzeń związanych z jedzeniem. Poster na International Conference „Dialog w rodzinie. Dobre praktyki”, Lublin.
 • Rogoza, R., Żechowski, C., Witkowska, M. (2013, październik). Polish adaptation of Eating Disorders Inventory 3. Poster na 21st International Conference on Eating Disorders, Alpbach, Austria.
 • Stanisławski, K., Cieciuch, J., Strus, W., Rowiński, T. (2013, lipiec). Polish version of Circumplex Scales of Interpersonal Efficacy (CSIE). Poster na 12th European Conference on Psychological Assessment, San Sebastian, Hiszpania.
 • Stępień, M., Jakubowska, M., Cieciuch, J. (2013, maj). Relation between procrastionation and two facets of well-being. Poster na 1st International Congress on Positive Psychology in Poland, Sopot.
 • Strus, W., Cieciuch, J., Davidov, E., Vecchione, M., Rowiński, T., Gasiul, H., Stillwell, D., Kosiński, M. (2013, lipiec). Factorial structure of personality as measured by IPIP-100 in 33 countries. Referat na 12th European Conference on Psychological Assessment, San Sebastian, Hiszpania.
 • Topolewska, E., Cieciuch, J. (2013, wrzesień). Circumplex model of identity styles. Poster na 16th European Conference on Developmental Psychology, LozannaSzwajcaria.

 

KONFERENCJE KRAJOWE

 • Cieciuch, J., Davidov, E. (2013, maj). Analiza zmiany rozwojowej w modelu latentnych krzywych rozwojowych (LGC) na przykładzie longitudinalnych badań preferencji wartości w okresie dzieciństwa. Referat na XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Gdańsk.
 • Faber, K., Rogoza, R., Juchniewicz, P. (2013, kwiecień). Co Polacy o zaburzeniach odżywiania wiedzą. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Badania Młodych Naukowców wobec wyzwań współczesnej nauki”, Warszawa.
 • Juchniewicz, P., Faber, K., Rogoza, R. (2013, maj). Krótka rozprawa o tym, co Polak wie, a co wiedzieć powinien na temat zaburzeń odżywiania.Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
 • Juchniewicz, P., Faber, K., Rogoza, R. (2013, maj). Sytuacja osób z zaburzeniami odżywiania w polskim środowisku. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Człowiek chory w środowisku”, Warszawa.
 • Karaś, D. (2013, grudzień). Trójwymiarowy model formowania się tożsamości Meeusa i współpracowników. Referat na Sympozjum Tematycznym „Tożsamość”, Warszawa.
 • Karaś, D. (2013, maj). Prace nad polską adaptacją wersji skróconej kwestionariusza Mental Health Continuum. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
 • Karaś, D., Cieciuch, J., Negru, O., Crocetti, E. (2013, maj). Dobrostan i kształtująca się tożsamość w okresie stającej się dorosłości – badania międzykulturowe. Referat na XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Gdańsk.
 • Karaś, D., Cieciuch, J., Negru, O., Crocetti, E. (2013, maj). Dobrostan i kształtująca się tożsamość w okresie stającej się dorosłości – badania międzykulturowe. Referat na XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Gdańsk.
 • Karaś, D., Kłym, M., Cieciuch, J. (2013, maj). Który model tożsamości pozwala najlepiej przewidywać dobrostan psychiczny? Referat na XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Gdańsk.
 • Kłym, M. (2013, grudzień). Początki poszukiwania tożsamościowego i kwestionariusz EIES. Referat na Sympozjum Tematycznym „Tożsamość”, Warszawa.
 • Kłym, M. (2013, maj). Walidacja polskiej adaptacji kwestionariusza PASCQ (Parent As Social Context Questionnaire) – Child Report. Referat naII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
 • Kłym, M., Cieciuch, J. (2013, maj). Poszukiwania początków kształtującego się poczucia tożsamości. Referat na XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Gdańsk.
 • Krukowska, S., Kowalska, Z., Maćkiewicz, M. (2013, maj). Jak dzieci siebie widzą? Jak dzieci siebie czują? Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
 • Maćkiewicz, M. (2013, kwiecień). Struktura osobowości w okresie późnego dzieciństwa badania z wykorzystaniem autorskiej metody obrazkowej. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Badania Młodych Naukowców wobec wyzwań współczesnej nauki”, Warszawa.
 • Maćkiewicz, M., Cieciuch, J. (2013, maj). Analiza wielu cech wielu metod kwestionariuszowego pomiaru cech osobowości w okresie dzieciństwa. Referat na XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Gdańsk.
 • Maćkiewicz, M., Makos, D., Gałka, J., Jankowska, A., Jakubowska, M., Kowalska, Z., Krukowska, S., Malanowska, K. (2013, maj). Czy cechy różnicują się wraz z wiekiem? Wielka Piątka w okresie późnego dzieciństwa. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
 • Malanowska, K., Maćkiewicz, M. (2013, maj). „Dzieci osobowości nie mają?” Badania nad osobowością w okresie późnego dzieciństwa. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Oko w oko ze… stereotypami”, Lublin.
 • Malanowska, K., Maćkiewicz, M. (2013, maj). Strach w małych oczach. Zaburzenia lękowe i depresja a cechy Wielkiej Piątki w grupie dzieci szkolnych. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
 • Makos, D., Jankowska, A., Maćkiewicz, M. (2013, maj). Związki wartości z cechami osobowości w okresie późnego dzieciństwa. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
 • Mańko, A., Skrzek, S., Szczepan, K., Topolewska, E. (2013, maj). Zachowania z domu jako część Baterii Inwentarzy Behawioralnych. Wyniki pierwszych badań walidacyjnych. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
 • Najderska, M. (2013, maj). Badania nad rodzinnymi uwarunkowaniami transmisji wartości. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
 • Najderska, M.Cieciuch, J. (2013, wrzesień). Struktura pozytywnych charakterystyk osobowości z katalogu cnót i mocnych stron charakteru Petersona i Seligmana. Referat na X Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Kraków.
 • Rogoza, R., Faber, K., Juchniewicz, P. (2013, maj). Polska adaptacja Eating Attitudes TestReferat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
 • Rogoza, R., Faber, K. (2013, maj). Estymacja rozpowszechnienia problemu zaburzeń odżywiania za pomocą polskiej wersji kwestionariusza EAT-26. Referat na XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Gdańsk.
 • Rogoza, R., Faber, K. (2013, maj). Zaburzenia odżywiania jako współczesne zagrożenie rozwoju. Polska adaptacja kwestionariusza BITE.Referat na XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Gdańsk.
 • Skimina, E. (2013, maj). Struktura czynnikowa polskiej adaptacji kwestionariusza IPIP-ORAIS. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
 • Skimina, E., Koza, A., Stasiak, A., Jakubowska, M. (2013, maj). Inwentarz Zdrowie i uroda jako część Baterii Inwentarzy Behawioralnych. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
 • Skoczeń, I. (2013, maj). Istota relacji rodzinnych w psychopatologii dziecka. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
 • Stępień, M., Wojcieszek, K., Topolewska, E. (2013, maj). Osobowościowe uwarunkowania prokrastynacji. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
 • Topolewska, E. (2013, grudzień). Kołowy model stylów tożsamości. Referat na Sympozjum Tematycznym „Osobowość”, Warszawa.
 • Topolewska, E., Cieciuch, J. (2013, maj). Kołowy model stylów tożsamości. Pierwsze badania walidacyjne. Referat na XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Gdańsk.
 • Topolewska, E., Stępień, M., Wojcieszek, K. (2013, maj). Style tożsamości w ujęciu Berzonsky’ego a prokrastynacja. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
 • Wojcieszek, K., Topolewska, E., Stępień, M. (2013, maj). Tożsamościowe uwarunkowania dobrostanu. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
 • Żebrowska, M., Twardo, A., Topolewska, E., Skimina, E. (2013, maj). Czy kwestionariusz osobowości musi być bardzo długi. Wykorzystanie IPIP-BFM-20 w badaniach osobowościowych uwarunkowań stylów tożsamości Berzonsky’ego. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.

 


2012

 KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE

 • Cieciuch, J. (2012, grudzień). Patterns of value change from childhood to adulthood. Referat na International Conference: Value change in childhood, Warsaw, Poland – Muenster, Germany.
 • Cieciuch, J., Harasimczuk, J., Döring, A. K. (2012, lipiec). Ipsative and nonipsative versions of the Picture Based Value Survey for Children (PBVS-C). Poster na 8th Conference of International Test Commission, Amsterdam, Holandia.
 • Cieciuch, J., Harasimczuk, J., Karaś, D., Kłym, M., Najderska, M. (2012, lipiec). Traits, character strengths and basic human values in the structure of personality. Poster na 30th International Congress of Psychology, Kapsztad, Republika Południowej Afryki.
 • Cieciuch, J., Maćkiewicz, M. (2012, lipiec). Second version of the Picture Based Personality Survey (PBPS) for children. Poster na 8th Conference of International Test Commission, Amsterdam, Holandia.
 • Cieciuch, J., Maćkiewicz, M., Döring, A. K., Vecchione, M. (2012, lipiec). Children’s personality measured by the Picture Based Personality Survey (PBPS) in Poland, Germany and Italy. Poster na 30th International congress of Psychology, Kapsztad, Republika Południowej Afryki.
 • Cieciuch, J., Rowiński, T. (2012, lipiec). The Development of a measure of children’s temperament in Poland. Referat na 8th Conference of International Test Commission, Amsterdam, Holandia.
 • Cieciuch, J., Strus, W., Rowiński, T., Vecchione, M. (2012, lipiec). Polish version of the Big Five Questionnaire-2. Poster na 16th European Conference on Personality, Triest, Włochy.
 • Cieciuch, J., Vecchione, M., Davidov, E., Schwartz, S. H. (2012, lipiec). The old structure of values in new data and new structure of values in old data. Referat na 30th International congress of Psychology, Kapsztad, Republika Południowej Afryki.
 • Cieciuch, J., Vecchione, M., Schwartz, S. H. (2012, lipiec). Refined value types in PVQ-40 data in 12 countriesReferat na International Association for Cross-Cultural Psychology 21stCongress, Stellenbosch, Republika Południowej Afryki.
 • Crocetti, E., Klimstra, T., Ahmad, I., Cieciuch, J., Gao, C. H., Matos, P. M., Morsünbül, U., Negru, O., Sugimura, K., Zimmermann, G., Meeus, W. (2012, sierpień-wrzesień). Studying identity cross-culturally: A ten-nation study with adolescents and emerging adults from European and Asian countries. Referat na 13th Conference of the European Association for Research on Adolescence, Spetses, Grecja.
 • Cybis, N., Rowiński, T., Cieciuch, J., Strus, W. (2012, lipiec). Testing for measurement invariance of International Personality Item Pool across on-line and paper-and pencil samples. Poster na 16th European Conference on Personality, Triest, Włochy.
 • Döring, A. K., Bardi, A., Cieciuch, J., Schwartz, S. H. (2012, lipiec). Value development in childhood: Conceptual integration and empirical evidence. Referat na International Association for Cross-Cultural Psychology 21stCongress, Stellenbosch, Republika Południowej Afryki.
 • Harasimczuk, J., Cieciuch, J., Karaś, D., Kłym, M., Najderska, M. (2012, lipiec). Looking for the structure and basic dimensions of virtues.Poster na 16th European Conference on Personality, Triest, Włochy.
 • Karaś, D., Cieciuch, J., Negru, O., Crocetti, E. (2012, sierpień-wrzesień). Model of relationships between identity development and well-being in Poland, Romania and Italy. Poster na 13th Conference of the European Association for Research on Adolescence, Spetses, Grecja.
 • Kłym, M., Karaś, D., Najderska, M., Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012, sierpień-wrzesień). Which dimensions of identity development lead to the psychological well-being? Different pattern at different age. Poster na 13th Conference of the European Association for Research on Adolescence, Spetses, Grecja.
 • Maćkiewicz, M., Cieciuch, J. (2012, lipiec). Five Factor personality structure in children measured by Picture Based Personality Survey (PBPS).Poster na 16th European Conference on Personality, Triest, Włochy.
 • Najderska, M. (2012, grudzień). Values in children – children about values – conclusions from an authorial educational program. Referat na Konferencji „Value change in childhood”, Warszawa, Polska – Muenster, Niemcy.
 • Najderska, M., Cieciuch, J. (2012, czerwiec). Polish adaptation of the International Personality Item Pool – Values in Action (IPIP-VIA). Poster na 6th European Conference on Positive Psychology, Moskwa, Rosja.
 • Najderska, M., Cieciuch, J., Skoczeń, I. (2012, czerwiec). Parent-child value similarity and family relations. Poster na 6th European Conference on Positive Psychology, Moskwa, Rosja.
 • Najderska, M., Harasimczuk, J., Karaś, D., Kłym, M., Cieciuch, J. (2012, czerwiec). Basic human values and virtues – similarities, differences and relationships. Referat na 6th European Conference on Positive Psychology, Moskwa, Rosja.
 • Najderska, M.Skoczeń, I.Cieciuch, J. (2012, czerwiec). Parent-child value similarity and family relations. Referat na 6th European Conference on Positive Psychology, Moskwa, Rosja.
 • Rogoza, R., Maćkiewicz, M. (2012, październik). Feeding disorders of infancy and early childhood – literature review and dissertation about problems in the field in Poland. Referat na International Conference „Health and Mental Resilience”, Kraków, Polska.
 • Rowiński, T., Strus, W., Cieciuch, J. (2012, lipiec). Exploratory Structural Equation Modeling of Abridged Big Five Dimensional Circumplex IPIP scales. Referat na 30th International Congress of Psychology, Kapsztad, Republika Południowej Afryki.
 • Skoczeń, I. (2012, grudzień). How can we effectively teach children values? Referat na Konferencji „Value change in childhood”, Warszawa, Polska – Muenster, Niemcy.
 • Skoczeń, I., Cieciuch, J. (2012, lipiec). Family relations and problematic behavior in late childhood. Poster na International Society for the Study of Behavioural Development 2012 Biennial Meeting, Edmonton, Kanada.
 • Skrzek, S., Szczepan, K., Cieciuch, J. (2012, sierpień). Explicit and implicit system of Schwartz’s basic human values. Poster na 4th Biennial Symposium on Personality and Social Psychology, Kazimierz Dolny, Polska.
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2012, sierpień). Personality determinants of moral emotions. Referat na 4th Biennial Symposium on Personality and Social Psychology, Kazimierz Dolny, Polska.
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2012, lipiec). The hierarchical vs circular model of personality structure. Which one fits better to empirical data? Poster na 16th European Conference on Personality, Triest, Włochy.
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2012). Polish version of Big five Aspects Scales from International Personality Item Pool. Poster na 16th European Conference on Personality, Triest, Włochy. 

 

KONFERENCJE KRAJOWE

 • Cieciuch, J. (2012, maj). Empiryczne poszukiwania syntezy wiedzy o formalnych aspektach tożsamości. Referat na XXI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Zielona Góra.
 • Karaś, D. (2012, maj). Dobrostan psychologiczny a tożsamość edukacyjna i zawodowa w ujęciu Meeusa. Referat na XXI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Zielona Góra.
 • Kłym, M. (2012, maj). Wymiary tożsamości w ujęciu Luyckxa jako predyktory dobrostanu psychologicznego. Referat na XXI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Zielona Góra.
 • Maćkiewicz, M., Cieciuch, J., Döring, A. K., Vecchione, M. (2012, maj). Pięcioczynnikowa struktura osobowości dzieci w Polsce, Niemczech i Włoszech. Referat na XXI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Zielona Góra.
 • Najderska, M. (2012, maj). Teoretyczne i empiryczne zależności między wartościami w ujęciu Schwartza i „wartościami w działaniu” Petersona i Seligmana. Referat na XXI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Zielona Góra.
 • Rogoza, R., Król, E. (2012, maj). W drodze ku doskonałości – bulimia. Analiza autorskiego narzędzia i wyniki badania kwestionariuszem ED-BN.Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Młoda Psychologia”, Warszawa.
 • Rogoza, R., Król, E. (2012, maj). Parytet na bulimię? „Niemęska” choroba z męskiego punktu widzenia. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Oko w oko z… cielesnością”, Lublin.
 • Rogoza, R., Król, E. (2012, maj). Kiedy lustro wie lepiej – w świecie bulimii. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psyche – Ciało – Współczesność”, Bydgoszcz.
 • Rogoza, R., Król, E., Marczak, M. (2012, wrzesień). Wczesna diagnoza bulimii z zastosowaniem narzędzia ED-BN. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń”, Lublin.
 • Rogoza, R., Maćkiewicz, M. (2012, listopad). Zaburzenia jedzenia w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie – nowa perspektywa. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Talenty 2012”, Wrocław.
 • Skimina, E., Libicka, J. (2012, maj). Obraz siebie i doświadczanie własnego ciała u młodych kobiet z zaburzeniami odżywiania. Referat na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
 • Skimina, E., Słaby, A. (2012, kwiecień). Zaburzenia osobowości i zachowania u sprawców przestępstw – wprowadzenie do kwestii prawnych i psychologicznych. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji „Umysł przestępcy – zaburzenia osobowości i zachowania u sprawców przestępstw”,Warszawa.
 • Skimina, E., Świtalski, A. (2012, maj). Polska adaptacja kwestionariusza ORAIS L. R. Goldberga. Referat na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
 • Skoczeń, I., Cieciuch, J., Warchoł, M., Sadłoń, K., Wojcieszek, K., Sakowska, M. (2012, maj). Polska komputerowa wersja Nijmegen Family Relation Test (NFRT) Oud i Welzen. Referat na XXI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Zielona Góra.
 • Skoczeń, I., Warchoł, M., Sadłoń, K., Wojcieszek, K., Sakowska, M. (2012, maj). Jak należy badać relacje wewnątrzrodzinne u dzieci? Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
 • Topolewska, E., Trawińska, A. (2012, maj). Ile stylów tożsamości jest w modelu Berzonsky’ego? Referat na XXI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Zielona Góra.
 • Trawińska, A., Topolewska, E. (2012, maj). Osobowościowe uwarunkowania stylów tożsamości w ujęciu Berzonsky’ego. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
 • Ucińska, M., Niezgoda, M., Karaś, D., Tokarczyk, E., Odachowska, E. (2012, grudzień). Starszy kierowca w ruchu drogowym. Referat na XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu „TRANSCOMP 2012”, Zakopane.
 • Wasilewska, Ż. M., Rusiak, D., Karaś, D., Kłym, M. (2012, maj). Wymiary tożsamości a dobrostan psychologiczny u młodych dorosłych. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.

 


2011

KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE

 • Cieciuch, J., Davidov, E. (2011, lipiec). Testing for measurement invariance of the PVQ5x questionnaire in ten countries. Referat na Mini-Conference Measurement Invariance, Zurich, Szwajcaria.
 • Cieciuch, J., Davidov, E., Schwartz, S. H., Vecchione, M. (2011, lipiec). Evaluating the structure of 19 human values with confirmatory factor analysis. Referat na Regional Conference of International Association for Cross-Cultural Psychology, Stambuł, Turcja.
 • Cieciuch, J., Rowiński, T., Strus, W. (2011, sierpień-wrzesień). Polish version of the IPIP scales for measuring Abridged Big Five Dimensional Circumplex (AB5C). Poster na 11th European Conference on Psychological Assessment, Ryga, Łotwa.
 • Cieciuch, J., Vecchione, M., Schwartz, S. H. (2011, lipiec). Assessing refinements of the theory of basic values with a new instrument in ten countries. Referat na 4th Conference of the European Survey Research Association, Lozanna, Szwajcaria.
 • Davidov, E., Beierlein, C., Cieciuch, J., Vecchione, M. (2011, lipiec). Testing for measurement invariance of the PVQ5X questionnaire in ten countries. Referat na Regional Conference of International Association for Cross-Cultural Psychology, Stambuł, Turcja.
 • Döring, A. K., Cieciuch, J., Harasimczuk, J., Daniel, E., Knafo, A., Bilsky, W. (2011, lipiec). Children’s motivational goals – early precursors of values in adult’s lives. Referat na Regional Conference of International Association for Cross-Cultural Psychology, Stambuł, Turcja.
 • Döring, A. K., Cieciuch, J., Harasimczuk, J., Janik, M. (2011, lipiec). Children’s values in cross-cultural perspective. Referat na 4th Conference of the European Survey Research Association, Lozanna, Szwajcaria.
 • Harasimczuk, J., Cieciuch, J., Döring, A. (2011, sierpień). The circular structure of values in Polish children. Poster na 15th European Conference on Developmental Psychology, Bergen, Norwegia.
 • Ibrahim, F., Cieciuch, J. (2011, sierpień). Polish worldview: Using the scale to assess worldview. Referat na119th American Psychological Association Annual Convention, Waszyngton, Stany Zjednoczone.
 • Maćkiewicz, M., Cieciuch, J. (2011, sierpień-wrzesień). Picture Based Personality Survey for Children – new instrument for measuring Big Five in childhood. Poster na 11th European Conference on Psychological Assessment, Ryga, Łotwa.
 • Rowiński, T., Cieciuch, J. (2011, sierpień-wrzesień). Polish validation of the Student Styles Questionnaire. Poster na 11th European Conference on Psychological Assessment, Ryga, Łotwa.
 • Warchoł, M., Skoczeń, I. (2011, czerwiec). Parent-child value transmission. Paper presented at the Polish-German Symposium, Warszawa, Polska.

 

KONFERENCJE KRAJOWE

 • Cieciuch, J. (2011, wrzesień). Struktura wartości Polaków – między starą a nową teorią Schwartza. Referat na XXXIV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Katowice.
 • Cieciuch, J. (2011, czerwiec). O pożytkach z teorii wartości Shaloma Schwartza dla psychologii rozwojowej. Referat na XX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków.
 • Cieciuch, J. (2011, czerwiec). Treść i sposób kształtowania tożsamości jako wyznaczniki dobrostanu osobowościowego. Referat na XX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków.
 • Maćkiewicz, M., Toczyłowska, K. (2011, czerwiec). Personality and values priorities in childhood. Referat na Polsko-Niemieckim Sympozjum Naukowym, Warszawa.
 • Maćkiewicz, M., Toczyłowska, K. (2011, maj). Związki cech osobowości z preferencjami wartości w dzieciństwie. Referat na XX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków.
 • Ropolewska, U., Topolewska, E., Trawińska, A. Zarzycka, M. (2011, wrzesień). Osobowościowe uwarunkowania stylów tożsamości w ujęciu Berzonsky’ego. Referat na Zjeździe Psychologicznych Kół Naukowych, Katowice.
 • Rowiński, T., Cieciuch, J., Strus, W. (2011, kwiecień). Empiryczne poszukiwania emocjonalnych korelatów dla motywacyjnie rozumianych wartości w ujęciu Schwartza. Referat na IV Konferencji „Bliżej Emocji”, Lublin.
 • Skimina, E., Dąbrowska, P., Świtalski, A. (2011, wrzesień). Kliniczne zastosowanie Goldbergowskiego Koła sumienności i stabilności emocjonalnej. Referat na Zjeździe Psychologicznych Kół Naukowych, Katowice.
 • Skoczeń, I., Warchoł, M. (2011, czerwiec). Transmisja wartości w rodzinie. Referat na XX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków.

 


2010

KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE

 • Cieciuch, J. (2010, maj). The relationship between value preferences and identity statuses during adolescence and early adulthood. Poster na12th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, Wilno, Litwa.
 • Rowiński, T., Cieciuch, J. (2010, lipiec). Testing for measurement equivalence of IPIP across online and paper-and-pencil surveys. Referat na 27th International Congress of Applied Psychology, Melbourne, Australia.

 

 KONFERENCJE KRAJOWE

 • Cieciuch, J. (2010, czerwiec). Kształtowanie kołowej struktury wartości w okresie dorastania. Badania eksperymentalne. Referat na XIX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Łódź.
 • Cieciuch, J. (2010, czerwiec). Wewnętrzne zróżnicowanie zaangażowania i poszukiwania. Polskie badania weryfikujące pięciowymiarowy model kształtowania tożsamości. Referat na XIX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Łódź.
 • Cieciuch, J., Harasimczuk, J., Rusjan, D., Toczyłowska, K. (2010, wrzesień). Czy pomiar w psychologii rozwojowej i międzykulturowej może obyć się bez testowania równoważności? Referat na Śródrocznym Ogólnopolskim Seminarium Naukowym Psychologii Rozwojowej, Warszawa.
 • Harasimczuk, J., Toczyłowska, K., Cieciuch, J. (2010, czerwiec). Związki wartości z osobowością – badania poprzeczne od dzieciństwa do dorosłości. Poster na XIX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Łódź.
 • Rusjan, D., Brzezińska, E., Cieciuch, J. (2010, maj). Uczeń o sobie – nauczyciel o uczniu. Związek osiągnięć szkolnych z wymiarami percepcji w perspektywie ucznia i nauczyciela. Referat na I Ogólnopolskiej Konferencji Edukacyjnej, Warszawa.