W naszym Zespole dbamy o metodologiczną jakość prowadzonych przez nas badań.  metody
Stworzyliśmy lub zaadaptowaliśmy wiele kwestionariuszy do badań psychologicznych,
ale stosujemy też niekwestionariuszowe metody badań. Zebrane dane analizujemy przy
pomocy różnych programów komputerowych.

    
W menu bocznym proszę wybrać odpowiednią zakładkę, aby dowiedzieć
się więcej o stosowanych i polecanych przez nas metodach.