Psychologia jest nauką empiryczną, zatem jakość wniosków w dużym stopniumetody
zależy od jakości stosowanych sposobów analizy danych.
W naszych badaniach staramy się stosować najbardziej aktualne metody analiz,
pamiętając jednak, że dobra metoda to nie nowa i modna metoda,
ale taka, która pozwala w danych zobaczyć coś, co dotychczas było niewidoczne.