The R project for statistical computing

PSPP

CEFA

Ωnyx
 


 
The R project for statistical computing

Rlogo

  
1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

 • R jest to potężne darmowe oprogramowanie istniejące na licencji GPL służące do wykonywania analiz statystycznych i wizualizacji graficznych.
  R jest nie tylko programem – jest także językiem programowania, który wyrósł na języku S+.
 • R tworzą statystycy, naukowcy i wszyscy inni ludzie – każdy ma możliwość wglądu w zastosowane formuły oraz bogatą dokumentację –
  nowoczesne metody statystyczne najprawdopodobniej najpierw pojawią się w R.
 • Funkcjonalność R jest rozszerzana za pomocą instalacji dodatkowych, również darmowych, pakietów – obecnie (26.01.2015) w repozytorium
  CRAN znajduje się ich 6225!
 • R jest transparentny – każdy pakiet posiada swoją dokumentację i instrukcje!
 • R nie posiada graficznego interfejsu – z programem użytkownik komunikuje się za pomocą języka R oraz syntaxów.
 • Nauczenie się obsługiwania języka R jest porównywalne do obsługiwania smartfona.
 • R posiada swoją własną społeczność, która rozwiązuje istniejące problemy oraz wspiera użytkowników.

2. MOŻLIWOŚCI

 • R oferuje o wiele więcej niż jakikolwiek inny program służący do analizy statystycznej, a jego możliwości są obiektywnie nieograniczone,
  ponieważ stale się rozwija poprzez dodawanie nowych pakietów.
 • Każdy pakiet jest wielokrotnie testowany, jego formuły są widoczne dla każdego, zatem wykrycie ewentualnych błędów i ich poprawienie
  następuje bardzo szybko.
 • Pakiet psych (http://personality-project.org/r/psych/psych-manual.pdf) zawiera większość analiz wykorzystywanych w praktyce psychologicznej.
 • Pakiet lavaan (www.lavaan.ugent.be) umożliwia wykonanie większości analiz w duchu modelowania równań strukturalnych.
 • Pozostałe pakiety służą rozmaitym celom, są dostosowane do potrzeb nauk społecznych, medycznych, matematycznych, ekonomicznych, biznesowych i wielu, wielu innych.

Personalitas wspieRa naukę R!

Chętnie pomożemy w rozwiązywaniu trudności związanych z językiem R.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

3. INSTRUKCJA POBRANIA

Aby pobrać aktualną wersję R, należy wejść na stronę CRAN: www.cran.r-project.org 

r123

Opis The R project for statistical computing w formacie pdf do pobrania tutaj

pdf

Radosław Rogoza

26-01-2015
   


  
PSPP

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

 • PSPP to odpowiednik popularnego programu koncernu IBM wykorzystywanego do podstawowych analiz statystycznych,
  który został stworzony w ramach działalności Fundacji Darmowego Oprogramowania GNU (www.gnu.org).
 • W przeciwieństwie do większości oprogramowania – PSPP jest darmowym oprogramowaniem i zawsze takim będzie, niezależnie
  od aktualizacji czy nowych funkcjonalności! (szczegóły znajdują się w punkcie dotyczącym licencji)
 • Zespół Personalitas zadbał o polską wersję tłumaczenia PSPP (autor: Radosław Rogoza), zatem sprawujemy pełną kontrolę
  nad jakością i komfortem stosowania programu przez polskich użytkowników.

2. MOŻLIWOŚCI

 • PSPP oferuje użytkownikowi łatwe i skuteczne zarządzanie bazami danych oraz duży wybór podstawowych analiz statystycznych.
  Programu PSPP można nauczyć się szybko i łatwo, być może szybciej i łatwiej niż innych tego typu programów. Zawarte w nim opcje
  są proste i intuicyjne.
 • Z PSPP szybko policzysz następujące podstawowe analizy:
 • Statystyki opisowe
 • Parametryczne testy istotności różnic
 • Korelacje
 • Analizę skupień
 • Analizę czynnikową
 • Regresję
 • Statystyki nieparametryczne
 • Krzywą ROC

3. LICENCJA

PSPP jest programem działającym pod licencją GPLv3, co oznacza, że każdy użytkownik ma pełno prawo do darmowego użytkowania i rozprzestrzeniania oprogramowania – i to na zawsze! Jedynym obowiązkiem osoby rozprzestrzeniającej oprogramowanie pod licencją GPL jest poinformowanie innych ludzi, że również mają prawo do darmowego rozprzestrzeniania.

4. INSTRUKCJA POBRANIA DLA SYSTEMÓW WINDOWS

Należy wejść pod adres: www.pspp.awardspace.com a następnie pobrać najnowszą wersję programu (należy wybrać, czy nasz system jest 32-,
czy 64-bitowy).

pspp1

Jak sprawdzić jaki mam system?

pspp2

Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na "Mój komputer", a następnie wybrać opcję "Właściwości". W oknie, które się pokaże, w opisie systemu znajdzie się pole „Typ systemu”, z którego odczytujemy, czy jest on 32-, czy 64-bitowy.

5. TRUDNOŚCI

Ponieważ PSPP jest dedykowany pod darmowe systemu operacyjne z rodziny Linux, użytkownicy systemów Windows mogą mieć problemy z kodowaniem znaków w ścieżkach zapisu/odczytu. W systemach operacyjnych Windows program PSPP nie odczytuje polskich znaków w ścieżkach zapisu/odczytu plików, zatem zalecane jest utworzenie osobnego folderu bezpośrednio na dysku lokalnym (np. „C:/PSPP/”), aby rozwiązać problem.

Opis PSPP w formacie pdf do pobrania tutaj

pdf

Radosław Rogoza

26-01-2015
  CEFA

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

CEFA jest to darmowy program opracowany przez Michaela Browne z Uniwersytetu Ohio, który służy do przeprowadzania eksploracyjnej analizy czynnikowej.

  

2. MOŻLIWOŚCI

 • CEFA daje dostęp do ustawiania wielu parametrów (np. wybory estymacji, rotacje), które są niedostępne w większości programów statystycznych (z wyjątkiem R).
 • CEFA oferuje graficzny interfejs, co użytkownikom nie znającym systemu R umożliwia przeprowadzenie dokładnej i poprawnej metodologicznie eksploracyjnej analizy czynnikowej.
 • Krótka instrukcja obsługi znajduje się pod adresem: www.yorku.ca/pek/index_files/quickstart/CEFAQuickStart.pdf.
 • Podręcznik opisujący sposób użytkowania oraz ułatwiający zrozumienie dostępnych opcji zawarty jest wraz z plikami instalacyjnymi.

  

3. INSTRUKCJA POBRANIA

Program należy pobrać ze strony autora: www.faculty.psy.ohio-state.edu/browne/programs.htm. Należy zaznaczyć program CEFApak, podać imię oraz adres e-mail.

cefa1

W kolejnym oknie należy pobrać interesujący nas plik instalacyjny.

cefa2

     

Opis CEFA w formacie pdf do pobrania tutaj

pdfRadosław Rogoza

26-01-2015
 


 
Ωnyx

 1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

 • Ωnyx to darmowy program służący do modelowania równań strukturalnych, którego twórcami jest zespół badaczy: Timo von Oertzen,
  Andreas M. Brandmaier i Siny Tsang z Uniwersytetu Virginii i Instytutu Maxa Plancka.
 • Ωnyx działa w Javie, dzięki czemu nie wymaga instalacji na systemie operacyjnym.
 • Ωnyx obsługiwany jest za pomocą graficznego interfejsu, co znacząco ułatwia pracę użytkownikowi.

2. MOŻLIWOŚCI

 • Ωnyx z jednej strony służy do wykonywania zaawansowanych analiz statystycznych bazujących na modelowaniu równań strukturalnych
  (np. konfirmacyjna analiza czynnikowa, testowanie równoważności pomiaru, analiza krzywych wzrostu), a z drugiej strony tworzy wysokiej
  jakości graficzne reprezentacje testowanych modeli, które można zamieszczać w artykułach naukowych.
 • Ωnyx umożliwia również tworzenie syntaksów testowanych modeli, które można wyeksportować do innych programów statystycznych
  (R, Mplus, LISREL).
 • Możliwości programu Ωnyx zostały opisane w artykule, który dostępny jest pod adresem:  http://www.tandfonline.com/eprint/K2GBpVswgTyJvPvXs9pY/full.
 • Pełna dokumentacja programu Ωnyx znajduje się w podręczniku pod adresem:  www.onyx.brandmaier.de/userguide.pdf.

3. INSTRUKCJA POBRANIA

Należy wejść na stronę twórców programu Ωnyx (www.onyx.brandmaier.de), kliknąć przycisk Download, a następnie w kolejnym
oknie wybrać najnowszą wersję.

onyx

  

Opis Ωnyx w formacie pdf do pobrania tutaj

pdf

Radosław Rogoza

26-01-2015