W naszym zespole zaadaptowaliśmy lub stworzyliśmy wymienione poniżej metody do pomiaru wielu zmiennych psychologicznych.
Prace nad niektórymi zostały już zakończone, a nad innymi – jeszcze trwają.

Wszystkie kwestionariusze, które są gotowe lub prawie gotowe,
chętnie udostępniamy zainteresowanym badaczom do prowadzenia badań naukowych.

Zapraszamy do współpracy!
                

               

               

Metody pomiaru wartości

Metody pomiaru metacech osobowości

Metody pomiaru cech osobowości

Metody pomiaru cech osobowości z zasobów IPIP

Metody pomiaru mocnych stron charakteru

Metody pomiaru dysfunkcjonalnych cech osobowości

Metody pomiaru innych dysfunkcji

Metody pomiaru emocji

Metody pomiaru motywacji

Metody pomiaru temperamentu

Metody pomiaru tożsamości

Metody pomiaru percepcji siebie

Metody pomiaru przekonań światopoglądowych

Metody pomiaru relacji rodzinnych

Metody pomiaru dobrostanu

       

            

                     

 

METODY POMIARU WARTOŚCI


PVQ 40
40-itemowy Portrait Values Questionnaire
(Schwartz i in., 2001)

Schwartz, S. H., Melech, G., Lehmann, A., Burgess, S., Harris, M. (2001). Extending the cross-cultural validity of the theory of basic human values with a different method of measurement. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32, 519-542.

Polska adaptacja: Jan Cieciuch, Zbigniew Zaleski

Cieciuch, J., Zaleski, Z. (2011). Polska adaptacja Portretowego Kwestionariusza Wartości Shaloma Schwartza. Czasopismo Psychologiczne, 17(2), 251-262.
           


PVQ 57
57-itemowy Portrait Values Questionnaire (Schwartz i in., 2012)

Schwartz, S. H., Cieciuch, J., Vecchione, M., Davidov, E., Fischer, R., Beierlein, C., Ramos, A., Verkasalo, M., Lönnqvist, J.-E., Demirutku, K., Dirilen-Gumus, O., Konty, M. (2012). Refining the theory of basic individual values. Journal of Personality and Social Psychology, 103, 663-688.

Polska adaptacja: Jan Cieciuch  

Cieciuch, J. (2013). Pomiar wartości w zmodyfikowanym modelu Shaloma Schwartza. Psychologia Społeczna, 8(1), 22-41.
                        


S PVQ
Short Portrait Values Questionnaire
(Beierlein i in., 2014)

Beierlein, C., Davidov, E., Cieciuch, J., Rammstedt, B., Schwartz, S. H. (2014, lipiec). The Schwartz Values Short Scale. An economic measurement tool for cross-cultural research. Referat na 28th International Congress of Applied Psychology, Paryż, Francja.
                  


PBVS C
Picture Based Values Survey for Children 
(Döring i in., 2010)

Döring, A. K., Blauensteiner, A., Aryus, K., Drögekamp, L., Bilsky, W. (2010). Assessing values at an early age: The Picture-Based Value Survey for Children. Journal of Personality Assessment, 92(5), 439-448.

Polska adaptacja: Jan Cieciuch, Justyna Harasimczuk, Anna Döring

Cieciuch, J., Harasimczuk, J., Döring, A. K. (2013). Validity of the Polish adaptation of the Picture-Based Value Survey for Children. Journal of Psychoeducational Assessment, 31(4), 404-409.
              


VPI
Values Puppet Interview
(Cieciuch i in., 2011)

Cieciuch, J., Hulak, A., Kitaj, M., Leszczyńska, J., Bulkowska, D. (2011). Kołowa struktura wartości u dzieci przedszkolnych. Studia Psychologica, 11(2), 5-18.
     


AVI
Animated Values Instrument
(Collins i in., 2012)

Collins, P. R. (2013). Measuring values in young children: Development and evaluation of an animated best worst instrument for young children. Niepublikowany maszynopis.

Polska wersja: Jan Cieciuch z zespołem

Machul, K., Makos, D., Cieciuch, J. (2014, wrzesień). Wartości preferowane przez dzieci mierzone za pomocą animacji. Pierwszy etap badań longitudinalnych. Referat na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.
    


VEiN
Values Emboded in Narrative
(Frimer i in., 2011)

Frimer, J., Walker, L., Dunlop, W., Lee, B., Riches, A. (2011). The integration of agency and communion in moral personality: Evidence of enlightened self-interest. Journal of Personality and Social Psychology, 101(1), 149-163.

Polska adaptacja: Agata Kwaśniewska i Jan Cieciuch
       


EBQ
Everyday Behavior Questionnaire
(Schwartz i in., 2013)

Torres, C. V., Schwartz, S. H., Cieciuch, J. (2014, lipiec). Predicting behavior with congruent and opposing values in five countries. Referat na 28th International Congress of Applied Psychology, Paryż, Francja.
    


BWW
Behawioralne Wskaźniki Wartości
(Cieciuch, 2014)

Cieciuch, J. (2014). Behawioralne Wskaźniki Wartości. Niepublikowany maszynopis.
                            


        

        

             

              

METODY  POMIARU METACECH OSOBOWOŚCI


CPM Q
Circumplex of Personality Metatraits Questionnaire
(Strus, Cieciuch, Rowiński, 2014)

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). The Circumplex of Personality Metatraits: A  synthesizing model of personality based on the Big Five. Review of General Psychology,18(4), 273-286.

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014, wrzesień). Rozwiązanie problemów Wielkiej Piątki. Kołowy Model Metacech Osobowości – koncepcja i empiryczna weryfikacja. Referat na XI Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Warszawa.
        


CPM PQ
Circumplex of Personality Metatraits Portrait Questionnaire
(Strus, Cieciuch, Rowiński, 2014)

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). The Circumplex of Personality Metatraits: A  synthesizing model of personality based on the Big Five. Review of General Psychology,18(4), 273-286.

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014, wrzesień). Rozwiązanie problemów Wielkiej Piątki. Kołowy Model Metacech Osobowości – koncepcja i empiryczna weryfikacja. Referat na XI Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Warszawa.

       


      

          

               

              

METODY  POMIARU CECH OSOBOWOŚCI


BFQ 2
Big Five Questionnaire
(Caprara i in., 1992)

Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Borgogni, L., Vecchione, M. (2007). BFQ-2 Big Five Questionnaire –2. Manuale. Firenze: Giunti Organizzazioni Speciali.

Polska adaptacja: Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz Rowiński

Cieciuch, J., Strus, W., Rowiński, T., Vecchione, M. (2012, lipiec). Polish version of the Big Five Questionnaire-2. Plakat na 16th European Conference on Personality, Triest, Włochy.
         


FFPI
Five Factor Personality Inventory
(Hendriks i in., 1999)

Hendriks, A. A. J., Hofstee, W. K. B., De Raad, B. (1999). The Five-Factor Personality Inventory. Personality and Individual Differences, 27, 307-325.

Polska adaptacja: Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz Rowiński, Włodzimierz Oniszczenko
             


BFI
Big Five Inventory
(John, 1991)

John, O. P., Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. W: L. A. Pervin, O. P. John (red.). Handbook of personality: Theory and research (s. 102-138). Nowy Jork: Guilford Press.

Polska adaptacja: Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz Rowiński
         


BFI S
Big Five Inventory – Short
(John, 1991; Gerlitz, J.-Y., Schupp, J., 2005)

Gerlitz, Y., Schupp, J. (2005). Zur Erhebung der Big-Five-basierten Persönlichkeitsmerkmale im SOEP. German Institute of Economic Research (Research Notes 4). Berlin: DIW.

Polska adaptacja: Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz Rowiński
      


BFI 10
Big Five Inventory 10-itemowy (Rammstedt, John, 2007)

Rammstedt, B., John, O. P. (2007). Measuring personality in one minute or less: A 10-item short version of the Big Five Inventory in English and German. Journal of Research in Personality, 41(1), 203–212.

Polska adaptacja: Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz Rowiński
   


TIPI
Ten-Item Personality Inventory (Gosling, Rentfrow, Swann, 2003)

Gosling, S. D., Rentfrow, P. J., Swann, W. B. (2003). A very brief measure of the Big-Five personality domains. Journal of Research in Personality, 37(6), 504-528.

Polska adaptacja: Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz Rowiński
       


SDS 17
Social Desirability Scale
(Stöber, 2001)

Stöber, J. (2001). The Social Desirability Scale-17. Convergent validity, discriminant validity and relationship with age. European Journal of Psychological Assessment, 17(3), 222-232.

Polska adaptacja: Jan Cieciuch, Krzysztof Fronczyk, Wiesław Skrzyński

Cieciuch, J., Davidov, E., Gasiul, H., Strus, W., Rowiński, T., Fronczyk, K. (2013, lipiec). Common factor in measurement of values – pure method or social desirability factor? Referat na 5th Conference of the European Survey Research Association, Lublana, Słowenia.
         


CSIE
Circumplex Scales of Interpersonal Efficacy
(Locke, Sadler, 2007)

Locke, K. D., Sadler, P. (2007). Self-efficacy, values, and complementarity in dyadic interactions: Integrating interpersonal and social-cognitive theory. Personality and Social Psychology Bulletin, 33, 94-109.

Polska adaptacja: Krzysztof Stanisławski, Jan Cieciuch, Włodzimierz Strus, Tomasz Rowiński

Stanisławski, K., Cieciuch, J., Strus, W., Rowiński, T. (2013, lipiec). Polish version of Circumplex Scales of Interpersonal Efficacy. Poster na 12th European Conference on Psychological Assessment, San Sebastian, Hiszpania.
             


CSIV
Circumplex Scales of Interpersonal Values
(Locke, 2000)

Locke, K. D. (2000). Circumplex Scales of Interpersonal Values: Reliability, validity, and applicability to interpersonal problems and personality disorders. Journal of Personality Assessment, 75, 249-267.

Polska adaptacja: Tomasz Rowiński, Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch
          


IBQ C
Interpersonal Behavior Questionnaire for Children
(Di Blas, Grassi, Luccio, Momente, 2011)

Di Blas, L., Grassi, M., Luccio, R., Momente, S. (2011). Assessing the interpersonal circumplex model in late childhood: The Interpersonal Behavior Questionnaire for Children. Assessment, 19(4), 1-21.

Polska adaptacja: Bartosz Jasiński, Jan Cieciuch

Jasiński, B. (2013). Prace nad polską adaptacją Kwestionariusza zachowań interpersonalnych IBQ-C – problemy psychometryczne. W: E. Topolewska, E. Skimina, S. Skrzek (red.) Młoda Psychologia, t. 2 (s. 43-55). Warszawa: Liberi Libri.
       


BFQ C
Big Five Questionnaire for Children
(Brabaranelli, Caprara, Rabasca, Pastorelli, 2003)

Barbaranelli, C., Caprara, G., Rabasca, A., Pastorelli, C. (2003). A questionnaire for measuring the Big Five in late childhood. Personality and Individual Differences, 34, 645-664.

Polska adaptacja: Jan Cieciuch, Karolina Toczyłowska, Claudio Barbaranelli

Cieciuch, J., Toczyłowska, K., Barbaranelli, C. (2014). Kwestionariuszowy pomiar pięciu cech osobowości dzieci i dorastających. Polska adaptacja Big Five Questionnaire – Children (BFQ-C). Wysłane do publikacji.
            


OPCO
Obrazkowy Pomiar Cech Osobowości Dzieci
(Maćkiewicz, Cieciuch, 2012)

Maćkiewicz, M., Cieciuch, J. (2012). Jak mierzyć cechy Wielkiej Piątki u dzieci? Prace nad Obrazkowym Pomiarem Cech Osobowości Dzieci (OPCO-D). Psychologia Rozwojowa, 17(3), 69-82.

               


 

         

         

            

METODY  POMIARU CECH OSOBOWOŚCI Z ZASOBÓW IPIP


IPIP BFM 50
50-itemowy Big Five Markers from International Personality Item Pool (Goldberg i in., 2006)

Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., Gough, H. G. (2006). The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40(1), 84-96.

Polska adaptacja: Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz Rowiński

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Polska adaptacja kwestionariusza IPIP-BFM-50 do pomiaru pięciu cech osobowości w ujęciu leksykalnym. Roczniki Psychologiczne, 17(2), 327-346.
       


IPIP BFM 20
20-itemowy Big Five Markers from International Personality Item Pool
(Donellan, Oswald, Baird, Lucas, 2006)

Donnellan, M. B., Oswald, F. L., Baird, B. M. i Lucas, R. E. (2006). The Mini-IPIP scales: Tinyyet-effective measures of the Big Five Factors of personality. Psychological Assessment, 18(2), 192-203.

Polska adaptacja: Ewa Topolewska, Ewa Skimina, Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz Rowiński

Topolewska, E., Skimina, E., Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Krótki kwestionariusz do pomiaru Wielkiej Piątki IPIP-BFM-20. Roczniki Psychologiczne, 17(2), 367-384.
    


IPIP 45AB5C
Abridged Big Five Dimensional Circumplex 45 Scales from International Personality Item Pool
  (Hofstee, De Raad, Goldberg, 1992)

Hofstee, W. K. B., De Raad, B., Goldberg, L. R. (1992). Integration of the Big Five and circumplex approaches to trait structure. Journal of Personality and Social Psychology, 63(1), 146-163.

Polska adaptacja: Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz Rowiński

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Circumplex structure of personality traits measured with the IPIP-45AB5C questionnaire in Poland. Personality and Individual Differences, 71, 77-82.
       


IPIP BFAS
Big Five Aspects Scales from International Personality Item Pool (DeYoung, Quilty, Peterson, 2007)

DeYoung, C. G., Quilty, L. C., Peterson, J. B. (2007). Between facets and domains: 10 aspects of the Big Five. Journal of Personality and Social Psychology, 93(5), 880-896.

Polska adaptacja: Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz Rowiński

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014, wrzesień). Polska wersja kwestionariusza Big Five Aspects Scales (BFAS) do pomiaru dziesięciu podwymiarów Wielkiej Piątki. Referat na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.


IPIP HEXACO
HEXACO Personality Inventory from International Personality Item Pool
(Lee, Ashton, 2004)

Lee, K., Ashton, M. C. (2004). Psychometric properties of the HEXACO personality inventory. Multivariate Behavioral Research, 39(2), 329-358.

Polska adaptacja: Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz Rowiński

Roszczypała, J., Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014, wrzesień). Polska adaptacja kwestionariusza IPIP-HEXACO do pomiaru sześciu podstawowych wymiarów osobowości. Referat na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.
       


IPIP ICP
Interpersonal Circumplex Personality from International Personality Item Pool
(Goldberg i in., 2006)

Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., Gough, H. G. (2006). The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40(1), 84-96.

Polska adaptacja: Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz Rowiński
                  


IPIP NEO PI R
Kwestionariusz
IPIP-NEO-PI-R from International Personality Item Pool (Goldberg i in., 2006)

Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., Gough, H. G. (2006). The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40(1), 84-96.

Polska adaptacja: Tomasz Rowiński, Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Wojciech Wieman

Rowiński, T., Cieloch, M., Cybis, N., Strus, W., Cieciuch, J. (2014, wrzesień). Polska adaptacja i wersja skrócona kwestionariusza IPIP-NEO-PI-R. Referat wygłoszony na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.
            


IPIP NEO PI R SF
Krótka forma kwestionariusza IPIP-NEO-PI-R from International Personality Item Pool (Rowiński, Cieloch, Cybis, Strus, Cieciuch, 2014)

Rowiński, T., Cieloch, M., Cybis, N., Strus, W., Cieciuch, J. (2014, wrzesień). Polska adaptacja i wersja skrócona kwestionariusza IPIP-NEO-PI-R. Referat na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.
             


IPIP NEO
Kwestionariusz IPIP-NEO from International Personality Item Pool (Goldberg i in., 2006)

Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., Gough, H. G. (2006). The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40(1), 84-96.

Polska adaptacja: Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz Rowiński
     


IPIP BISBAS
Behavioral Inhibition System - Behavioral Approach System from International Personality Item Pool
(Goldberg i in., 2006)

Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., Gough, H. G. (2006). The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40(1), 84-96.

Polska adaptacja: Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz Rowiński
   


IPIP 16PF
Cattell's 16 Personality Factor Questionnaire from International Personality Item Pool (Goldberg i in., 2006)

Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., Gough, H. G. (2006). The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40(1), 84-96.

Polska adaptacja: Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz Rowiński
     


ORAIS
Oregon Avocational Interest Scales
(Goldberg, 2010)

Goldberg, L. R. (2010). Personality, demographics, and self-reported behavioral acts: The development of avocational interest scales from estimates of the amount of time spent in interest-related activities. W: C. R. Agnew, D. E. Carlston, W. G. Graziano, J. R. Kelly (red.), Then a miracle occurs: Focusing on behavior in social psychological theory and research (s. 205-226). Nowy Jork: Oxford University Press.

Polska adaptacja: Ewa Skimina, Artur Świtalski, Włodzimierz Strus, Tomasz Rowiński, Jan Cieciuch


     

       

         

         

METODY  POMIARU MOCNYCH STRON CHARAKTERU


IPIP VIA
Values in Action from International Personality Item Pool
(Goldberg i in., 2006)

Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., Gough, H. G. (2006). The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40(1), 84-96.

Polska adaptacja: Małgorzata Najderska, Jan Cieciuch

Najderska, M., Cieciuch, J. (2013). Polska adaptacja kwestionariusza do pomiaru mocnych stron charakteru International Personality Item Pool–Values in Action (IPIP-VIA). Wyniki wstępne. Studia Psychologica, 13(1), 65-83.
      


VIA Youth
Values in Action Inventory of Strengths for Youth
(Park, Peterson, 2006)

Park, N., Peterson, C. (2006). Moral competence and character strengths among adolescents: The development and validation of the Values in Action Inventory of Strengths for Youth. Journal of Adolescence, 29, 891-905.

Polska adaptacja: Małgorzata Najderska, Jan Cieciuch
      


CSI A
Character Strengths Inventory for Adolescents
(Najderska, Cieciuch, 2015)

Najderska, M., Cieciuch, J. (2015). Character Strengths Inventory for Adolescents. Niepublikowany maszynopis.
               


VIA SF
Values in Action - Short Form
(Furnham, 2012)

Furnham, A., Lester, D. (2012). The development of a short measure of character strengths. European Journal of Psychological Assessment, 28(2), 95-101.

Polska adaptacja: Jan Cieciuch z zespołem
         


VI 140
Virtues-Inventory
(Cieciuch i in., 2015)

Cieciuch z zespołem (2015). Kwestionariusz do pomiaru pozytywnych charakterystyk osobowości. Niepublikowany maszynopis.
             


Grit S
Short Grit Scale (Duckworth, Quinn, 2009)

Duckworth, A. L., Quinn, P. D. (2009). Development and validation of theShort Grit Scale(Grit-S). Journal of Personality Assessment, 91(2), 166-174.

Polska adaptacja: Patrycja Wyszyńska, Klaudia Ponikiewska, Dominika Karaś, Małgorzata Najderska, Jan Cieciuch
             


          

     

    
         

METODY  POMIARU DYSFUNKCJONALNYCH CECH OSOBOWOŚCI


PID 5
Personality Inventory for DSM-5 (Krueger, Derringer, Markon, Watson, Skodol, 2012)

Krueger, R. F., Derringer, J., Markon, K. E., Watson, D., Skodol, A. E. (2012). Initial construction of a maladaptive personality trait model and inventory for DSM-5. Psychological Medicine, 42(9), 1879-1890.

Polska adaptacja: Tomasz Rowiński, Monika Kowalska-Dąbrowska, Iwona Czuma, Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Cezary Żechowski

Rowiński, T., Kowalska-Dąbrowska, M., Czuma, I., Strus, W., Cieciuch, J., Żechowski, C. (2014, lipiec). Polish adaptation of Personality Inventory for DSM-5. Preliminary results. Referat na 28th International Congress of Applied Psychology, Paryż, Francja.
                


SD3
Short Dark Triad
(Jones, Paulhus, 2014)

Jones, D. N., Paulhus, D. L. (2014). Introducing the Short Dark Triad (SD3): A brief measure of dark personality traits. Assessment, 21(1), 28-41.

Polska adaptacja: Radosław Rogoza, Jan Cieciuch
    


LPS
Levenson Psychopathy Scale
(Levenson, Kiehl, Fitzpatric, 1995)

Levenson, M. R., Kiehl, K. A., Fitzpatrick, C. M. (1995). Assessing psychopathic attributes in a noninstitutionalized population. Journal of Personality and Social Psychology, 68(1), 151-158.

Polska adaptacja: Radosław Rogoza, Jan Cieciuch
        


NARQ
Narcissistic Admiration and Rivalry Questionnaire
(Back i in., 2013)

Back, M. D., Küfner, A. C. P., Dufner, M., Gerlach, T. M., Rauthmann, J. F., Denissen, J. J. A. (2013). Narcissistic admiration and rivalry: Disentangling the bright and dark sides of narcissism. Journal of Personality and Social Psychology, 105, 1013-1037. 

Polska adaptacja: Patrycja Wyszyńska, Radosław Rogoza, Jan Cieciuch
     


PPS
Pure Procrastination Scale
(Steel, 2010)

Steel, P. (2010). Arousal, avoidant and decisional procrastinators: Do they exist? Personality and Individual Differences, 48(8), 926-934.

Polska adaptacja: Marlena Stępień, Jan Cieciuch
   


NAPS
New Active Procrastination Scale
(Choi, Moran, 2009)

Choi, J. N., Moran, S. V. (2009) Why not procrastinate? Development and validation of a New Active Procrastination Scale. The Journal of Social Psychology, 149(2), 195-211.

Polska adaptacja: Marlena Stępień, Jan Cieciuch
    


     

       

         

        

METODY  POMIARU INNYCH DYSFUNKCJI


CDAS
Children Dysfunctional Attitudes Scale
(McWhinnie, Abela, Knauper, Zhang, 2009)

McWhinnie, C., Abela, J. R. Z.,  Knauper, B., Zhang, C. (2009). Development and validation of the revised Children’s Dysfunctional Attitudes Scale. British Journal of Clinical Psychology, 48, 287-308.

Polska adaptacja: Jan Cieciuch
   


RCADS
Revised Child Anxiety and Depression Scale
(Chorpita, Yim, Moffitt, Umemoto, Francis, 2000)

Chorpita, B., Yim, L., Moffitt, C., Umemoto, L. A., Francis, S. E. (2000). Assessment of symptoms of DSM-IV anxiety and depression in children: a Revised Child Anxiety and Depression Scale. Behaviour Research and Therapy, 38, 835-855.

Polska adaptacja: Ilona Skoczeń, Jan Cieciuch
            


SDQ
Strenghts and Difficulties Questionnaire
(Goodman, 1997)

Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: A research note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, 581-586.

http://www.sdqinfo.com/

Polska adaptacja: Basia Davey, Jan Cieciuch, Marta Maćkiewicz, Małgorzata Najderska, Ilona Skoczeń
        


MBSRQ
Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire
(Brown, Cash, Mikulka, 1990)

Brown, T. A., Cash, T. F., Mikulka, P. J. (1990). Attitudinal body image assessment: factor analysis of the Body-Self Relations Questionnaire. Journal of Personality Assessment, 55, 135-144.

Polska adaptacja: Anna Brytek-Matera, Radosław Rogoza

Brytek-Matera, A., Rogoza, R. (2014). Validation of the Polish version of the Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire among women. Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, w druku.
           


      

         

        

                 

METODY  POMIARU EMOCJI


AVI
Affect Valuation Index
(Tsai, Knutson, Fung, 2006)

Tsai, J. L., Knutson, B., Fung, H. H. (2006). Cultural variation in affect valuation. Journal of Personality and Social Psychology, 90, 288-307.

Polska adaptacja: Tomasz Rowiński, Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch
             


CCMA
Chinese Circumplex Model of Affect
(Yik, 2009)

Yik, M. (2009). Studying affect among the Chinese: The circular way. Journal of Personality Assessment, 91(5), 416-428,

Polska adaptacja: Tomasz Rowiński, Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch
        


PANAS C
Positive and Negative Affect Scale for Children
(Laurent i in., 1999)

Laurent, J., Catanzaro, S. J., Joiner, T. E., Rudolph, K. D., Potter, K. I., Lambert, S., Osborne, L., Gatright, T. (1999). A measure of positive and negative affect for children: Scale development and preliminary validation. Psychological Assessment, 11(3), 326-338.

Polska adaptacja: Jan Cieciuch z zespołem
         


LEAS C
Levels of Emotional Awareness Scale for Children
(Bajgar, Ciarrochi, Lane, Deane, 2005)

Bajgar, J., Ciarrochi, J., Lane, R., Deane, F. P. (2005). Development of the Levels of Emotional Awareness Scale for Children (LEAS-C). British Journal of Developmental Psychology, 23, 569-586.

Polska adaptacja: Anna Tomczuk, Marta Smęt, Jan Cieciuch
   


                

                    

                       

                           

METODY POMIARU MOTYWACJI


AIM Q
Assessment of Individual Motives Questionnaire (Bernard, Mills, Swenson, Walsh, 2008)

Bernard, L. C., Mills, M., Swenson, L., Walsh, R. P. (2008). Measuring motivation multidimensionally: Development of the Assessment of Individual Motives Questionnaire. Assessment, 15, 16-35.

Polska adaptacja: Jan Cieciuch
      


    

        

                    
             

METODY POMIARU TEMPERAMENTU


CBQ VS
Children’s Behavior Questionnaire – Very Short
(Rothbart i in., 2001)

Rothbart, M. K., Ahadi, S. A., Hershey, K. L., Fisher, P. (2001). Investigations of temperament at three to seven years: The Children’s Behavior Questionnaire. Child Development, 72(5), 1394-1408.

Polska adaptacja: Ewelina Dębska i Jan Cieciuch
               


TMCQ
Temperament In Middle Childhood Questionnaire
(Rothbart i in., 2004)

Simonds, J., Rothbart, M. K. (2004, październik). The Temperament in Middle Childhood Questionnaire (TMCQ): A computerized self-report measure of temperament for ages 7-10. Sesja posterowa na Occasional Temperament Conference, Athens, Stany Zjednoczone.

Polska adaptacja: Jan Cieciuch z zespołem
                                      


EATQ
Early Adolescent Temperament Questionnaire
(Rothbart i in., 1999)

Ellis, L. K., Rothbart, M. K. (2001). Revision of the Early Adolescent Temperament Questionnaire. Poster na Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development, Minneapolis, Stany Zjednoczone

Capaldi, D. M., Rothbart, M. K. (1992). Development and validation of an Early Adolescent Temperament Measure. Journal of Early Adolescence, 12, 153-173

Polska adaptacja: Jan Cieciuch z zespołem
                   


ATQ
Adult Temperament Questionnaire
(Rothbart, 2007)

Evans, D. E., Rothbart, M. K. (2007). Developing a model for adult temperament. Journal of Research in Personality, 41, 868-888.

Polska adaptacja: Jan Cieciuch z zespołem
                              


BISBAS C
Behavioral Inhibition System - Behavioral Approach System for Children
(Colder i in., 2011)

Colder, C. R., Trucco, E. M., Lopez, H. I., Hawk, L. W., Jr., Read, J. P., Lengua, L. J., Wieczorek, W. F., Eiden, R. D. (2011). Revised reinforcement sensitivity theory and laboratory assessment of BIS and BAS in children. The Journal of Research in Personality, 45(2), 198-207. 

Polska adaptacja: Jan Cieciuch, Tomasz Rowiński, Włodzimierz Strus
                


PTSQ
Polish Temperament Style Questionnaire
(Rowiński, Cieciuch, Oakland, 2014)

Oakland, T., Glutting, J., Horton, C. (1996). Student Styles Questionnaire. San Antonio: The Psychological Corporation.

Rowiński, T., Cieciuch, J., Oakland, T. (2014). The factorial structure of four temperament styles and measurement invariance across gender and age groups. Journal of Psychoeducational Assessment, 32(1), 77-82.
                         


                

           

              

        

METODY POMIARU TOŻSAMOŚCI


IES
Identity and Experiences Scale
(Whitbourne, Sneed, Skultety, 2002)

Whitbourne, S. K., Sneed, J. R., Skultety, K. M. (2002). Identity processes in adulthood: Theoretical and methodological challenges. Identity: An International Journal of Theory and Research, 2(1), 29-45.

Polska adaptacja: Jan Cieciuch

Cieciuch, J. (2011, czerwiec). Treść i sposób kształtowania tożsamości jako wyznaczniki dobrostanu osobowościowego. Referat na XX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków.
    


U MICS
Utrecht-Management of Identity Commitments Scale
(Crocetti, Rubini, Meeus, 2008)

Crocetti, E., Rubini, M., Meeus, W. (2008). Capturing the dynamics of identity formation in various ethnic groups: Development and validation of three-dimensional model. Journal of Adolescence, 31, 207-222.

Polska adaptacja: Jan Cieciuch

Crocetti E., Cieciuch, J., Gao, C.-H., Klimstra, T., Lin, C.-L., Matos, P. M., Morsünbül, Ü., Negru, O., Sugimura, K., Zimmermann, G., Meeus, W. (2015). National and gender measurement invariance of the Utrecht-Management of Identity Commitments Scale (U-MICS): A ten-nation cross-cultural study. Assessment, w druku.
                   


DIDS
Dimensions of Identity Development Scale
(Luyckx i in., 2008)

Luyckx, K., Schwartz, S., Berzonsky, M., Soenens, B., Vansteenkiste, M., Smits, I., Goossens, L. (2008). Capturing ruminative exploration: Extending the four dimensional model of identity formation in late adolescence. Journal of Research in Personality, 42, 58-82.

Polska adaptacja: Jan Cieciuch

Cieciuch, J. (2010, czerwiec). Wewnętrzne zróżnicowanie zaangażowania i poszukiwania. Polskie badania weryfikujące pięciowymiarowy model kształtowania tożsamości. Referat na XIX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Łódź.

Karaś, D., Kłym, M., Wasilewska, Ż. M., Rusiak, D., Cieciuch, J. (2012). Wymiary tożsamości a satysfakcja z życia u studentów i pracujących. Studia Psychologica, 12(1), 25-45.

         


ICI
Identity Circumplex Inventory
(Topolewska, Cieciuch, 2012)

Topolewska, E., Cieciuch, J. (2013, wrzesień). Circumplex model of identity styles. Poster na 16th European Conference on Developmental Psychology, Lozanna, Szwajcaria.
         


EIES
Early Identity Exploration Scale
(Kłym, Cieciuch, 2014)

Kłym, M., Cieciuch, J. (2015). The Early Identity Exploration Scale – a measure of initial exploration in breadth during early adolescence. Wysłane do publikacji.
            


    
       
       
            
                 

METODY POMIARU PERCEPCJI SIEBIE


SPP C
Self-Perception Scale for Children
(Harter, 2012)

Harter, S. (2012). Self-Perception Profile for Children: Manual and questionnaires. University of Denver.

Polska adaptacja: Dominika Rusjan, Jan Cieciuch
          


SPP A
Self-Perception Scale for Adolescents
(Harter, 2012)

Harter, S. (2012). Self-Perception Profile for Adolescents: Manual and questionnaires. University of Denver.

Polska adaptacja: Dominika Rusjan, Jan Cieciuch
       


SPP S
Self-Perception Scale for College Students
(Neemann, Harter, 2012)

Neemann, J., Harter, S. (2012). Self-Perception Profile for College Students: Manual and questionnaires. University of Denver.

Polska adaptacja: Jan Cieciuch
              


SPP Adults
Self-Perception Scale for Adults
(Messer, Harter, 2012)

Messer, B., Harter, S. (2012). Self-Perception Profile for Adults: Manual and questionnaires. University of Denver.

Polska adaptacja: Katarzyna Cabaj, Zuzanna Kowalska, Jan Cieciuch
              


       

         

         

         

METODY POMIARU PRZEKONAŃ ŚWIATOPOGLĄDOWYCH


SAWV
Scale to Assess World View
(Ibrahim, Owen, 1994)

Ibrahim, F. A., Owen, S. V. (1994). Factor analytic structure of the Scale to Assess World View. Current Psychology, 13, 201-209.

Polska adaptacja: Farah Ibrahim, Jan Cieciuch

Ibrahim, F., Cieciuch, J. (2011, sierpień). Polish worldview: Using the Scale to Assess Worldview. Referat na 119th American Psychological Association Annual Convention, Waszyngton.
           


SAS
Social Axioms Survey
(Leung i in., 2002)

Leung, K., Bond, M. H., De Carrasquel, S. R., Munoz, C., Hernández, M., Murakami, F., Yamaguchi, S., Bierbrauer, G., Singelis, T. M. (2002). Social axioms: The search for universal dimensions of general beliefs about how the world functions. Journal of Cross-Cultural Psychology, 33(3), 286-302.

Polska adaptacja: Jan Cieciuch
                


PEV
Proenvironmental Value Scale
(Soyez, Hoffmann, Wünschmann, Gelbrich, 2009
)

Soyez, K., Hoffmann, S., Wünschmann, S., Gelbrich, K. (2009). Proenvironmental value orientation across cultures. Development of a German and Russian scale. Social Psychology, 40(4), 222-233.

Polska adaptacja: Jan Cieciuch
               


NRS
Nature Relatedness Scale
(Nisbet, Zelenski, Murphy, 2009)

Nisbet, E. K., Zelenski, J. M., Murphy, S. A. (2009). The Nature Relatedness Scale: Linking individuals’ connection with nature to environmental concern and behavior. Environment and Behavior, 41(5), 715-740.

Polska adaptacja: Jan Cieciuch
               


CADS
Community Autonomy and Divinity Scale
(Guerra, Giner-Sorolla, 2010)

Guerra, V. M., Giner-Sorolla, R. (2010). The Community, Autonomy, and Divinity Scale (CADS): A new tool for the cross-cultural study of morality. Journal of Cross-Cultural Psychology, 41(1), 35-50.

Polska adaptacja: Jan Cieciuch
                                  


      

         

             

              

METODY POMIARU RELACJI RODZINNYCH


PFRT
Polish Family Relation Test
(Skoczeń, Cieciuch, Welzen, Oud, 2014)

Skoczeń, I., Cieciuch, J., Welzen, K., Oud, J. H. L. (2014). Development and validation of the Polish Family Relation Test (PFRT) for children. Wysłane do publikacji.
                                         


PASQ
Parents as Social Context Questionnaire
(Skinner, Johnson, Snyder, 2005)

Skinner, E. A., Johnson, S., Snyder, T. (2005). Six dimensions of parenting: A motivational model. Parenting: Science and Practice, 5, 175-235.

Polska adaptacja: Maria Kłym, Anna Czyżkowska, Jan Cieciuch
                                                  


       

          

            

                                                                          

METODY  POMIARU DOBROSTANU


MHC SF
Mental Health Continuum – Short Form
(Keyes, 2002)

Keyes, C. L. M. (2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. Journal of Health and Social Behavior, 43, 207-222.

Polska adaptacja: Dominika Karaś, Jan Cieciuch, Corey L. M. Keyes

Karaś, D., Cieciuch, J., Keyes, C. L. M. (2014). The Polish adaptation of the Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF). Personality and Individual Differences, 69, 104-109.
              


PWB
Psychological Well-Being Scales
(Ryff, 1989)

Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological wellbeing. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069-1081.

Ryff, C. D., Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 719-727.

Polska adaptacja: Jan Cieciuch

Cieciuch, J. (2011, czerwiec). Treść i sposób kształtowania tożsamości jako wyznaczniki dobrostanu osobowościowego. Referat na XX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków.
            


SWB
Social well-being
(Keyes, 1998)

Keyes, C. L. M. (1998). Social well–being. Social Psychology Quarterly, 61, 121-140.

Polska adaptacja: Dominika Karaś, Małgorzata Najderska, Jan Cieciuch

Karaś, D., Najderska, M., Cieciuch, J. (2013, maj). Polish adaptation of Keyes’s Social Well-Being Scale. Referat na 1st International Congress on Positive Psychology in Poland, Sopot.
              


TSWLS
Temporal Satisfaction With Life Scale
(Pavot, Diener, Suh, 1998)

Pavot, W., Diener, E., Suh, E. (1998). The Temporal Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 70, 340-354.

Polska adaptacja: Dominika Karaś, Jan Cieciuch
         


QEWB
Questionnaire for Eudaimonic Well-Being
(Waterman i in., 2010)

Waterman, A. S., Schwartz, S. J., Zamboanga, B. L., Ravert, R. D., Williams, M. K., Agocha, V. B, Kim, S. Y., Donnellan, M. B. (2010). The Questionnaire for Eudaimonic Well-Being: Psychometric properties, demographic comparisons, and evidence of validity. The Journal of Positive Psychology, 5(1), 41-61.

Polska adaptacja: Maria Kłym, Dominika Karaś, Małgorzata Najderska, Jan Cieciuch
              


PLOT
Parent-Rated Life Orientation Test of Children
(Lemola i in., 2010)

Lemola, S., Raikkonen, K., Matthews, K. A., Scheier, M. F., Heinonen, K., Pesonen, A.-K., Komsi, N., Lathi, J. (2010). A new measure for dispositional optimism and pessimism in young children. Eureopean Journal of Personality, 24, 71-84.

Polska adaptacja: Jan Cieciuch
 


YLOT
Young Life Orientation Test
(Ey i in., 2005)

Ey, S., Hadley, W., Nuttbrock, D., Palmer, S., Klosky, J., Deptula, D., Thomas, J., Cohen, R. (2005). A new measure of children’s optimism and pessimism: The Youth Life Orientation Test. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46, 548-558.

Polska adaptacja: Ewa Brzezińska, Jan Cieciuch