International Personality Item Pool (IPIP, www.ipip.ori.org) Goldberga jest zbiorem itemów do pomiarów różnych zmiennych,
głównie osobowościowych.
Itemy i stworzone z nich kwestionariusze operacjonalizują różne modele osobowości. Istotną cechą
wszystkich itemów i kwestionariuszy z zasobów IPIP
jest ich otwarty dostęp. Mogą one być używane i tłumaczone bez żadnych
ograniczeń. Zarazem jednak są one przeznaczone wyłącznie do badań naukowych,
a nie do diagnozy indywidualnej.
   

W Instytucie Psychologii UKSW, pod kierunkiem Tomasza Rowińskiego, Włodzimierza Strusa oraz Jana Cieciucha
przygotowano polską wersję wielu kwestionariuszy z zasobów IPIP. Są to miedzy innymi:

 • 50-itemowy Big Five Markers from International Personality Item Pool (IPIP-BFM-50)
 • 100-itemowy Big Five Markers from International Personality Item Pool (IPIP-BFM-100)
 • Abridged Big Five Dimensional Circumplex 45 Scales from International Personality Item Pool  (IPIP-45AB5C)
 • Big Five Aspects Scales from International Personality Item Pool (IPIP-BFAS)
 • HEXACO Personality Inventory from International Personality Item Pool (IPIP-HEXACO)
 • Interpersonal Circumplex Personality from International Personality Item Pool (IPIP-ICP)
 • Kwestionariusz IPIP-NEO-PI-R from International Personality Item Pool (IPIP-NEO-PI-R)
 • 50-itemowy kwestionariusz IPIP-NEO from International Personality Item Pool (IPIP-NEO-50)
 • 100-itemowy kwestionariusz IPIP-NEO from International Personality Item Pool (IPIP-NEO-100)
 • Behavioral Inhibition System - Behavioral Approach System from International Personality Item Pool (IPIP-BIS/BAS)
 • Cattell's 16 Personality Factor Questionnaire from International Personality Item Pool (IPIP-16PF)
 • Values in Action from International Personality Item Pool (IPIP-VIA)
 • Cloninger'sTemperament and Character Inventory (IPIP-TCI)                                                          

Adresy bibliograficzne kwestionariuszy oryginalnych oraz ich polskich adaptacji znajdują się tutaj.
                 

Poniżej znajduje się tabela z:

 • oryginalnymi itemami z IPIP Goldberga,
 • polskimi tłumaczeniami wybranych itemów, które wchodzą w skład zaadoptowanych przez nas kwestionariuszy
  (podczas tłumaczenia braliśmy pod uwagę zarówno znaczenie językowe itemów, jak i znaczenie teoretyczne skali),
 • informacjami, w skład których kwestionariuszy wchodzi dany item.     
                 

Zwracamy uwagę, że niektóre itemy wchodzą do różnych kwestionariuszy jako wskaźniki różnych zmiennych.
Poniższa tabela oraz funkcje jej przeszukiwania oraz eksportowania pozwalają na szybkie i wygodne śledzenie
relacji między wskaźnikami-itemami a skalami-konstruktami.


 IDORYGINAŁPLIPIP-45AB5CIPIP-NEO-PI-RIPIP-BFASIPIP-BFM-50IPIP-BFM-100IPIP-NEO-50IPIP-NEO-100IPIP-ICIPIP-BIS/BASIPIP-HEXACOIPIP-16FPIPIP-TCIIPIP-VIA