Metody pomiaru cech osobowości z zasobów IPIP

Tabela IPIP

International Personality Item Pool (IPIP, www.ipip.ori.org) Goldberga jest zbiorem itemów do pomiarów różnych zmiennych,  głównie osobowościowych. Itemy i stworzone z nich kwestionariusze operacjonalizują różne modele osobowości. Istotną cechą wszystkich itemów i kwestionariuszy z zasobów IPIP jest ich otwarty dostęp. Mogą one być używane i tłumaczone bez żadnych ograniczeń. Zarazem jednak są one przeznaczone wyłącznie do badań naukowych, a nie do diagnozy indywidualnej.

Tabela polskich itemów IPIP50-itemowy Big Five Markers from International Personality Item Pool (Goldberg i in., 2006)

Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., Gough, H. G. (2006). The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40(1), 84-96.

Polska adaptacja: Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz Rowiński

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Polska adaptacja kwestionariusza IPIP-BFM-50 do pomiaru pięciu cech osobowości w ujęciu leksykalnym. Roczniki Psychologiczne, 17(2), 327-346.20-itemowy Big Five Markers from International Personality Item Pool (Donellan, Oswald, Baird, Lucas, 2006)

Donnellan, M. B., Oswald, F. L., Baird, B. M. i Lucas, R. E. (2006). The Mini-IPIP scales: Tinyyet-effective measures of the Big Five Factors of personality. Psychological Assessment, 18(2), 192-203.

Polska adaptacja: Ewa Topolewska, Ewa Skimina, Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz Rowiński

Topolewska, E., Skimina, E., Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Krótki kwestionariusz do pomiaru Wielkiej Piątki IPIP-BFM-20. Roczniki Psychologiczne, 17(2), 367-384.Abridged Big Five Dimensional Circumplex 45 Scales from International Personality Item Pool  (Hofstee, De Raad, Goldberg, 1992)

Hofstee, W. K. B., De Raad, B., Goldberg, L. R. (1992). Integration of the Big Five and circumplex approaches to trait structure. Journal of Personality and Social Psychology, 63(1), 146-163.

Polska adaptacja: Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz Rowiński

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Circumplex structure of personality traits measured with the IPIP-45AB5C questionnaire in Poland. Personality and Individual Differences, 71, 77-82.Big Five Aspects Scales from International Personality Item Pool (DeYoung, Quilty, Peterson, 2007)

DeYoung, C. G., Quilty, L. C., Peterson, J. B. (2007). Between facets and domains: 10 aspects of the Big Five. Journal of Personality and Social Psychology, 93(5), 880-896.

Polska adaptacja: Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz Rowiński

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014, wrzesień). Polska wersja kwestionariusza Big Five Aspects Scales (BFAS) do pomiaru dziesięciu podwymiarów Wielkiej Piątki. Referat na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.HEXACO Personality Inventory from International Personality Item Pool (Lee, Ashton, 2004)

Lee, K., Ashton, M. C. (2004). Psychometric properties of the HEXACO personality inventory. Multivariate Behavioral Research, 39(2), 329-358.

Polska adaptacja: Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz Rowiński

Roszczypała, J., Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014, wrzesień). Polska adaptacja kwestionariusza IPIP-HEXACO do pomiaru sześciu podstawowych wymiarów osobowości. Referat na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.Interpersonal Circumplex Personality from International Personality Item Pool (Goldberg i in., 2006)

Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., Gough, H. G. (2006). The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40(1), 84-96.

Polska adaptacja: Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz RowińskiKwestionariusz IPIP-NEO-PI-R from International Personality Item Pool (Goldberg i in., 2006)

Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., Gough, H. G. (2006). The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40(1), 84-96.

Polska adaptacja: Tomasz Rowiński, Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Wojciech Wieman

Rowiński, T., Cieloch, M., Cybis, N., Strus, W., Cieciuch, J. (2014, wrzesień). Polska adaptacja i wersja skrócona kwestionariusza IPIP-NEO-PI-R. Referat wygłoszony na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.Krótka forma kwestionariusza IPIP-NEO-PI-R from International Personality Item Pool (Rowiński, Cieloch, Cybis, Strus, Cieciuch, 2014)

Rowiński, T., Cieloch, M., Cybis, N., Strus, W., Cieciuch, J. (2014, wrzesień). Polska adaptacja i wersja skrócona kwestionariusza IPIP-NEO-PI-R. Referat na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.Kwestionariusz IPIP-NEO from International Personality Item Pool (Goldberg i in., 2006)

Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., Gough, H. G. (2006). The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40(1), 84-96.

Polska adaptacja: Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz RowińskiBehavioral Inhibition System – Behavioral Approach System from International Personality Item Pool (Goldberg i in., 2006)

Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., Gough, H. G. (2006). The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40(1), 84-96.

Polska adaptacja: Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz RowińskiCattell’s 16 Personality Factor Questionnaire from International Personality Item Pool (Goldberg i in., 2006)

Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., Gough, H. G. (2006). The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40(1), 84-96.

Polska adaptacja: Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz RowińskiOregon Avocational Interest Scales (Goldberg, 2010)

Goldberg, L. R. (2010). Personality, demographics, and self-reported behavioral acts: The development of avocational interest scales from estimates of the amount of time spent in interest-related activities. W: C. R. Agnew, D. E. Carlston, W. G. Graziano, J. R. Kelly (red.), Then a miracle occurs: Focusing on behavior in social psychological theory and research (s. 205-226). Nowy Jork: Oxford University Press.

Polska adaptacja: Ewa Skimina, Artur Świtalski, Włodzimierz Strus, Tomasz Rowiński, Jan Cieciuch