Metody pomiaru metacech osobowości


Circumplex of Personality Metatraits Questionnaire
 (Strus, Cieciuch, Rowiński, 2014)

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). The Circumplex of Personality Metatraits: A  synthesizing model of personality based on the Big Five.Review of General Psychology,18(4), 273-286.

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014, wrzesień). Rozwiązanie problemów Wielkiej Piątki. Kołowy Model Metacech Osobowości – koncepcja i empiryczna weryfikacja. Referat na XI Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Warszawa.

 Circumplex of Personality Metatraits Portrait Questionnaire
 (Strus, Cieciuch, Rowiński, 2014)

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). The Circumplex of Personality Metatraits: A  synthesizing model of personality based on the Big Five.Review of General Psychology,18(4), 273-286.

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014, wrzesień). Rozwiązanie problemów Wielkiej Piątki. Kołowy Model Metacech Osobowości – koncepcja i empiryczna weryfikacja. Referat na XI Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Warszawa.