Metody pomiaru tożsamości


Identity and Experiences Scale (Whitbourne, Sneed, Skultety, 2002)

Whitbourne, S. K., Sneed, J. R., Skultety, K. M. (2002). Identity processes in adulthood: Theoretical and methodological challenges. Identity: An International Journal of Theory and Research, 2(1), 29-45.

Polska adaptacja: Jan Cieciuch

Cieciuch, J. (2011, czerwiec). Treść i sposób kształtowania tożsamości jako wyznaczniki dobrostanu osobowościowego. Referat na XX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków.

 Utrecht-Management of Identity Commitments Scale (Crocetti, Rubini, Meeus, 2008)

Crocetti, E., Rubini, M., Meeus, W. (2008). Capturing the dynamics of identity formation in various ethnic groups: Development and validation of three-dimensional model. Journal of Adolescence, 31, 207-222.

Polska adaptacja: Jan Cieciuch

Crocetti E., Cieciuch, J., Gao, C.-H., Klimstra, T., Lin, C.-L., Matos, P. M., Morsünbül, Ü., Negru, O., Sugimura, K., Zimmermann, G., Meeus, W. (2015). National and gender measurement invariance of the Utrecht-Management of Identity Commitments Scale (U-MICS): A ten-nation cross-cultural study. Assessment, w druku.

 Dimensions of Identity Development Scale (Luyckx i in., 2008)

Luyckx, K., Schwartz, S., Berzonsky, M., Soenens, B., Vansteenkiste, M., Smits, I., Goossens, L. (2008). Capturing ruminative exploration: Extending the four dimensional model of identity formation in late adolescence. Journal of Research in Personality, 42, 58-82.

Polska adaptacja: Jan Cieciuch

Cieciuch, J. (2010, czerwiec). Wewnętrzne zróżnicowanie zaangażowania i poszukiwania. Polskie badania weryfikujące pięciowymiarowy model kształtowania tożsamości. Referat na XIX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Łódź.

Karaś, D., Kłym, M., Wasilewska, Ż. M., Rusiak, D., Cieciuch, J. (2012). Wymiary tożsamości a satysfakcja z życia u studentów i pracujących.Studia Psychologica, 12(1), 25-45.

 Identity Circumplex Inventory (Topolewska, Cieciuch, 2012)

Topolewska, E., Cieciuch, J. (2013, wrzesień). Circumplex model of identity styles. Poster na 16th European Conference on Developmental Psychology, Lozanna, Szwajcaria.

 Early Identity Exploration Scale (Kłym, Cieciuch, 2014)

Kłym, M., Cieciuch, J. (2015). The Early Identity Exploration Scale – a measure of initial exploration in breadth during early adolescence. Wysłane do publikacji.