Metody pomiaru wartości


40-itemowy Portrait Values Questionnaire (Schwartz i in., 2001)

Schwartz, S. H., Melech, G., Lehmann, A., Burgess, S., Harris, M. (2001). Extending the cross-cultural validity of the theory of basic human values with a different method of measurement. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32, 519-542.

Polska adaptacja: Jan Cieciuch, Zbigniew Zaleski

Cieciuch, J., Zaleski, Z. (2011). Polska adaptacja Portretowego Kwestionariusza Wartości Shaloma Schwartza. Czasopismo Psychologiczne, 17(2), 251-262.

 57-itemowy Portrait Values Questionnaire (Schwartz i in., 2012)

Schwartz, S. H., Cieciuch, J., Vecchione, M., Davidov, E., Fischer, R., Beierlein, C., Ramos, A., Verkasalo, M., Lönnqvist, J.-E., Demirutku, K., Dirilen-Gumus, O., Konty, M. (2012). Refining the theory of basic individual values. Journal of Personality and Social Psychology, 103, 663-688.

Polska adaptacja: Jan Cieciuch

Cieciuch, J. (2013). Pomiar wartości w zmodyfikowanym modelu Shaloma Schwartza. Psychologia Społeczna, 8(1), 22-41.

 Short Portrait Values Questionnaire
 (Beierlein i in., 2014)

Beierlein, C., Davidov, E., Cieciuch, J., Rammstedt, B., Schwartz, S. H. (2014, lipiec). The Schwartz Values Short Scale. An economic measurement tool for cross-cultural research. Referat na 28th International Congress of Applied Psychology, Paryż, Francja.

 Picture Based Values Survey for Children 
 (Döring i in., 2010)

Döring, A. K., Blauensteiner, A., Aryus, K., Drögekamp, L., Bilsky, W. (2010). Assessing values at an early age: The Picture-Based Value Survey for Children. Journal of Personality Assessment, 92(5), 439-448.

Polska adaptacja: Jan Cieciuch, Justyna Harasimczuk, Anna Döring

Cieciuch, J., Harasimczuk, J., Döring, A. K. (2013). Validity of the Polish adaptation of the Picture-Based Value Survey for Children. Journal of Psychoeducational Assessment, 31(4), 404-409.

 Values Puppet Interview
 (Cieciuch i in., 2011)

Cieciuch, J., Hulak, A., Kitaj, M., Leszczyńska, J., Bulkowska, D. (2011). Kołowa struktura wartości u dzieci przedszkolnych. Studia Psychologica,11(2), 5-18.

 Animated Values Instrument
 (Collins i in., 2012)

Collins, P. R. (2013). Measuring values in young children: Development and evaluation of an animated best worst instrument for young children.Niepublikowany maszynopis.

Polska wersja: Jan Cieciuch z zespołem

Machul, K., Makos, D., Cieciuch, J. (2014, wrzesień). Wartości preferowane przez dzieci mierzone za pomocą animacji. Pierwszy etap badań longitudinalnych. Referat na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.

 Values Emboded in Narrative 
(Frimer i in., 2011)

Frimer, J., Walker, L., Dunlop, W., Lee, B., Riches, A. (2011). The integration of agency and communion in moral personality: Evidence of enlightened self-interest. Journal of Personality and Social Psychology, 101(1), 149-163.

Polska adaptacja: Agata Kwaśniewska i Jan Cieciuch

 Everyday Behavior Questionnaire
 (Schwartz i in., 2013)

Torres, C. V., Schwartz, S. H., Cieciuch, J. (2014, lipiec). Predicting behavior with congruent and opposing values in five countries. Referat na 28th International Congress of Applied Psychology, Paryż, Francja.

 Behawioralne Wskaźniki Wartości
 (Cieciuch, 2014)

Cieciuch, J. (2014). Behawioralne Wskaźniki Wartości. Niepublikowany maszynopis.