Międzynarodowy Grant z Erasmus+ w naszym Zespole

12-09-2019

Projekt Developing an Employability Skills App (GES App), kierowany przez University of the West of Scotland (Wielka Brytania) uzyskał finansowanie ze środków programu Erasmus+ z budżetem 278 365 euro. 
UKSW wraz z University of the Peloponnese (Grecja) oraz Norges Teknist-Naturvitenskapelige Universitet (Norwegia) są jego partnerami. Celem projektu jest opracowanie aplikacji umożliwiającej studentom planowanie, rejestrowanie i potwierdzanie nabycia umiejętności pożądanych przy zatrudnieniu. Kierownikiem projektu na UKSW jest dr Ewa Topolewska-Siedzik.