Nagroda za referat naukowy

27-04-2019

Maria M. Kwiatkowska zdobyła nagrodę Komitetu Naukowego oraz nagrodę publiczności za referat pt. Nieśmiałość nastolatków w odniesieniu do podstawowych cech osobowości i relacji społecznych w klasie szkolnej, przygotowany wspólnie z Radosławem Rogozą i Katarzyną Kwiatkowską, a wygłoszony 26 kwietnia na XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Oko w oko z adolescencją” organizowanej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.