Ωnyx

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

 • Ωnyx to darmowy program służący do modelowania równań strukturalnych, którego twórcami jest zespół badaczy: Timo von Oertzen,
  Andreas M. Brandmaier i Siny Tsang z Uniwersytetu Virginii i Instytutu Maxa Plancka.
 • Ωnyx działa w Javie, dzięki czemu nie wymaga instalacji na systemie operacyjnym.
 • Ωnyx obsługiwany jest za pomocą graficznego interfejsu, co znacząco ułatwia pracę użytkownikowi.

2. MOŻLIWOŚCI

 • Ωnyx z jednej strony służy do wykonywania zaawansowanych analiz statystycznych bazujących na modelowaniu równań strukturalnych
  (np. konfirmacyjna analiza czynnikowa, testowanie równoważności pomiaru, analiza krzywych wzrostu), a z drugiej strony tworzy wysokiej
  jakości graficzne reprezentacje testowanych modeli, które można zamieszczać w artykułach naukowych.
 • Ωnyx umożliwia również tworzenie syntaksów testowanych modeli, które można wyeksportować do innych programów statystycznych
  (R, Mplus, LISREL).
 • Możliwości programu Ωnyx zostały opisane w artykule, który dostępny jest pod adresem: http://www.tandfonline.com/eprint/K2GBpVswgTyJvPvXs9pY/full.
 • Pełna dokumentacja programu Ωnyx znajduje się w podręczniku pod adresem:  www.onyx.brandmaier.de/userguide.pdf.

3. INSTRUKCJA POBRANIA

Należy wejść na stronę twórców programu Ωnyx (www.onyx.brandmaier.de), kliknąć przycisk Download, a następnie w kolejnym
oknie wybrać najnowszą wersję.

 

Opis Ωnyx w formacie pdf do pobrania tutaj

 

Radosław Rogoza