Pomiar zachowania

Ludzkie zachowanie jest kluczowym obiektem zainteresowania psychologów. Okazuje się jednak trudne do zmierzenia. Badacz zainteresowany pomiarem zachowania ma do wyboru różne możliwości, a każda z nich ma swoje zalety i ograniczenia. W zależności od potrzeb konkretnego badania, inne metody mogą okazać się bardziej trafnym wyborem. Poniżej prezentujemy klasyczny (np. Adamo i in., 2009; Mehl, Robbins, 2012) podział metod pomiaru zachowania.

 

Wybrane metody przedstawiamy bardziej szczegółowo w odrębnych zakładkach. Są to: kwestionariuszowy pomiar szerokiej gamy zachowań oraz dwie metody umożliwiające pomiar zachowania w warunkach ambulatoryjnych: experience sampling method (ESM) i electronically activated recorder (EAR).