Aktualnie realizujemy grant Harmonia Narodowego Centrum Nauki
nr 2014/14/M/HS6/00919:

System wartości w działaniu. Poszukiwanie dynamicznego modelu relacji między
wartościami i zachowaniem w kontekście społecznym

Grant realizowany jest we współpracy
z Shalomem H. Schwartzem (Hebrew University of Jerusalem)
oraz Eldadem Davidovem i Rene Algesheimer (University of Zürich)


                              
W ramach grantu Harmonia realizujemy następujące projekty:


                               
ZESPÓŁ PROJEKTOWY

prof. UKSW, dr hab. Jan Cieciuch – kierownik projektu
     

Pracownicy i stypendyści:

Współpracownicy: