Projekt: diagnoza osobowości dzieci i młodzieży

11-07-2018

Projekt przygotowany przez dr. hab. Jan Cieciucha, prof. UKSW z Zespołem na opracowanie narzędzi do kompleksowej diagnozy osobowości dzieci i młodzieży uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Diagnoza będzie oparta na Kołowym Modelu Metacech Osobowości, stworzonym w Instytucie Psychologii UKSW. Kwota dofinansowania to 8 106 036,50 zł.

Kwota jest znaczna, bo też i zadania przed Zespołem ogromne. Powstanie zestaw narzędzi do pomiaru temperamentu/osobowości dzieci i młodzieży od 0 do 25 lat, a także materiały postdiagnostyczne dla uczniów, w tym również dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.