Projekt: funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dzieci i młodzieży

02-08-2018

Drugi projekt przygotowany przez dr. hab. Jan Cieciucha, prof. UKSW z Zespołem na opracowanie narzędzi do kompleksowej diagnozy dzieci i młodzieży w obszarze emocjonalno-społecznym uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Diagnoza będzie oparta na Kołowym Modelu Metacech Osobowości, stworzonym w Instytucie Psychologii UKSW. 
Kwota dofinansowania to 7 591 045,10 zł.