PSPP

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

 • PSPP to odpowiednik popularnego programu koncernu IBM wykorzystywanego do podstawowych analiz statystycznych,
  który został stworzony w ramach działalności Fundacji Darmowego Oprogramowania GNU (www.gnu.org).
 • W przeciwieństwie do większości oprogramowania – PSPP jest darmowym oprogramowaniem i zawsze takim będzie, niezależnie
  od aktualizacji czy nowych funkcjonalności! (szczegóły znajdują się w punkcie dotyczącym licencji)
 • Zespół Personalitas zadbał o polską wersję tłumaczenia PSPP (autor: Radosław Rogoza), zatem sprawujemy pełną kontrolę
  nad jakością i komfortem stosowania programu przez polskich użytkowników.

2. MOŻLIWOŚCI

 • PSPP oferuje użytkownikowi łatwe i skuteczne zarządzanie bazami danych oraz duży wybór podstawowych analiz statystycznych.
  Programu PSPP można nauczyć się szybko i łatwo, być może szybciej i łatwiej niż innych tego typu programów. Zawarte w nim opcje
  są proste i intuicyjne.
 • Z PSPP szybko policzysz następujące podstawowe analizy:
 • Statystyki opisowe
 • Parametryczne testy istotności różnic
 • Korelacje
 • Analizę skupień
 • Analizę czynnikową
 • Regresję
 • Statystyki nieparametryczne
 • Krzywą ROC

3. LICENCJA

PSPP jest programem działającym pod licencją GPLv3, co oznacza, że każdy użytkownik ma pełno prawo do darmowego użytkowania i rozprzestrzeniania oprogramowania – i to na zawsze! Jedynym obowiązkiem osoby rozprzestrzeniającej oprogramowanie pod licencją GPL jest poinformowanie innych ludzi, że również mają prawo do darmowego rozprzestrzeniania.

4. INSTRUKCJA POBRANIA DLA SYSTEMÓW WINDOWS

Należy wejść pod adres: www.pspp.awardspace.com a następnie pobrać najnowszą wersję programu (należy wybrać, czy nasz system jest 32-,
czy 64-bitowy).

 

Jak sprawdzić jaki mam system?

 

Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na „Mój komputer”, a następnie wybrać opcję „Właściwości”. W oknie, które się pokaże, w opisie systemu znajdzie się pole „Typ systemu”, z którego odczytujemy, czy jest on 32-, czy 64-bitowy.

5. TRUDNOŚCI

Ponieważ PSPP jest dedykowany pod darmowe systemu operacyjne z rodziny Linux, użytkownicy systemów Windows mogą mieć problemy z kodowaniem znaków w ścieżkach zapisu/odczytu. W systemach operacyjnych Windows program PSPP nie odczytuje polskich znaków w ścieżkach zapisu/odczytu plików, zatem zalecane jest utworzenie osobnego folderu bezpośrednio na dysku lokalnym (np. „C:/PSPP/”), aby rozwiązać problem.

Opis PSPP w formacie pdf do pobrania tutaj

 

 

Radosław Rogoza