Nasze mniejsze i większe odkrycia staramy się natychmiast poddawać pod dyskusję społeczności naukowej.
Dlatego też pierwsze pomysły i wyniki często prezentujemy na konferencjach, a bardziej dojrzałe osiągnięcia w czasopismach.
Wybieramy te czasopisma, które zwiększają szanse na dotarcie do wielu czytelników w różnych częściach świata.

Dotychczas opublikowaliśmy artykuły w następujących czasopismach:

Czasopisma z Impact Factor

 • Annual Review of Sociology
 • Assessment
 • BMC Psychiatry
 • British Journal of Psychology
 • Cross-Cultural Research
 • Current Psychology
 • Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity
 • European Journal of Developmental Psychology
 • European Journal of Psychological Assessment
 • European Journal of Social Psychology
 • European Political Science
 • Frontiers in Psychology
 • International Journal of Psychology
 • Journal of Clinical Psychology
 • Journal of Cross-Cultural Psychology
 • Journal of Happiness Studies
 • Journal of International Business Studies
 • Journal of Personality
 • Journal of Personality and Social Psychology
 • Journal of Personality Assessment
 • Journal of Psychoeducational Assessment
 • Journal of Research in Personality
 • Journal of Youth and Adolescence
 • Personality and Individual Differences
 • Political Behavior
 • Public Opinion Qurterly
 • Review of General Psychology
 • Self and Identity
 • Social Development
 • Social Indicator Research
 • Sociological Methods & Research
 • Survey Research Methods
 • Swiss Journal of Psychology
 • Theory and Psychology

Czasopisma bez Impact Factor

 • Czasopismo Psychologiczne
 • Current Issues in Personality Psychology
 • Health Psychology Report
 • Nature Human Behaviour
 • Polish Psychological Bulletin
 • Polskie Forum Psychologiczne
 • Psychologia – Etologia – Genetyka
 • Psychologia Rozwojowa
 • Psychologia Społeczna
 • Roczniki Psychologiczne
 • Studia Psychologica
 • Studia Psychologiczne