Rozwój osobowości

Grant Diamentowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2012-2015

Tytuł grantu: Rozwój osobowości w okresie dzieciństwa. Longitudinalne i międzykulturowe badania przy użyciu autorskiej metody obrazkowej OPCO

Numer grantu: 0082/DIA/2012/41

Kierownik grantu: mgr Marta Maćkiewicz (Rogoza)