Samotność

Grant Diamentowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2017-2020

Tytuł grantu: Wieloaspektowe spojrzenie na zjawisko samotności oraz weryfikacja modelu relacji samotności, nieśmiałości i samooceny

Numer grantu: 0101/DIA/2017/46

Kierownik grantu: Maria Magdalena Kwiatkowska