Staż zagraniczny na Uniwersytecie Northwestern w Evanston

21-06-2019

W terminie 1.04-26.06.2019 mgr Ewa Skimina odbywała staż w Personality, Motivation, and Cognition Laboratory (PMC Lab) na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Northwestern w Evanston w stanie Illinois.

Podczas stażu mgr Ewa Skimina obserwowała prace prowadzone w PMC Lab, poszerzała wiedzę z zakresu psychometrii i obsługi pakietu statystycznego R, a także konsultowała swoją pracę badawczą z kierownikiem PMC Lab, prof. Williamem Revelle. 

Staż odbył się w ramach realizacji stypendium doktorskiego Etiuda (nr projektu: 2018/28/T/HS6/00224).