Zespół Personalitas powstał jako efekt Grantu Sonata 2011/01/D/HS6/04077 przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2011–2014 na utworzenie Zespołu Badawczego.

W skład Zespołu wchodzili najpierw doktoranci, którzy powoli stawali się doktorami, oraz inni pracownicy Instytutu Psychologii.

Mijały lata, zmieniały się okoliczności, kształtował się nasz sposób rozumienia psychologii, nauki i człowieka, a wraz z tymi zmianami – ewoluował Zespół Personalitas.

Obecnie Personalitas funkcjonuje w kilku postaciach.

  • Personalitas – Zespoły w aktualnych projektach
  • Personalitas – Folder
  • Personalitas – Tag
  • Personalitas – Absolwenci

Dowiedz się więcej!