Strong Identities

Grant ERASMUS+ w latach 2016-2018

Tytuł projektu: Innovative Curriculum for Strong Identities in Diverse Europe (INSIDE).

Nr grantu: 2016-1-LT01-KA203-023220

Link do projektu: https://inside.mruni.eu/

Zespół projektowy:

  • dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW (kierownik)
  • dr Włodzimierz Strus
  • dr Dominika Karaś
  • dr Ewa Topolewska-Siedzik
  • mgr Maria Kłym-Guba
  • mgr Klaudia Ponikiewska