Sympozjum Everyday Narcissism in Children and Adolescents: Goal Strivings and Correlates

26-09-2018

W dniu 15 września Radosław Rogoza oraz Maria M. Kwiatkowska współorganizowali sympozjum podczas  XVI kongresu European Association for Research on Adolescence odbywającego się w Gandawie (Belgia).
Tematyka sympozjum dotyczyła narcyzmu wielkościowego u dzieci i adolescentów – zarówno w kontekście teoretycznym, jak i pomiarowym i aplikacyjnym. Spotkanie było niepowtarzalną okazją do dyskusji oraz nawiązania współpracy z ekspertami w tej dziedzinie.