Członkowie Zespołu będący doktorantami prowadzą konwersatoria dydaktyka
w języku polskim i angielskim dotyczące problematyki swoich doktoratów.

W roku akademickim 2014/2015 są to następujące konwersatoria:

  • Dominika Karaś, Maria Kłym: Identity - how people define themselves
  • Dominika Karaś, Małgorzata Najderska: Various ways to happiness
  • Dominika Karaś, Małgorzata Najderska: Psychologia dobrostanu
  • Maria Kłym, Ilona Skoczeń: Psychology of family relations
  • Marta Maćkiewicz: Rozwój osobowości w okresie dzieciństwa
  • Marta Maćkiewicz, Małgorzata Najderska: Describing personality