podręcznik trempalaPrezentacje do wykładów z psychologii rozwoju na podstawie podręcznika Psychologia rozwoju człowieka pod redakcją Janusza Trempały (Trempała, J. (red.). (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN).

Prezentacje zostały przygotowane przez zespół doktorantów pod kierunkiem dr. hab. Jana Cieciucha, prof. UKSW.
Skład zespołu:

  • mgr Dominika Karaś
  • mgr Maria Kłym
  • mgr Marta Maćkiewicz
  • mgr Małgorzata Najderska
  • mgr Ilona Skoczeń

   


        
 
Prezentacje do pobrania

 

1. Okres prenatalny (pobierz tutaj)

2. Wczesne dzieciństwo (pobierz tutaj)download

3. Średnie dzieciństwo (pobierz tutaj)

4. Późne dzieciństwo (pobierz tutaj)

5. Dorastanie (pobierz tutaj)

6. Wczesna dorosłość (pobierz tutaj)

7. Średnia dorosłość (pobierz tutaj)

8. Późna dorosłość (pobierz tutaj)