mgr Dominika Karaśdkaras

CZŁONEK ZESPOŁU

@ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    

Interesuję się głównie procesem formowania się tożsamości w różnych okresach rozwojowych,
a przede wszystkim w okresie stającej się dorosłości. Ciekawi mnie, gdzie młodzi ludzie szukają
odpowiedzi na pytanie "Kim jestem?" i jak te poszukiwania oraz życiowe wybory przyczyniają
się do ich dobrostanu.


    


  
W trakcie moich badań próbowałam odpowiedzieć na następujące pytania:
        
 
JAKI JEST ZWIĄZEK PROCESÓW TOŻSAMOŚCIOWYCH Z DOBROSTANEM?
                     

Próbę odpowiedzi na to pytanie można znaleźć w poniższych publikacjach:

Artykuły:

 • Karaś, D., Cieciuch, J., Negru, O., Crocetti, E. (2014). Relationships between identity and well-being in Italian, Polish, and Romanian emerging adults. Social Indicators Research, DOI: 10.1007/s11205-014-0668-9.
 • Karaś, D., Kłym, M., Wasilewska, Ż., Rusiak, D., Cieciuch, J. (2012). Wymiary tożsamości a satysfakcja z życia u studentów i pracujących. Studia Psychologica, 12(1), 5-23.
 • Karaś, D., Kłym, M., Cieciuch, J. (2013). Eudajmonistyczny dobrostan psychiczny a kształtowanie poczucia tożsamości w sferze edukacyjnej i zawodowej. Psychologia Rozwojowa, 18(1), 87-101.

 

Wystąpienia na konferencjach międzynarodowych:

 • Karaś, D. (2016, wrzesień). Identity Statuses in Various Life Domains: Cultural Context and Relationships with Well-Being. XV Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA), La Barrosa, Cádiz, Hiszpania.
 • Karaś, D., Cieciuch, J. (2014, wrzesień). Five identity processes and mental health in adolescence and emerging adulthood. Poster na XIV Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, Cesme, Turcja.
 • Karaś, D., Cieciuch, J. (2014, wrzesień). The relationships between mental health and identity processes in various identity domains in emerging adulthood. Referat na XIV Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, Cesme, Turcja.
 • Najderska, M., Karaś, D., Kłym, M., Cieciuch, J. (2014, lipiec). What helps us achieve eudaimonia? Relations between Luyckx's identity dimensions and eudaimonic well–being. Poster na 7th European Conference on Positive Psychology, Amsterdam, Holandia.
 • Karaś, D., Kłym, M., Cieciuch, J. (2013, wrzesień). Which model of identity is the most useful to predict psychological well-being? 16th European Conference on Developmental Psychology, Lozanna, Szwajcaria.
 • Karaś, D., Kłym, M., Cieciuch, J. (2013, wrzesień). Relationships between five identity dimensions and social well-being. 16th European Conference on Developmental Psychology, Lozanna, Szwajcaria.
 • Kłym, M., Karaś, D., Najderska, M., Cieciuch, J. (2013, maj). Kształtowanie się poczucia tożsamości a społeczny dobrostan u studentów i osób pracujących./Identity development and social well-being among students and workers. I Międzynarodowa Konferencja Psychologii Pozytywnej/1st International Conference on Positive Psychology in Poland, Sopot.
 • Karaś, D., Cieciuch, J., Negru, O., Crocetti, E. (2012, sierpień). Model of relationships between identity development and well-being in Poland, Romania and Italy. 13th Conference of the European Association for Research on Adolescence, Spetses, Grecja.
 • Kłym, M., Karaś, D., Najderska, M., Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012, sierpień). Which dimensions of identity development lead to the psychological well-being? Different pattern at different age. 13th Conference of the European Association for Research on Adolescence, Spetses, Grecja.


Wystąpienia na konferencjach krajowych:

 • Karaś, D., Kłym, M., Cieciuch, J. (2013, maj). Który model tożsamości pozwala najlepiej przewidywać dobrostan psychiczny? Referat na XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Gdańsk.
 • Karaś, D., Cieciuch, J., Negru, O., Crocetti, E. (2013, maj). Dobrostan i kształtująca się tożsamość w okresie stającej się dorosłości – badania międzykulturowe. Referat na XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Gdańsk.
 • Karaś, D. (2012, maj). Dobrostan psychologiczny a tożsamość edukacyjna i zawodowa w ujęciu Meeusa. Referat na XXI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Zielona Góra.
 • Wasilewska, Ż., Rusiak, D., Karaś, D., Kłym, M. (2012, maj). Wymiary tożsamości a dobrostan psychologiczny u młodych dorosłych. Referat na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.

   


      
JAKA JEST STRUKTURA DOBROSTANU? CZY SKŁADAJĄ SIĘ NA NIĄ TRZY ASPEKTY
(DOBROSTAN EMOCJONALNY, SPOŁECZNY I PSYCHOLOGICZNY)
I CZY STRUKTURA TA JEST UNIWERSALNA W RÓŻNYCH KRAJACH EUROPY?
                       

Próbę odpowiedzi na to pytanie można znaleźć w poniższych publikacjach:

Wystąpienia konferencyjne:

 • Karaś, D., Cieciuch, J. (2016,maj). Wielowymiarowość dobrostanu w modelu Keyesa - czy warto rozróżniać czynniki specyficzne poza czynnikiem ogólnym. II Konferencja Psychologii Pozytywnej, Poznań, Polska.
 • Karaś, D., Kłym, M. (2015, kwiecień). Czy młodzi Polacy są szczęśliwi? porównanie poczucia dobrostanu u nastolatków i młodych dorosłych. Referat podczas V Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców, Bydgoszcz, Polska.
 • Karaś D., Cieciuch, J. (2014, maj). Weryfikacja trójczynnikowego modelu dobrostanu w 23 krajach Europy. Referat na II Zjeździe Sekcji Międzykulturowej Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej "Od międzykulturowości do globalizacji", Wrocław.
 • Karaś, D. (2014, kwiecień). Czy zdrowie i choroba psychiczna są przeciwieństwami? Weryfikacja modelu dwóch kontinuów Keyesa. Referat na Sympozjum Tematycznym "Szczęście", Warszawa.

               


                      
JAKIE WŁAŚCIWOŚCI PSYCHOMETRYCZNE POSIADAJĄ POLSKIE ADAPTACJE
KWESTIONARIUSZY DO POMIARU DOBROSTANU?

                     

Próbę odpowiedzi na to pytanie można znaleźć w poniższych publikacjach:

Artykuły:

 • Karaś, D., Cieciuch, J., Keyes, C. L. M. (2014). The Polish adaptation of the Mental Health Continuum–Short Form (MHC–SF). Personality and Individual Differences, 69, 104-109.

Wystąpienia na konferencjach międzynarodowych:

 • Kłym, M., Karaś, D., Najderska, M., Cieciuch, J. (2014, lipiec). Polish version of the Questionnaire for Eudaimonic Well–Being (QEWB). Referat na XXVIII International Conference of Applied Psychology, Paryż, Francja.
 • Karaś, D., Cieciuch, J., Keyes, C. L. M. (2014, lipiec). Polish version of the Mental Health Continuum–Short Form (MHC–SF). Referat na XXVIII International Conference of Applied Psychology, Paryż, Francja.
 • Karaś, D., Najderska, M., Cieciuch, J. (2013, maj). Polska adaptacja Kwestionariusza Społecznego Dobrostanu Psychicznego Keyesa/Polish adaptation of Keyes’s Social Well-Being Scale. I Międzynarodowa Konferencja Psychologii Pozytywnej/1st International Conference on Positive Psychology in Poland, Sopot.
 • Najderska, M., Harasimczuk, J., Karaś, D., Kłym, M., Cieciuch, J. (2013, maj). Jak mierzyć cnoty? Pierwsze wyniki uzyskane w podejściu leksykalnym./How to measure virtues? First results of the lexical approach. I Międzynarodowa Konferencja Psychologii Pozytywnej/1st International Conference on Positive Psychology in Poland, Sopot.

      

Wystąpienia na konferencjach krajowych:

 • Karaś, D., Cieciuch, J., Keyes, C. L. M. (2014, wrzesień). Polska adaptacja kwestionariusza Mental Health Continuum (MHC-SF) Keyesa. Referat na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.
 • Naumowicz, A., Szmigiel, A., Brzózko, M., Chludzińska, E., Pawelec, A., Poniatowska, A., Ponikiewska, K., Wyszyńska, P., Żebrowska, M., Karaś, D., Najderska, M. (2014, kwiecień). Skala Wytrwałości (Grit Scale) – prace nad polską adaptacją. Referat na Sympozjum Tematycznym "Szczęście", Warszawa.
 • Karaś, D. (2013, maj). Prace nad polską adaptacją wersji skróconej kwestionariusza Mental Health Continuum. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów "Młoda Psychologia", Warszawa.

   


         
JAKA JEST STRUKTURA CNÓT I MOCNYCH STRON CHARAKTERU?
              

Próbę odpowiedzi na to pytanie można znaleźć w poniższych publikacjach:

Wystąpienia konferencyjne:

 • Harasimczuk, J., Cieciuch, J., Karaś, D., Kłym, M., Najderska, M. (2012, lipiec). Looking for the structure and basic dimensions of virtues. Referat na 16th European Conference on Personality, Triest, Włochy.
 • Najderska, M., Harasimczuk, J., Karaś, D., Kłym, M., Cieciuch, J. (2012, czerwiec). Basic human values and virtues – similarities, differences and relationships. Referat na 6th European Conference on Positive Psychology, Moskwa, Rosja.
 • Cieciuch, J., Harasimczuk, J., Karaś, D., Kłym, M., Najderska, M. (2012, czerwiec). Traits, character strengths and basic human values in the structure of personality. Referat na 30th International congress of Psychology, Kapsztad, Republika Południowej Afryki.

 

Publikacje pokonferencyjne:

 • Cieciuch, J., Harasimczuk, J., Najderska, M., Kłym, M., Karaś, D. (2012). Traits, character strengths and basic human values in the structure of personality. International Journal of Psychology, 1(47), 608.

           


                                

GDZIE MŁODZI DOROŚLI POSZUKUJĄ ODPOWIEDZI NA PYTANIE "KIM JESTEM?"
                  

Próbę odpowiedzi na to pytanie można znaleźć w poniższych publikacjach:

Artykuły:

 • Karaś, D. (2015). Identity Domains in Emerging Adulthood: Results of Qualitative Research in Poland. European Association for Research on Adolescence Newsletter, May 2015, 11–14.

Wystąpienia konferencyjne:

 • Karaś, D., Cieciuch, J. (2013, maj). Gdzie młodzi dorośli poszukują odpowiedzi na pytanie "Kim jestem?" – propozycja rozwinięcia trójwymiarowego modelu formowania się poczucia tożsamości Meeusa i współpracowników. Referat na XIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Lublin.Karaś, D. (2013, grudzień). Trójwymiarowy model formowania się tożsamości Meeusa i współpracowników. Referat na Sympozjum Tematycznym "Tożsamość", Warszawa
 • Karaś, D. (2015, czerwiec). Tożsamość w różnych sferach życia – badania w podejściu skoncentrowanym na osobach. Referat podczas XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa, Polska.
 • Karaś, D. (2015, czerwiec). Pięć statusów tożsamości w sferze zawodowej w Polsce, Włoszech oraz Rumunii – wyniki badań w podejściu koncentrowanym na osobach. Referat podczas XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa, Polska.
 • Kłym, M., Karaś, D. (2015, kwiecień). Sfery tożsamości w okresie dorastania i wczesnej dorosłości – podobieństwa i różnice. Referat podczas V Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców, Bydgoszcz, Polska

                                                            


                                   
JAKA JEST STRUKTURA TOŻSAMOŚCI? ILE WYMIARÓW MOŻEMY W NIEJ WYRÓŻNIĆ?
JAKI JEST ZWIĄZEK WYMIARÓW ZAPROPONOWANYCH PRZEZ AUTORÓW RÓŻNYCH MODELI TOŻSAMOŚCI?

                     

Próbę odpowiedzi na to pytanie można znaleźć w poniższych publikacjach:

Artykuły:

 • Karaś, D., Cieciuch, J. (2015). Domenowe podejście do kształtowania tożsamości. Weryfikacja trójwymiarowego modelu w różnych sferach życia w grupie młodych dorosłych. Studia Psychologiczne, 53(3), 63-75.

Wystąpienia na konferencjach:

 • Karaś, D. (2016, wrzesień). Identity statuses based on five processes in adolescence and emerging adulthood in Poland. XV Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA).
 • Karaś, D., Cieciuch, J. (2016, czerwiec). Ile teorii, tyle procesów, czyli formalne aspekty tożsamości. XXV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Pozytywnej, Kraków, Polska.

                 


                  

JAKIE WYZWANIA DLA SPOŁECZEŃSTWA NIESIE ZE SOBĄ
ZWIĘKSZAJĄCA SIĘ LICZBA STARSZYCH KIEROWCÓW W RUCHU DROGOWYM?
                

Próbę odpowiedzi na to pytanie można znaleźć w poniższych publikacjach:

Artykuły:

 • Ucińska, M., Niezgoda, M., Karaś, D., Tokarczyk, E., Odachowska, E. (2012). Starszy kierowca w ruchu drogowym. Technika Transportu Szynowego, 9, 889-900.

Wystąpienia konferencyjne:

 • Ucińska, M., Niezgoda, M., Karaś, D., Tokarczyk, E., Odachowska, E. (2012, grudzień). Starszy kierowca w ruchu drogowym. Referat na XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu "TRANSCOMP 2012", Zakopane.