mgr Ewa Skiminaeskimina

CZŁONEK ZESPOŁU

@  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    

Interesuję się psychologią osobowości oraz psychologią zdrowia. Uważam, że psycholog-badacz
powinien się zajmować przede wszystkim wyjaśnianiem ludzkich zachowań.

 

 
     


    

TEZY, ODKRYCIA I PYTANIA W OBSZARZE
PSYCHOLOGII OSOBOWOŚCI
                  

Krótki kwestionariusz do pomiaru osobowości ma satysfakcjonujące parametry psychometryczne.

Analizy statystyczne potwierdzające tę tezę, przeprowadzone na polskiej wersji krótkiego kwestionariusza do pomiaru Wielkiej Piątki, przygotowanej przez Ewę Topolewską, Ewę Skiminę, Włodzimierza Strusa, Tomasza Rowińskiego oraz Jana Cieciucha, zostały zaprezentowane w artykule:

 • Topolewska, E., Skimina, E., Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Krótki kwestionariusz do pomiaru Wielkiej Piątki IPIP-BFM-20. Roczniki Psychologiczne, 17(2), 385-402.

oraz podczas wystąpień konferencyjnych:

 • Topolewska, E., Skimina, E., Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014, wrzesień). Kwestionariusze do pomiaru Wielkiej Piątki w ujęciu leksykalnym: IPIP-BFM-20 oraz IPIP-BFM-50. Referat na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.
 • Skimina, E., Topolewska, E. (2014, luty). IPIP-BFM-20 – krótki kwestionariusz do pomiaru pięciu cech osobowości w ujęciu leksykalnym. Referat na Sympozjum Tematycznym "Osobowość", Warszawa.
 • Żebrowska, M., Twardo, A., Topolewska, E., Skimina, E. (2013, maj). Czy kwestionariusz osobowości musi być bardzo długi. Wykorzystanie IPIP-B5-SF w badaniach osobowościowych uwarunkowań stylów tożsamości Berzonsky’ego. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów "Młoda Psychologia", Warszawa.

                  

Kołowy model cech osobowości Goldberga wyjaśnia podatność na zaburzenia kliniczne.

Wyniki badania przeprowadzonego wraz z Pauliną Dąbrowską i Arturem Świtalskim zostały zaprezentowane w artykule:

 • Skimina, E., Świtalski, A. (2012). Interakcje stabilności emocjonalnej i sumienności w cyrkularnym modelu osobowości Goldberga a depresja, mania i psychastenia. W: E. Drop, M. Maćkiewicz (red.), Młoda Psychologia, t. 1 (s. 283-301). Warszawa: LiberiLibri.

oraz podczas wystąpienia:

 • Skimina, E., Dąbrowska, P., Świtalski, A. (2011, wrzesień). Kliniczne zastosowanie Goldbergowskiego Koła sumienności i stabilności emocjonalnej. Referat na Zjeździe Psychologicznych Kół Naukowych, Katowice.

                       


  

TEZY, ODKRYCIA I PYTANIA W OBSZARZE
POMIARU ZACHOWANIA

  

Zachowanie można zmierzyć za pomocą kwestionariusza.

Przykład kwestionariusza do pomiaru zachowania – skonstruowane przez Lewisa Goldberga narzędzie mierzące zachowania związane z zainteresowaniami niezawodowymi w polskiej adaptacji Skiminy, Świtalskiego, Strusa, Rowińskiego i Cieciucha – przedstawiono podczas wystąpienia na konferencji naukowej:

 • Skimina, E., Świtalski, A. (2012, maj). Polska adaptacja kwestionariusza ORAIS L. R. Goldberga. Referat na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów "Młoda Psychologia", Warszawa.

                      

W strukturze pojedynczych zachowań związanych z różnymi sferami życia niezawodowego można wyróżnić czynniki niższego i wyższego rzędu.

Wyniki badań prowadzonych we współpracy z Włodzimierzem Strusem, Tomaszem Rowińskim oraz Janem Cieciuchem zostały zaprezentowane podczas następujących wystąpień konferencyjnych:

 • Skimina, E. (2015, styczeń). Pomiar zachowania w psychologii – prezentacja narzędzia kwestionariuszowego. Referat na V Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej "Psychodebiuty", Kraków.
 • Skimina, E. (2013, maj). Struktura czynnikowa polskiej adaptacji kwestionariusza IPIP-ORAIS. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów "Młoda Psychologia", Warszawa.

                      

Dwa czynniki wyższego rzędu odkryte w strukturze zachowań celowych korespondują z metacechami osobowości/Wielką Dwójką leksykalną: stabilnością/społeczną samoregulacją oraz plastycznością/dynamizmem.

Wyniki badań przeprowadzonych z Janem Cieciuchem i Włodzimierzem Strusem zostały zaprezentowane podczas wystąpienia konferencyjnego:

 • Skimina, E., Cieciuch, J., Strus, W. (2016, lipiec). Higher-order factors of behavioral acts: motivational and personality meaning. Referat na konferencji “Motivation and Social Perception”, Gdańsk.

                                         

Częstość podejmowania różnych aktywności wiąże się z wiekiem, płcią, cechami osobowości oraz preferowanymi wartościami.

Mimo kontrolowania wieku, płci i wartości, cechy osobowości pozostają istotnymi predyktorami zachowań. Wartości jedynie częściowo mediują zależność między cechami osobowości a zachowaniem. Wyniki badań prowadzonych z Janem Cieciuchem, Włodzimierzem Strusem i Tomaszem Rowińskim zostały zaprezentowane podczas wystąpień konferencyjnych:

 • Skimina, E., Cieciuch, J. (2016, wrzesień). Czy wartości mediują zależność między cechami osobowości a zachowaniem? Referat na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.
 • Skimina, E., Strus, W., Rowiński, T. (2015, czerwiec). Zróżnicowanie zachowań celowych ze względu na stadium rozwojowe. Referat na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa.

                                           

Metoda pobierania próbek doświadczenia (experience sampling method, ESM) pozwala na zmierzenie przejawów systemu wartości w codziennym zachowaniu.

Procedura zaadaptowania ESM do badania przejawów wartości w zachowaniu oraz wstępne wyniki badań zostały zaprezentowane podczas wystąpień konferencyjnych:

 • Skimina, E., Cieciuch, J. (2016, czerwiec). Przejawy systemu wartości w codziennym zachowaniu młodzieży – wyniki badania pilotażowego. Referat na XXV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków.
 • Skimina, E., Cieciuch, J. (2016, maj). How to measure relations between personal values and behavior using experience sampling methods. Plakat na konferencji “Measuring Behavior”, Dublin, Irlandia.

                


 

TEZY, ODKRYCIA I PYTANIA W OBSZARZE 
PSYCHOLOGII ZDROWIA

                        

ZABURZENIA ODŻYWIANIA

U kobiet z zaburzeniami odżywiania powszechne są dysfunkcje w sferze doznawania własnego ciała, w tym dotyczące poczucia tożsamości fizycznej.

 Wyniki badania przeprowadzonego wraz z Joanną Libicką zostały zaprezentowane w publikacji: 

 • Skimina, E., Libicka, J. (2012). Obraz siebie i doświadczanie własnego ciała u młodych kobiet z zaburzeniami odżywiania. W: E. Drop, M. Maćkiewicz (red.), Młoda Psychologia, t. 1 (s. 101-115). Warszawa: Liberi Libri.
                             

W oparciu o wyniki tego badania zostały przygotowane następujące referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:

 • Skimina, E. (2014, kwiecień). Ja cielesne kobiet chorujących na zaburzenia odżywiania się i możliwość wykorzystania jogi w jego terapii. Referat na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wokół Ciała", Poznań.
 • Skimina, E., Libicka, J. (2012, maj). Obraz siebie i doświadczanie własnego ciała u młodych kobiet z zaburzeniami odżywiania. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów "Młoda Psychologia", Warszawa.

         

Zaburzenia dotyczące poczucia tożsamości fizycznej mogą prowadzić do zaprzeczenia śmierci, co stanowi ryzyko podejmowania prób samobójczych przez osoby chorujące na anoreksję psychiczną.

Teza wygłoszona podczas wystąpienia przygotowanego na podstawie przeglądu literatury:

 • Skimina, E. (2014, grudzień). Próby samobójcze u osób z zaburzeniami odżywiania się – częstość występowania i zmienne współwystępujące. Referat na I Sympozjum o Zaburzeniach Odżywiania Się "Rozumienie życia i śmierci przez osoby z zaburzeniami odżywiania się", Warszawa.

    
           

POMIAR ZACHOWAŃ W PSYCHOLOGII ZDROWIA

Troska o zdrowie jest ważną zmienną w obszarze psychologii zdrowia. Można ją zmierzyć za pomocą behawioralnego kwestionariusza o zróżnicowanej skali frekwencyjnej.

Inwentarz służący do pomiaru troski o zdrowie i urodę przejawianej w codziennych zachowaniach, przygotowany we współpracy z Agnieszką Kozą i Aleksandrą Stasiak pod opieką naukową dr. Włodzimierza Strusa, został zaprezentowany wraz z wynikami badania pilotażowego podczas wystąpienia konferencyjnego:

 • Skimina, E., Koza, A., Stasiak, A., Jakubowska, M. (2013, maj). Inwentarz Zdrowie i uroda jako część Baterii Inwentarzy Behawioralnych. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów "Młoda Psychologia", Warszawa.

                  


                    

INNE PUBLIKACJE
         

 • Topolewska, E., Skimina, E., Skrzek, S. (red.). (2014). Młoda Psychologia, t. 2. Warszawa: Liberi Libri.