mgr Ewa Topolewskaetopolewska-Siedzik

CZŁONEK ZESPOŁU

@  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Naukowo zajmuję się kształtowaniem się tożsamości, interindywidualnym
zróżnicowaniem tego procesu oraz jego osobowościowymi uwarunkowaniami.

       

 


   
KOŁOWY MODEL TRYBÓW KSZTAŁTOWANIA TOŻSAMOŚCI
POZWALA OPISAĆ RÓŻNE SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA TOŻSAMOŚCI

Zmienne psychologiczne odnoszące się do formowania tożsamości, zaproponowane w różnych modelach teoretycznych, można ująć w ramach jednego, integrującego modelu, w którym relacje pomiędzy zmiennymi ułożone są w porządku kołowym. Wyróżnione w naszym modelu zmienne traktowane są jako różnice indywidualne w sposobie kształtowania tożsamości i gromadzeniu wiedzy o sobie

 • Cieciuch , J., Topolewska, E. (2016). Circumplex of identity formation modes: A proposal for the integration of identity constructs developed in the Erikson–Marcia tradition. Self and Identity. doi:10.1080/15298868.2016.1216008
 • Topolewska, E., Cieciuch, J. (2016). Empirical verification of the Circumplex of Identity Formation Modes and its potential to integrate different models of identity development in the Erikson–Marcia tradition. Self and Identity. doi:10.1080/15298868.2016.1229690
 • Topolewska, E., Cieciuch, J. (2015, czerwiec). Wymiary, statusy, style, kryteria – propozycja uporządkowania pojęć używanych do opisu kształtowania się tożsamości. Referat na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa, Polska.
 • Topolewska, E. (2013, grudzień). Kołowy model stylów tożsamości. Referat na Sympozjum Tematycznym Osobowość Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa, Polska
 • Topolewska, E., Cieciuch, J. (2013, wrzesień). Circumplex model of identity styles. Poster na 16th European Conference on Developmental Psychology, Lozanna, Szwajcaria
 • Topolewska, E., Cieciuch, J. (2013, maj). Kołowy model stylów tożsamości. Pierwsze badania walidacyjne. Referat na XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Gdańsk, Polska.

            

Osoby znajdujące się w odmiennych okresach rozwojowych różnią się nasileniem trybów kształtowania tożsamości. 

 • Topolewska, E., Cieciuch, J. (2014, maj). Style kształtowania się tożsamości w różnych okresach rozwojowych. Referat na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Lublin, Polska.

                                               

Różne zmienne psychologiczne wiążą się istotnie ze sposobami kształtowania tożsamości.

 • Topolewska, E., Cieciuch, J. (2016, wrzesień). The Circumplex of Identity Formation Modes - theoretical background and the results of empirical research. Referat na 9th International Conference on Dialogical Self, Lublin, Polska.

                   


                                                                           

W MODELU STYLÓW KSZTAŁTOWANIA TOŻSAMOŚCI BERZONSKY’EGO
MOŻNE ODNALEŹĆ RÓŻNE OBLICZA DYFUZJI

Wbrew założeniom modelu stylów tożsamości Berzonsky’ego, struktura stylu dyfuzyjno-unikowego jest dwuwymiarowa. W związku z tym zaproponowaliśmy wyróżnianie dwóch podskal dyfuzyjno-unikowych: stylu dyfuzyjno-beztroskiego oraz stylu unikowego. 

 • Topolewska, E., Cieciuch, J. (2012). Jeden czy dwa style dyfuzyjno-unikowe w modelu Berzonsky'ego?  Nierozwiązany problem w nowej wersji Inwentarza Stylów Tożsamości (ISI-4). Studia Psychologica, 12(1), 5-23.
 • Topolewska, E., Trawińska, A. (2012, maj). Ile stylów tożsamości jest w modelu Berzonsky’ego? Referat na XXI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Zielona Góra.

                                                      

Dwie podskale stylu dyfuzyjno-unikowego: styl dyfuzyjno-beztroski oraz styl unikowy różnią się związkami z takimi konstruktami psychologicznymi jak prokrastynacja, cechy osobowości, dobrostan i preferencje wartości..

 • Topolewska, E., Cieciuch, J. (2015). Wewnętrzne zróżnicowanie stylu dyfuzyjno-unikowego w modelu Berzonsky’ego. Wyniki analiz w podejściach skoncentrowanym na zmiennych i skoncentrowanym na osobach. Studia Psychologiczne, 53(3), 77-89.  
 • Stępień, M., Topolewska, E. (2014). Style tożsamości w ujęciu Berzonsky’ego a prokrastynacja. W: E. Topolewska, E. Skimina, S. Skrzek (red.), Młoda Psychologia, t. 2 (s. 145-159). Warszawa: Liberi Libri.
 • Topolewska, E. (2014). Osobowościowe uwarunkowania stylów kształtowania tożsamości (Niepublikowana praca magisterska). Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa.
 • Topolewska, E., Mańko, A. (2012). Osobowościowe uwarunkowania stylów tożsamości w ujęciu Berzonsky’ego. W: E. Drop, M. Maćkiewicz (red.), Młoda Psychologia, t. 1 (s. 267-282). Warszawa: Liberi Libri.
 • Topolewska, E., Cieciuch, J. (2012). Jeden czy dwa style dyfuzyjno-unikowe w modelu Berzonsky'ego?  Nierozwiązany problem w nowej wersji Inwentarza Stylów Tożsamości (ISI-4). Studia Psychologica, 12(1), 5-23.

                     


                    

POZNAWCZY ASPEKT STYLÓW KSZTAŁTOWANIA TOŻSAMOŚCI W UJĘCIU BERZONSKY’EGO
MOŻNA BADAĆ ZARÓWNO METODAMI KWESTIONARIUSZOWYMI,
JAK I METODAMI EKSPERYMENTALNYMI, CHARAKTERYSTYCZNYMI DLA PSYCHOLOGII POZNAWCZEJ

                      
Osoby, charakteryzujące się odmiennym nasileniem stylów tożsamości różnią się odpornością na zakłócenia poznawcze, mierzoną zadaniem Stroopa

 • Topolewska, E., Berzonsky, M. D., Cieciuch, J. (2016, czerwiec). Poznawczy aspekt stylów kształtowania tożsamości. Referat na XXV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków, Polska.

                                                       

Osoby, charakteryzujące się odmiennym nasileniem stylów tożsamości różnią się podatnością na zakłócenia związane z zagrożeniem, mierzoną emocjonalnym zadaniem Stroopa.

 • Topolewska, E., Berzonsky, M. D., Cieciuch, J. (2016, wrzesień). Identity processing styles and cognitive functioning: the results of the Emotional Stroop Task. Referat na15th Biennial Conference, European Association for Research on Adolescence, La Barrosa, Hiszpania.  

                     


                  
KRÓTKI, SKŁADAJĄCY SIĘ Z 20 STWIERDZEŃ, KWESTIONARIUSZ DO POMIARU WIELKIEJ PIĄTKI
MA DOBRE WŁAŚCIWOŚCI PSYCHOMETRYCZNE ORAZ JEST ODPOWIEDNIM NARZĘDZIEM POMIAROWYM
W BADANIACH, GDZIE WSKAZANE JEST OGRANICZENIE LICZBY POZYCJI TESTOWYCH

                      
Badania prowadzone wspólnie z Ewą Skiminą, Włodzimierzem Strusem, Janem Cieciuchem i Tomaszem Rowińskim zostały zaprezentoane w następujących publikacjach:

 • Topolewska, E., Skimina, E., Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Krótki kwestionariusz do pomiaru Wielkiej Piątki. Roczniki psychologiczne, 17(2), 385-402.
 • Skimina, E., Topolewska, E. (2014, luty). IPIP-BFM-20 – krótki kwestionariusz do pomiaru pięciu cech osobowości w ujęciu leksykalnym. Referat na Sympozjum Tematycznym "Osobowość", Warszawa.
 • Topolewska, E., Skimina, E., Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014, wrzesień). Kwestionariusze do pomiaru Wielkiej Piątki w ujęciu leksykalnym: IPIP-BFM-20 oraz IPIP-BFM-50. Referat na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.
 • Żebrowska, M., Twardo, A., Topolewska, E., Skimina, E. (2013, maj). Czy kwestionariusz osobowości musi być bardzo długi? Wykorzystanie IPIP-BFM-20 w badaniach osobowościowych uwarunkowań stylów tożsamości Berzonsky'ego. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa

                          


                   

REDAKCJA KSIĄŻKI
         

 • Topolewska, E., Skimina, E., Skrzek, S. (red.). (2014). Młoda Psychologia, t. 2. Warszawa: Liberi Libri.