mgr Ilona Skoczeńiskoczen

CZŁONEK ZESPOŁU

@  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    

Zajmuję się badaniami nad przywiązaniem, relacjami wewnątrzrodzinnymi,
oraz
ich wpływem na rozwój psychospołeczny dzieci i młodzieży.
                      

W roku akademickim 2016/2017 realizuję stypendium doktorskie ETIUDA 
nr 2016/20/T/HS6/00030 z Narodowego Centrum Nauki. Tytuł projektu: 
„Przywiązanie a zaburzenia internalizacyjne i eksternalizacyjne: mediacyjna rola regulacji emocji”.

.

       

 


   
TEZY, ODKRYCIA I PYTANIA W OBSZARZE
PRZYWIĄZANIA

 

Przywiązanie nieufne można zmierzyć za pomocą dwóch wymiarów: niepokój oraz unikanie przywiązaniowe.

Wyniki badań prowadzonych we współpracy z Karoliną Głogowską i Anną Kamzą zostały przedstawione w:

 • Skoczeń, I., Głogowska, K., Kamza, A. (2016, wrzesień). Experience in Close Relationships Scale – Revised child version (ECR-RC) – właściwości psychometryczne polskiej wersji. Referat na Seminarium warsztatowym „Pomiar przywiązania – metody ilościowe i jakościowe”, Bydgoszcz.

                                                        

Regulacja emocji jest mediatorem związku między przywiązaniem a rozwojem psychospołecznym w okresie adolescencji.

Wyniki badań zostały przedstawione w:

 • Skoczeń, I. (2016, lipiec). Attachment, emotion regulation strategies and psychosocial adjustment in early adolescence. Referat na 31st International Congress of Psychology, Jokohama, Japonia.      

                                                                                                    


                      

TEZY, ODKRYCIA I PYTANIA W OBSZARZE 
RELACJI RODZINNYCH

                              

Międzykulturowa weryfikacja modelu relacji rodzinnych Ouda i Welzena.

Wyniki badań prowadzonych we współpracy z Hanem Oudem, Kaiem Welzenem, Efi Fitrianą oraz Janem Cieciuchem zostały przedstawione w:

 • Skoczeń, I., Cieciuch, J., Oud J. H. L., Welzen, K. (2015). Development and validation of Computerized Family Relation Test (CFRT) for children. Frontiers of Psychology, 6:1687.  doi: 10.3389/fpsyg.2015.0168
 • Skoczeń, I., Fitriana, E., Oud, J. H. L., Welzen, K., Cieciuch, J. (2015, wrzesień). Comparing family relations in Dutch, Indonesian and Polish cultural settings. Referat na „17th European Conference on Developmental Psychology”, Braga, Portugalia.
 • Skoczeń, I. (2015, czerwiec). Badanie relacji rodzinnych w wymiarze międzykulturowym. Referat na „XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej”, Warszawa.
 • Skoczeń, I., Cieciuch, J. (2012). Polish computerized short version of the The Nijmegen Family Relation Test (NFRT). W: D. Musial, E. Rydz (red.), The Psychology of Human Development - Selected Issues Vol. II (s. 61-78). Lublin: KUL.
 • Skoczeń, I. (2014, styczeń). Polska weryfikacja modelu relacji rodzinnych Ouda i Welzena. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji „Badania Doktorantów jako krok w rozwoju nauki”, Warszawa.
 • Skoczeń, I., Cieciuch, J., Najderska, M., Sadłoń, K., Wojcieszek, K., Sakowicz, M. (2012, maj). Polska komputerowa wersja Nijmegen Family Relation Test (NFRT) Oud i Welzen. Referat na XXI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Zielona Góra.
 • Skoczeń, I., Warchoł, M., Sadłoń, K., Wojcieszek, K., Sakowska, M. (2012, maj). Jak należy badać relacje wewnątrzrodzinne u dzieci? Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”.

                                                               

Rodzina jako środowisko transmisji wartości.

Wyniki badań prowadzonych we współpracy z Małgorzatą Najderską (Warchoł) i Janem Cieciuchem zostały przedstawione w::

 • Skoczeń, I. (2012, grudzień). How can we effectively teach children values? Poster na Międzynarodowej Konferencji "Value change in childhood", Warszawa (Polska), Muenster (Niemcy) i Londyn (UK).
 • Najderska, M., Cieciuch, J., Skoczeń, I. (2012, czerwiec). Parent-child value similarity and family relations. Poster na 6th European Conference on Positive Psychology, Moskwa, Rosja.
 • Warchoł, M., Skoczeń, I. (2011, czerwiec). Parent-child value transmission. Referat na Polish-German Symposium, Warszawa.
 • Skoczeń, I., Warchoł, M. (2011, czerwiec). Transmisja wartości w rodzinie. Referat na XX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków.Japonia.     

                                            


                                                                                                       

TEZY, ODKRYCIA I PYTANIA W OBSZARZE 
PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DZIECKA 

                              

Pomiar lęku, depresji, zaburzeń zachowania oraz nadpobudliwości.

Wyniki badań prowadzonych we współpracy z Radosławem Rogozą, Martą Rogozą (Maćkiewicz) Małgorzatą Najderską zostały przedstawione w:

 • Skoczeń, I., Rogoza, R., Rogoza, M. (2016, lipiec). Assessing mental health in children and adolescents: an introduction of a shortened 18-item version of the Revised Child Anxiety and Depression Scale. 31st International Congress of Psychology, Jokohama, Japonia.
 • Skoczeń, I., Rogoza, R., Maćkiewicz, M., Najderska, M., Cieciuch, J. (2016). Investigating the structural model of the Strengths and Difficulties Questionnaire. European Journal of Psychological Assessment. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1027/1015-5759/a000344
 • Skoczeń, I., Najderska, M., Maćkiewicz, M., Rogoza, R., Cieciuch, J. (2015, wrzesień). Investigating the structural model on the Strengths and Difficulties Questionnaire. Poster na „17th European Conference on Developmental Psychology”, Braga, Portugalia.
 • Maćkiewicz, M., Skoczeń, I., Rogoza, R., Najderska, M. I. (2015, czerwiec). Pomiar mocnych stron oraz trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym dzieci i młodzieży z użyciem Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) . Referat na „XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej”, Warszawa.

                                                                                     

Relacje rodzinne odgrywają istotną rolę w powstawaniu zaburzeń o podłożu psychospołecznym.

Wyniki badań zostały przedstawione w:

 • Skoczeń, I. (2016, lipiec). Controlling parenting and depressive symptoms in late childhood: the mediating role of the child’s dysfunctional attitudes. Poster na International Society foe the Study of Behavioural Development 2016 Biennial Meeting, Wilno, Litwa.
 • Skoczeń, I. (2015, październik). Jakość relacji z rodzicem jako predyktor zachowań pro- i antyspołecznych w okresie późnego dzieciństwa. Referat na I Ogólnopolskiej Konferencji o Przywiązaniu, Bydgoszcz.
 • Skoczeń, I. (2015, wrzesień). The impact of parental control on psychosocial functioning in late childhood. Poster na „Workshop on cognitive and socio-emotional development across the lifespan”, Genewa, Szwajcaria.
 • Skoczeń, I. (2015, marzec). The role of family relationships in the occurence of internalizing and externalizing symptoms in late childhood. Poster na „Inaugural International Convention of Psychological Science”, Amsterdam, Holandia.
 • Skoczeń, I. (2014, grudzień). Relacje wewnątrzrodzinne a występowanie symptomów depresyjnychw okresie późnego dzieciństwa. Poster na XI Konferencji Naukowej Interwencje w przypadku przemocy w rodzinie. Aspekty psychosomatyczne doznawania przemocy”, Warszawa.
 • Skoczeń, I. (2014, czerwiec). Znaczenie jakości wewnątrzrodzinnych w psychospołecznym rozwoju dziecka.  Referat na Sympozjum tematycznym „Rodzina”, Warszawa.
 • Skoczeń, I. (2013, maj).  Istota relacji rodzinnych w psychopatologii dziecka. Referat na II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
 • Skoczeń, I., Cieciuch, J. (2012, lipiec). Family relations and problematic behavior in late childhood. Poster na International Society for the Study of Behavioural Development 2012 Biennial Meeting, Edmonton, Kanada.