mgr Kinga Wojcieszekkwojcieszek

CZŁONEK ZESPOŁU

@  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                           
Moje zainteresowania naukowe skupiają się m.in. wokół zagadnień związanych
z integracyjnym modelem osobowości. W planowanych badaniach chciałabym
uwzględnić perspektywę narracyjną, w której narracja mogłaby być potraktowana
jako wskaźnik tożsamości. Interesuje mnie rola narracji w syntezie i integracji
wiedzy o osobowości.

W obszarze psychologii wartości ciekawi mnie pytanie związane z możliwością
łączenia wartości z konkurencyjnych wymiarów w modelu teoretycznym.

Interesuję się też rodzinnymi uwarunkowaniami rozwoju mocnych stron charakteru dzieci.

      


                   
TEZY, ODKRYCIA I PYTANIA W OBSZARZE
BADAŃ NAD STRUKTURĄ WARTOŚCI

                                 
W indywidualnych systemach wartości możliwe jest współpreferowanie wartości z przeciwstawnych obszarów koła wartości Schwarzta.

Wyniki badań empirycznych wykazały, że studentów harcerzy charakteryzuje współpreferowanie wartości z przeciwstawnych wymiarów: (1) życzliwość - niezawodność, życzliwość – troskliwość, (2) osiągnięcia, kierowanie sobą w działaniu, kierowanie sobą w myśleniu oraz (3) tradycja i bezpieczeństwo społeczne. Analizy stanowią inspirację do kontynuowania badań dotyczących łączenia przeciwieństw w obrębie struktury wartości i jego uwarunkowań.

Wyniki badań zostały zaprezentowane w następującej publikacji:

  • Wojcieszek, K. (2014). Specyfika systemu wartości harcerzy. W: E. Topolewska, E. Skimina, S. Skrzek (red.), Młoda Psychologia, t. 2 (s. 97-109). Warszawa: Liberi Libri.

                                              


                                       
TEZY, ODKRYCIA I PYTANIA W OBSZARZE
BADAŃ NAD OSOBOWOŚCIĄ I TOŻSAMOSCIĄ

                           
Style tożsamości wyjaśniają dobrostan.

Przeprowadzone badania wykazały, iż (1) styl unikowy wiąże się negatywnie z dobrostanem, (2) istnieje pozytywna zależność między stylem informacyjnym a dobrostanem oraz (3) styl normatywny wiąże się dodatnio z dobrostanem społecznym.

Wyniki badań zostały zaprezentowane na konferencji:

  • Wojcieszek, K., Topolewska, E., Stępień, M. (2013, maj). Tożsamościowe uwarunkowania dobrostanu. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.

              

Cechy osobowości warunkują występowanie tendencji do prokrastynacji.

Przeprowadzone badania pokazały, że wszystkie pięć podstawowych cech osobowości (stabilność, ekstrawersja, sumienność, intelekt i ugodowość) wiąże się negatywnie z prokrastynacją.

Wyniki badań zostały zaprezentowane na konferencji:

  • Stępień, M., Wojcieszek, K., Topolewska, E. (2013, maj). Osobowościowe uwarunkowania prokrastynacji. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.

     


                 
TEZY, ODKRYCIA I PYTANIA W OBSZARZE
BADAŃ NAD RODZINNYMI UWARUNKOWANIAMI OSOBOWOŚCI DZIECI

                

W badaniach nad rodziną cennym źródłem wiedzy są dane empiryczne zebrane od dzieci.

W badaniach nad relacjami w rodzinie warto uwzględniać perspektywę dziecka. Polska wersja Nijmegen Family Relation Test (NFRT) może służyć jako narzędzie do pomiaru jakości relacji dziecka z innymi członkami rodziny z perspektywy dziecka szkolnego.

Wyniki badań zostały zaprezentowane na konferencji:

  • Skoczeń, I., Wojcieszek, K., Sadłoń, K., Najderska, M., Sakowska, M., Cieciuch, J. (2012, maj). Polska komputerowa wersja Nijmegen Family Relation Test (NFRT) Oud i Welzen. Referat na XXI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Zielona Góra.

 

Istnieje zależność między relacjami w rodzinie a funkcjonowaniem dziecka w środowisku szkolnym.

Przeprowadzone badania wykazały, iż gotowość dziecka do przejawiania zachowań prospołecznych wiąże się negatywnie z restrykcyjnością, natomiast pozytywnie z uznaniem ze strony rodziców. Restrykcyjność doświadczana ze strony rodziców koreluje dodatnio z zaburzeniami zachowania oraz nadpobudliwością u dzieci. Wyniki badań zostały zaprezentowane w następującej publikacji:

  • Wojcieszek, K., Skoczeń, I., Sadłoń, K., Sakowska, M., Warchoł, M. (2012, maj). Jakość stosunków w rodzinie a funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym. Referat na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.

 

Sposób postrzegania relacji w rodzinie jest zależny od płci dziecka.

Wyniki analiz, w których relacje w rodzinie zostały mierzone w sześciu wymiarach: sprawiedliwość, restrykcyjność, uczuciowość, wrażliwość, uznanie i zaufanie, pokazały, iż dziewczynki osiągały wyższe wyniki w skalach: uczuciowość, uznanie, zaufanie i wrażliwość dla obydwojga rodziców. Chłopcy mieli wyższe wyniki w skalach: sprawiedliwość i restrykcyjność zarówno dla ojca, jak i dla matki.

Wyniki badań zostały zaprezentowane w następującej publikacji:

  • Sadłoń, K., Skoczeń, I., Sakowska, M., Warchoł, M., Wojcieszek, K. (2012, maj). Sposoby postrzegania relacji z rodzicami u chłopców i dziewcząt w wieku szkolnym. Referat na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.