mgr Maria Kłym-Gubamklym

CZŁONEK ZESPOŁU

@  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jednym z głównych zagadnień psychologii rozwojowej okresu dorastania jest kształtowanie
tożsamości, w którym rozróżnia się dwa podstawowe procesy tożsamościowe: poszukiwanie
i zaangażowanie. W dotychczasowych badaniach w dość nierównomierny sposób rozłożyły
się zainteresowania badaczy. Wiele uwagi poświęca się procesowi zaangażowania, a stosunkowo
niewiele – procesowi poszukiwania. Moje zainteresowania naukowe dotyczą właśnie poszukiwania  
jego początków, uwarunkowań oraz rozwoju. Prowadzone przeze mnie badania na temat początków
poszukiwania oraz zmiennych z nim związanych koncentrują się na późnym dzieciństwie (czyli
okresie przed dorastaniem) oraz wczesnej fazie dorastania, kiedy zgodnie z tradycyjnym ujęciem
pojawia się problem kształtującej się tożsamości.

Realizowałam grant Preludium z Narodowego Centrum Nauki nr 2013/09/N/HS6/03020
pt. Poszukiwanie początków kształtującego się poczucia tożsamości i ich predyktory.

 


             

TEZY, ODKRYCIA I PYTANIA W OBSZARZE PSYCHOLOGII TOŻSAMOŚCI

  
W jakich obszarach młodzi adolescenci poszukują tożsamości?

Poszukiwania odpowiedzi na ten temat znajdują się w następujących publikacjach:

 • Kłym, M., Cieciuch, J. (2014, wrzesień). Looking for initial exploration in early adolescence - concept, measure and first results. Referat na 14th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, Cesme, Turcja.
 • Kłym, M., Cieciuch, J. (2013, maj). Poszukiwania początków kształtującego się poczucia tożsamości. Referat na XXII Polskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Gdańsk.         
                                

Dynamika procesu poszukiwania zależy od jego domeny oraz od wieku i płci adolescentów

Badania zostały zaprezentowane w następujących publikacjach:

 • Kłym-Guba, M., Cieciuch, J. (2016). Dynamika poszukiwania tożsamościowego w różnych domenach we wczesnej adolescencji: wyniki badań podłużnych. / The Dynamics od Identity Exploration in Various Domains in Early Adolescence: The Results of a Longitudinal Study. Roczniki Psychologiczne, 11(2), 221-237 / Annals of Psychology, 11(2),  239-255. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rpsych.2016.19.2-2pl / DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rpsych.2016.19.2-2en

                                       
Poszukiwanie tożsamości w różnych sferach nie jest redukowalne do jednego wymiaru poszukiwania.

Badania zostały zaprezentowane w następujących publikacjach:

 • Kłym, M., Cieciuch, J. (2015). The Early Identity Exploration Scale – a measure of initial exploration in breadth during early adolescence. Frontiers in Psychology (w recenzji).
 • Kłym, M. (2013, grudzień). Początki poszukiwania tożsamościowego i kwestionariusz EIES. Referat na Sympozjum Tematycznym „Tożsamość”, Warszawa.

 

Relacje rodzinne są istotne dla kształtowania tożsamości.

Badania zostały zaprezentowane w następującej publikacji:

 • Kłym, M., Cieciuch, J. (2014, maj). Rodzinne uwarunkowania początków procesu tożsamościowego poszukiwania. Referat na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Lublin.

              

Jakie są wymary rodzicielstwa? 

Badania zostały zaprezentowane w następującej publikacjach?

 • Kłym-Guba, M. (2016 wrzesień). Looking for the structure of parenting perceived by early adolescentsPlakat na XV Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA), La Barrosa, Cádiz, Hiszpania

                                     

Czy rodzice postrzegają swoje praktyki rodzicielskie tak samo jak ich dzieci? 

Badania zostały zaprezentowane w następującej publikacjach?

 • Kłym-Guba, M., Czyżkowska, A., Cieciuch, J. (2016, czerwiec). Perspektywa dziecka vs perspektywa rodzica - systemowe porównanie ocen postaw rodzicielskich. Wystąpienie na XXV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków. 

                                      

Postrzeganie negatywnych aspektów relacji rodzinnych zmienia się wraz z wiekiem.

Badania zostały zaprezentowane w następującej publikacji:

 • Kłym, M. (2014, czerwiec). Gimnazjalista o swoich rodzicach. Wyniki dwóch etapów badań longitudinalnych. Referat na Sympozjum Tematycznym „Rodzina”, Warszawa.

                       

Wymiary tożsamości pozwalają przewidywać dobrostan.

Badania prowadzone wspólnie z Dominiką Karaś i Janem Cieciuchem zostały zaprezentowane w następujących publikacjach:

 • Karaś, D., Kłym, M., Wasilewska, Ż., Rusiak, D., Cieciuch, J. (2011). Wymiary tożsamości a satysfakcja z życia u studentów i pracujących. Studia Psychologica, 12(1), 25-45.
 • Karaś, D., Kłym, M., Cieciuch, J. (2013). Eudajmonistyczny dobrostan psychiczny a kształtowanie poczucia tożsamości w sferze edukacyjnej i zawodowej. Psychologia Rozwojowa, 18(1), 87-101.
 • Karaś, D., Kłym, M., Cieciuch, J. (2013, maj). Który model tożsamości pozwala najlepiej przewidywać dobrostan psychiczny? Referat na XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Gdańsk, Polska.
 • Kłym, M. (2012, maj). Wymiary tożsamości w ujęciu Luyckxa jako predyktory dobrostanu psychologicznego. Referat na XXI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Zielona Góra.
 • Najderska, M., Kłym, M., Karaś, D., Cieciuch, J. (2014, lipiec). What helps us achieve eudaimonia? Relations between Luyckx's identity dimensions and eudaimonic well-being. Poster na 7th European Conference on Positive Psychology, Amsterdam, Holandia.

 

Inne wymiary tożsamości wiążą się z dobrostanem w zależności od wieku.

 • Kłym, M., Karaś, D., Najderska, M., Cieciuch, J. (2013, maj). Identity formation and social well-being among students and workers. Referat na I Międzynarodowej Konferencji Psychologii Pozytywnej, Sopot.
 • Kłym, M., Karaś, D., Najderska, M., Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012, sierpień-wrzesień). Which dimensions of identity development lead to the psychological well-being? Different pattern at different age. Poster na 13th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, Spetses, Grecja.

  

Polska adaptacja PASCQ posiada odpowiednie właściwości psychometryczne.

Badania prowadzone wspólnie z Anną Czyżkowską i Janem Cieciuchem zostały zaprezentowane w następującej publikacji:

 • Kłym, M. (2013, maj). Walidacja polskiej adaptacji kwestionariusza PASCQ (Parent As Social Context Questionnaire) – Child Report. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.

 

Polska adaptacja QEWB posiada dobre właściwości psychometryczne.

Badania zostały zaprezentowane w następującej publikacji:

 • Kłym, M., Karaś, D., Najderska, M., Cieciuch, J. (2014, lipiec). Polish version of the Questionnaire for Eudaimonic Well-Being (QEWB). Referat na 28th International Congress of Applied Psychology, Paryż, Francja.