mgr Marta Rogozammackiewicz

CZŁONEK ZESPOŁU

@  rogoza.marta@gmail.com

                      

Zajmuję się zagadnieniami związanymi z cechami osobowości w ujęciu Wielkiej Piątki
w okresie dzieciństwa – ich rozwojem oraz sposobem pomiaru.

Aktualnie realizuję Diamentowy Grant nr 0082 DIA/201241 pt. Rozwój osobowości
w okresie dzieciństwa – longitudinalne i międzykulturowe badania przy użyciu autorskiej
metody obrazkowej OPCO
.

       

               


                      

 

TEZY, ODKRYCIA I PYTANIA W OBSZARZE PSYCHOLOGII OSOBOWOŚCI
          

W badaniach osobowości dzieci warto poszukiwać danych samoopisowych.

Teoretyczne i empiryczne analizy zostały przedstawione w następujących publikacjach:

 • Maćkiewicz, M., Kot, D., Krukowska, S., Malanowska, K., Makos, D., Szmigiel, A., Szymczuk, I., Twardo, A., Tymoszyńska, M., Woźniak, P. (2014, kwiecień). Dane samoopisowe w badaniach nad strukturą osobowości dzieci – wyzwanie metodologiczne. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Badania Młodych Naukowców wobec wyzwań współczesnej nauki”, Warszawa.
 • Maćkiewicz, M., Kot, D., Krukowska, S., Malanowska, K., Makos, D., Szmigiel, A., Szymczuk, I., Twardo, A., Tymoszyńska, M., Woźniak, P. (2014, maj). Struktura osobowości dzieci w wieku przedszkolnym. Poster na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Lublin.
 • Malanowska, K., Maćkiewicz, M. (2013, maj). „Dzieci osobowości nie mają?” Badania nad osobowością w okresie późnego dzieciństwa. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Oko w oko ze... stereotypami”, Lublin.
 • Maćkiewicz, M. (2014, maj). Badania nad strukturą osobowości dzieci w wieku szkolnym – pytania i wzywania. Referat na XV Studenckiej Konferencji Naukowej „Umysł Badawczy”, Gdańsk.

                                

Czy kod obrazkowy jest bardziej odpowiedni do badania dzieci niż kod słowny? Konstrukcja kwestionariusza Obrazkowego Pomiaru Cech Osobowości Dzieci oraz weryfikacja jego właściwości psychometrycznych.

Wyniki badań zostały przedstawione w następujących publikacjach:

 • Maćkiewicz, M., Cieciuch, J. (2012). Jak mierzyć cechy Wielkiej Piątki u dzieci? Prace nad Obrazkowym Pomiarem Cech Osobowości (OPCO). Psychologia Rozwojowa, 17(3), 69-82.
 • Maćkiewicz, M., Cieciuch, J. (2011, sierpień-wrzesień). Picture Based Personality Survey for Children - new instrument for measuring Big Five in childhood. Poster na 11th European Conference on Psychological Assessment, Ryga, Łotwa.
 • Cieciuch, J., Maćkiewicz, M. (2012, lipiec). Second version of the Picture Based Personality Survey (PBPS) for children. Poster na 8th Conference of International Test Commission, Amsterdam, Holandia.
 • Maćkiewicz, M., Cieciuch, J. (2013, maj). Analiza wielu cech wielu metod kwestionariuszowego pomiaru cech osobowości w okresie dzieciństwa. Referat na XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Gdańsk.
 • Maćkiewicz M., Cieciuch, J. (2013, lipiec). The third version of Picture Based Personality Survey for Children. Poster na 13rd European Congress of Psychology, Sztokholm, Szwecja.
 • Maćkiewicz, M. (2014, luty). Obrazkowy Pomiar Cech Osobowości, czyli krótka historia osoby w szaliku w paski. Referat na Sympozjum Tematycznym „Osobowość”, Warszawa.
 • Maćkiewicz, M., Cieciuch, J. (2014, maj). Czy skala odpowiedzi ma znaczenie? Porównanie dwóch wersji Obrazkowego Pomiaru Cech Osobowości (OPCO). Referat na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Lublin.

                                

Wielka Piątka może być stosowana do opisu osobowości w okresie dzieciństwa.

Wyniki badań zostały przedstawione w następujących publikacjach:

 • Maćkiewicz, M. (2013, kwiecień). Struktura osobowości w okresie późnego dzieciństwa - badania z wykorzystaniem autorskiej metody obrazkowej. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Badania Młodych Naukowców wobec wyzwań współczesnej nauki”, Warszawa.
 • Maćkiewicz, M., Cieciuch, J. (2012, lipiec). Five Factor personality structure in children measured by Picture Based Personality Survey (PBPS). Poster na 16th European Conference on Personality, Triest, Włochy.
 • Maćkiewicz, M., Cieciuch, J., Döring, A. K., Vecchione, M. (2012, maj). Pięcioczynnikowa struktura osobowości dzieci w Polsce, Niemczech i Włoszech. Referat na XXI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Zielona Góra.
 • Cieciuch, J., Maćkiewicz, M., Döring, A. K., Vecchione, M. (2012, lipiec). Children’s personality measured by the Picture Based Personality Survey (PBPS) in Poland, Germany and Italy. Poster na 30th International Congress of Psychology, Kapsztad, Republika Południowej Afryki.

                   

Cechy osobowości są predyktorami różnych istotnych zmiennych psychologicznych w okresie dzieciństwa.

Wyniki badań zostały przedstawione w następujących publikacjach:

 • Makos, D., Jankowska, A., Maćkiewicz, M. (2013, maj). Związki wartości z cechami osobowości w okresie późnego dzieciństwa. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
 • Malanowska, K., Maćkiewicz, M. (2013, maj). Strach w małych oczach. Zaburzenia lękowe i depresja a cechy Wielkiej Piątki w grupie dzieci szkolnych. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
 • Krukowska, S., Kowalska, Z., Maćkiewicz, M. (2013, maj). Jak dzieci siebie widzą? Jak dzieci siebie czują? Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
 • Maćkiewicz, M., Toczyłowska, K. (2011, czerwiec). Personality and values priorities in childhood. Referat na Polsko-Niemieckim Sympozjum Naukowym, Warszawa.
 • Maćkiewicz, M., Toczyłowska, K. (2011, maj). Związki cech osobowości z preferencjami wartości w dzieciństwie. Referat na XX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków.

                   

Czy cechy osobowości różnicują się wraz z wiekiem w okresie dzieciństwa?

Próbę odpowiedzi na to pytanie można znaleźć w poniższych publikacjach:

 • Maćkiewicz, M., Makos, D., Gałka, J., Jankowska, A., Jakubowska, M., Kowalska, Z., Krukowska, S., Malanowska, K. (2013, maj). Czy cechy różnicują się wraz z wiekiem? Wielka Piątka w okresie późnego dzieciństwa. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
 • Maćkiewicz, M., Cieciuch, J. (2014, lipiec). Longitudinal study on development of personality traits measured by Picture Based Personality Survey. Preliminary results. Poster na 17th European Conference on Personality, Lozanna, Szwajcaria.
 • Maćkiewicz, M. (2015, styczeń). Jak zmienia się osobowość dzieci – badania z wykorzystaniem Obrazkowego Pomiaru Cech Osobowości. Referat na Konferencji „Badania doktorantów jako krok w rozwoju nauki”, Warszawa.

                 


                    

TEZY, ODKRYCIA I PYTANIA W OBSZARZE PSYCHOLOGII ZDROWIA
                

Diagnoza i prewencja zaburzeń odżywiania jest możliwa również u dzieci.

Wyniki badań zostały zaprezentowane w następujących publikacjach:

 • Rogoza, R., Maćkiewicz, M. (2012, październik). Feeding disorders of infancy and early childhood – literature review and dissertation about problems in the field in PolandReferat na International Conference "Health and Mental Resilience", Kraków.
 • Rogoza, R., Maćkiewicz, M. (2012, listopad). Zaburzenia jedzenia w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie – nowa perspektywa. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Talenty 2012", Wrocław.
 • Rogoza, R., Maćkiewicz M. (2013, styczeń). Dialog między matką a dzieckiem w rozwoju zaburzeń związanych z jedzeniem. Poster na International Conference "Dialog w rodzinie. Dobre praktyki", Lublin.