mgr Radosław Rogozarrogoza

CZŁONEK ZESPOŁU

@  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                   

Obecnie pracuję nad propozycją mechanizmu narcystycznego wahadła,
które wyjaśnia proces decyzyjny wyboru odpowiedniej strategii narcyzmu
oraz nad ulokowaniem narcyzmu w modelu metacech osobowości.

Jestem również kierownikiem grantu Narodowego Centrum Nauki
w ramach konkursu Preludium (2015/19/N/HS6/00685) pod tytułem
Dynamika relacji koleżeńskich wśród osób o różnym natężeniu cech ciemnej triady osobowości”.
W moich badaniach staram się odpowiedzieć na pytanie, jak kształtują się relacje
w kontekście cech ciemnej triady osobowości, od momentu zerowej aż po długoterminową znajomość,
za pomocą longitudinalnych analiz sieci społecznych.

                                       

                    


                           

W moich badaniach podejmuję tematykę narcyzmu oraz osobowości.
Uważam, że wyróżnienie dwóch twarzy narcyzmu – podziwu i rywalizacji,
pozwala rozwiązać wiele z istniejących teoretycznych paradoksów.
                                                                   

Wyniki dotychczasowych badań zaprezentowane zostały w następujących artykułach:

 • Rogoza, R., Wyszyńska, P., Maćkiewicz, M., Cieciuch, J. (2016). Differentiation of the two narcissistic faces in their relations to personality traits and basic values. Personality and Inividual Differences, 95, 85–88. DOI: 10.1016/j.paid.2016.02.038
 • Rogoza, R., Żemojtel-Piotrowska, M., Rogoza, M., Piotrowski, J., Wyszyńska, P. (2016). Narcissistic admiration and rivalry in the context of personality metatraits. Personality and Individual Differences, 102, 180–185. DOI: 10.1016/j.paid.2016.07.003
 • Rogoza, R., Rogoza, M., Wyszyńska, P. (2016). Polska adaptacja modelu narcystycznego podziwu i rywalizacji. Polskie Forum Psychologiczne, w druku.

                                                                         


                              
W badaniach podejmuję tematykę pomiaru psychologicznego

                                                                    

Wyniki moich prac były publikowane w następujących artykułach:

 • Skoczeń, I., Rogoza, R., Maćkiewicz, M., Najderska, M., Cieciuch, J. (2016). Investigating the structural model of the Strengths and Difficulties Questionnaire. European Journal of Psychological Assessment. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1027/1015-5759/a000344
 • Brytek-Matera, A., Rogoza, R. (2015). The Polish version of the Body Image Avoidance Questionnaire: an exploratory structural equation modeling approach. Eating and Weight Disorders, 21, 65–72. DOI: 10.1007/s40519-015-0206-z
 • Brytek-Matera, A., Rogoza, R. (2015). Validation of the Polish version of the Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire among women. Eating and Weight Disorders, 20, 109–117. DOI: 10.1007/s40519-014-0156-x
 • Brytek-Matera, A., Rogoza, R., Gramaglia, C., Zeppegno, P. (2015). Predictors of orthorexic behaviours in patients with eating disorders: a preliminary study. BMC Psychiatry, 15, 252. DOI: 10.1186/s12888-015-0628-1

                                 


                                                    

W czasie studiów magisterskich zajmowałem się tematyką zaburzeń odżywiania
wśród kobiet i mężczyzn oraz stawiałem następujące tezy:

                            

Diagnoza i prewencja zaburzeń odżywiania wśród kobiet i mężczyzn jest możliwa.

Wyniki badań zostały zaprezentowane w następujących publikacjach:

 • Rogoza, R., Król, E. (2013, luty). Measuring bulimia among Polish university students. Poster na International Conference on Treatment Modalities for Eating Disorders: Consensus and Controversy, Jerozolima, Izrael.
 • Rogoza, R., Król, E. (2013, lipiec). Prevention of bulimia in University of Maria Curie Sklodowska in Lublin. Poster na European Congress of Psychology, Sztokholm, Szwecja.
 • Rogoza, R., Faber, K. (2013, maj). Estymacja rozpowszechnienia problemu zaburzeń odżywiania za pomocą polskiej wersji kwestionariusza EAT-26. Referat na XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Gdańsk.
 • Rogoza, R., Król, E. (2012, maj). W drodze ku doskonałości – bulimia. Analiza autorskiego narzędzia i wyniki badania kwestionariuszem ED-BN. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Młoda Psychologia", Warszawa.
 • Rogoza, R., Król, E. (2012, maj). Kiedy lustro wie lepiej – w świecie bulimii. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Psyche – Ciało – Współczesność", Bydgoszcz.
 • Rogoza, R., Król, E., Marczak, M. (2012, wrzesień). Wczesna diagnoza bulimii z zastosowaniem narzędzia ED-BN. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń", Lublin.
 • Rogoza, R., Król, E. (2012, maj). Parytet na bulimię? „Niemęska” choroba z męskiego punktu widzenia. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Oko w oko z… cielesnością", Lublin.

         

Diagnoza i prewencja zaburzeń odżywiania jest możliwa również u dzieci.

Wyniki badań zostały zaprezentowane w następujących publikacjach:

 • Rogoza, R., Maćkiewicz, M. (2012, październik). Feeding disorders of infancy and early childhood – literature review and dissertation about problems in the field in Poland. Referat na International Conference "Health and Mental Resilience", Kraków.
 • Rogoza, R., Maćkiewicz, M. (2012, listopad). Zaburzenia jedzenia w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie – nowa perspektywa. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Talenty 2012", Wrocław.
 • Rogoza, R., Maćkiewicz, M. (2013, styczeń). Dialog między matką a dzieckiem w rozwoju zaburzeń związanych z jedzeniem. Poster na International Conference "Dialog w rodzinie. Dobre praktyki", Lublin.

         

Opracowywałem w tym celu metody pomiaru:

 • Brytek-Matera, A., Rogoza, R. (w druku). Validation of the Polish version of the Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire among women. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity. DOI:10.1007/s40519-014-0156-x.
 • Rogoza, R., Król, E. (2012). W drodze ku doskonałości – bulimia. Analiza autorskiego narzędzia i wyników badań kwestionariuszem ED-BN. W: E. Drop, M. Maćkiewicz (red.), Młoda Psychologia, t. 1. Warszawa: Liberi Libri.
 • Rogoza, R., Brytek-Matera, A. (2014, październik). The structure of a measure of body image disturbance in adults from Poland. Referat na 22nd International Conference on Eating Disorders, Alpbach, Austria.
 • Rogoza, R., Żechowski, C., Witkowska, M. (2013, październik). Polish adaptation of Eating Disorders Inventory 3. Poster na 21st International Conference on Eating Disorders, Alpbach, Austria.
 • Brytek-Matera, A., Rogoza, R. (2014, październik). Psychometric properties of the Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire for the Polish population. Referat na 22nd International Conference on Eating Disorders, Alpbach, Austria.
 • Rogoza, R., Faber K., Juchniewicz, P. (2013, maj). Polska adaptacja Eating Attitudes Test. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów "Młoda Psychologia", Warszawa.
 • Rogoza, R., Faber, K. (2013, maj). Zaburzenia odżywiania jako współczesne zagrożenie rozwoju. Polska adaptacja kwestionariusza BITE. Referat na XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Gdańsk.

 

Sprawdzałem również, jaki jest stan wiedzy Polaków na temat zaburzeń odżywiania.

Wyniki badań zostały zaprezentowane w następujących publikacjach:

 • Faber, K., Rogoza, R. (2013, maj). In the intricacies of Polish unconsciousness. Assessment the knowledge of Poles about eating disorders. Poster na I Międzynarodowej Konferencji Psychologii Pozytywnej, Sopot.
 • Faber, K., Rogoza, R., Juchniewicz, P. (2013, kwiecień). Co Polacy o zaburzeniach odżywiania wiedzą? Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Badania Młodych Naukowców wobec wyzwań współczesnej nauki", Warszawa.
 • Juchniewicz, P., Faber, K., Rogoza, R. (2013, maj). Sytuacja osób z zaburzeniami odżywiania w polskim środowisku. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Człowiek chory w środowisku", Warszawa.
 • Juchniewicz, P., Faber, K., Rogoza, R. (2013, maj). Krótka rozprawa o tym, co Polak wie, a co wiedzieć powinien na temat zaburzeń odżywiania. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów "Młoda Psychologia", Warszawa.

 

Dbałem o zacieśnianie międzynarodowej współpracy między organizacjami podejmującymi tematykę zaburzeń odżywiania.

Efektem współpracy międzynarodowej są następujące publikacje:

 • Hay, P., Wockel, L., Rogoza, R., Karwautz, A. (2013, październik). Panel discussion Academy for Eating Disorders (AED) Sisterhood, Chapter and Affiliate Committee (SCAC). Referat na 21st International Conference on Eating Disorders, Alpbach, Austria.
 • Bailer, U., Wockel, L., Rogoza, R., Karwautz, A. (2014, październik). Academy for Eating Disorders (AED) Partnership, Chapter and Affiliate Committee (PCAC) Panel Discussion. Referat na 22nd International Conference on Eating Disorders, Alpbach, Austria.

 

Byłem za to nagradzany!

 • Pierwsze miejsce za najlepszy poster (2013, październik) na 21st International Conference on Eating Disorders, Alpbach, Austria.
 • Przewodniczenie sesji (2013, październik) Epidemiology of risk factors for eating disorders podczas 21st International Conference on Eating Disorders, Alpbach, Austria.
 • Wyróżnienie za najlepszy artykuł (2012, maj) na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Młoda Psychologia", Warszawa.
 • Pierwsze miejsce za referat (2012, maj) na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Psyche - Ciało - Współczesność", Bydgoszcz.
 • Wyróżnienie za najlepszy referat (2013, kwiecień) na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "V Warszawskie dni nauki o żywieniu człowieka", Warszawa.
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów na lata 2012/2013 i 2013/2014.

  


                    
Zajmuję się także analizą danych ilościowych, specjalizując się w analizach strukturalnych, i obsługuję następujące programy:

AMOS
CEFA
HLM
Mplus
Onyx
PSPP
R
SIENA

Jestem także certyfikowanym student-trenerem analizy danych jakościowych z zastosowaniem programu Atlas.ti.

atlas

 

 

·